Artikel BN/De Stem: ‘Veel investeren in leefbaarheid Moerdijk’

Door Ron Gregoor

Donderdag 06 maart 2003 – MOERDIJK – “Ik snap wel waarom ze in Moerdijk niet zitten te springen om een nieuw industrieterrein. Wat ze daar allemaal meemaken, daar kun je je geen voorstelling van maken. De aanleg van de hsl, de verbreding van de A16, een aantal kernen heel moeilijk bereikbaar en dan ook nog eens een nieuw industrieterrein van 600 hectaren. Ik zou ook eerst eens achter mijn oren krabben als ik dat allemaal tegelijk op me af zag komen.”
Het is dat Onno Hoes gedeputeerde van Economische Zaken is, maar anders wist hij het wel. “Moerdijk moet bestuurlijk gezien eigenlijk een status aparte krijgen. Je moet extra veel investeren in de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door de gemeente veel woningen te laten bouwen. Mensen die op het bedrijventerrein komen te werken, moeten ook in Moerdijk zelf kunnen wonen. Je moet ervoor zorgen dat er voldoende maatschappelijke en gezondheidszorgvoorzieningen zijn en dat er wat te beleven valt op cultureel en sportief gebied. Moerdijk zou bij wijze van spreken een schouwburg moeten krijgen. Als provincie zou je daar extra steun aan moeten geven. En pas dan moet je de vraag stellen: kan de schop de grond in voor een nieuw bedrijventerrein?”
Eerst geven
Hij zegt het er nadrukkelijk bij: het is zijn mening als VVD-lijsttrekker. Als gedeputeerde heeft hij een vooralsnog andere koers te varen en moet hij ervoor zorgen dat Moerdijkse Hoek er komt. “Zoals de zaak er nu voorstaat, krijgt Moerdijk er een groot bedrijventerrein bij, maar profiteert daar niet van. Dat is slecht. Je moet de zaak eigenlijk omdraaien. Moerdijk moet een leefbare gemeente worden. De gemeente moet er duidelijk op vooruit gaan. Eerst geven en dan pas praten over de invulling van Moerdijkse Hoek. Dat is een eerlijke uitgangspositie. Maak werk van Moerdijk.”
Maar Onno Hoes is nu eenmaal wel gedeputeerde van economische zaken en is politiek verantwoordelijk voor het slagen van de missie Moerdijkse Hoek. En Hoes is er ook van overtuigd dat Moerdijkse Hoek er komt. “Simpelweg omdat er geen alternatief is. Ik heb nog niemand een serieuze andere locatie in West-Brabant horen noemen. Het wordt geen eenvoudige zaak. Misschien dat ik het in een volgende periode nog net meemaak als gedeputeerde dat de eerste spade in de grond gaat. Maar het bedrijventerrein komt er, daar ben ik van overtuigd.” En hoe dat terrein er uit komt te zien en waar het exact komt, “dat is een kwestie die we heel goed en heel nauwkeurig moeten bekijken.”
Wat Hoes maar wil zeggen, is dit: “De provincie moet keuzes maken. Als wij zeggen dat Moerdijkse Hoek er moet komen, dan moet je daar ook wat voor over hebben.
De komst van Moerdijk II of Moerdijkse Hoek, 600 hectare vernieuwend duurzaam bedrijventerrein, zorgt al jaren voor verhitte discussies in West-Brabant. Halverwege 1996 presenteerden de toenmalige gedeputeerden Pieter van Geel van ruimtelijke ordening – hij is intussen staatssecretaris van VROM- en Helmi Huijbregts van economische zaken – nu burgemeester van Oosterhout – in Roosendaal voor het eerst de plannen. In de as tussen de rijkswegen A16 en A17 moest een ‘duurzaam’ bedrijventerrein komen, het voorbeeld van hoe een industrieterrein er in de komende eeuw uit moet zien.
We zijn nu zeven jaar verder. In de komende regeerperiode van Provinciale Staten zal het besluit of er nu wel of geen bedrijventerrein komt, moeten vallen. De stellingen zijn ingenomen. De gemeente Moerdijk is tegen de komst, Provinciale Staten voor. Het wordt tijd dat de politiek knopen gaat doorhakken. “Moerdijkse Hoek komt er, ik denk dat over een jaar of vijf de eerste schop in de grond gaat”, gelooft Hoes.