BN/De Stem: Nóg zo’n grote logistieke doos erbij in Breda, daar moet je toch niet aan denken?

BREDA Waar maken de bewoners van de Oosterhoutseweg in Breda zich zorgen over? Dat er in hun ‘achtertuin’ een grote grijze doos wordt gebouwd. Zo’n raamloos distributiecentrum, zoals vorig jaar door Sligro is geopend op de hoek van Kapittelweg en noordelijke rondweg. ,,En weet je wat het ergste is? Het gevoel dat je niets kan doen om zo’n ontwikkeling tegen te houden.’’

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/breda/nog-zo-n-grote-logistieke-doos-erbij-in-breda-daar-moet-je-toch-niet-aan-denken~a1d297a7/

ED: “Brabant rekent creatief met stikstof: ‘Moerdijk’ kan tot verslechtering natuur leiden.” 14-11-2020

DEN BOSCH/MOERDIJK – Kan de provincie Noord-Brabant via de nieuwste stikstofregels garanderen dat de natuur er écht niet op achteruitgaat? Uit het eerste praktijkgeval, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk, blijkt al dat dat een illusie is.

 

Bulletin 39

Inleiding

De beslissing over het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is gevallen. Op 30 september heeft de Raad van State de uitspraak over het Logistiek Park Moerdijk voor de SBBM negatief beslist.

LPM/RvS

Vooraf:

De Raad van State vond het nodig dat de provincie aanvullende maatregelen nam voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze genomen. Verder lezen

BN/De Stem: Komst LPM ‘vliegwiel’ voor andere plannen in gemeente Moerdijk

MOERDIJK – Het groene licht voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) werkt ook in het voordeel van daarmee samenhangende ontwikkelingen, zoals plannen voor een truckparking en arbeidershuisvesting in Moerdijk. ,,Het werkt als een vliegwiel, we gaan als gemeente nu alles oppakken en doorpakken wat in het verlengde ligt van LPM”, zegt wethouder Danny Dingemans.

Verder lezen…….

https://www.bndestem.nl/moerdijk/komst-lpm-vliegwiel-voor-andere-plannen-in-gemeente-moerdijk~a5417658/

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenlands bestuur: Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Verdozing

Dat bleek tijdens het eerste deel van de online vergadering van Provinciale Staten donderdag. Noord-Brabant is in de afgelopen jaren het centrum geworden van de grote logistieke centra, van waaruit de rest van Nederland en delen van België en Duitsland wordt voorzien van producten die online zijn besteld. Maar de tegenstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap wordt steeds groter. Bewoners rondom de (geplande) nieuwe centra protesteren al jaren, zoals in Tilburg, maar na publicaties van het college van rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving kwam het onderwerp vorig jaar ook landelijk op de agenda.

 

Regie

Veel experts hebben vooral kritiek op de rol van de provincie. Die zou te weinig regie nemen in een overkoepelend beleid, waardoor gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het toelaten van een groot distributiecentrum, en ontstaat zelf concurrentie tussen gemeenten onderling: als een gemeente te strenge eisen stelt, dan dreigt een multinational gewoon om het XXL-distributiecentrum in een andere gemeente te bouwen. Een nieuwe discussie is de rol die de provincie speelt in de stikstofrechten die nodig zijn om een nieuw distributiecentrum te maken. Begin dit jaar bleek dat de provincie Brabant diverse veehouderijen heeft opgekocht om de bouw van Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Deze week gaf de Raad van State definitief groen licht voor de bouw van het bedrijventerrein.

 

Uitspelen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nu een breed onderzoek naar de toekomst van logistieke centra in Brabant, en Forum sloot zich daarbij aan. GroenLinks-Statenlid Michiel Philippart. ’De provincie moet meer inzetten op integraliteit, waarbij wordt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld.’ Hij noemde Zuid-Holland als voorbeeld waar de provincie wel een regierol vervuld.

 

Techniek

De online vergadering werd tijdens de behandeling van het onderwerp afgebroken en uitgesteld: de techniek faalde, waardoor gedeputeerde Ronnes (CDA) de Staten niet van repliek kon dienen.

Bn/DeStem: Grote bedrijven staan in de rij voor Logistiek Park Moerdijk: ‘We hebben ze voor het uitkiezen’

MOERDIJK – Grote bedrijven staan in de rij voor een vestiging op Logistiek Park Moerdijk. ,,We hebben ze voor het kiezen”, juicht Havenbedrijf-directeur Ferdinand van den Oever. Hij voorziet dat eind volgend jaar de eerste vestigingen onderdak zijn.

Sinds de Raad van State woensdagochtend bekend maakte dat er geen juridische bezwaren meer zijn tegen het Logistiek Park  Moerdijk,…….

BN/De Stem: Na jaren groen licht voor Logistiek Park Moerdijk: 142 hectare grond wordt bebouwd voor nieuwe bedrijvigheid

MOERDIJK/DEN HAAG –  Het jarenlang omstreden Logistiek Park Moerdijk krijgt groen licht van de Raad van State. Het plan van de provincie Brabant mag doorgaan. Dat heeft de hoogste rechter in Den Haag woensdag besloten. De uitspraak zorgt voor vreugde op het provinciehuis en in het gemeentehuis van Moerdijk, maar is een teleurstelling voor een protesterende groep van omwonenden en natuurliefhebbers.

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/moerdijk/na-jaren-groen-licht-voor-logistiek-park-moerdijk-142-hectare-grond-wordt-bebouwd-voor-nieuwe-bedrijvigheid~a6fd9f03/