Milieudefensie: Spaar het landschap, recycle de ruimte Schrap de plannen voor AFC en LPM!

Amsterdam/ Den Bosch, 27 juni 2008

Geachte leden van Provinciale Staten,

Vandaag besluit u in het kader van de Interimstructuurvisie over het Logistiek Park Moerdijk en het Agro & Food Cluster West-Brabant. Wij vragen u om deze plannen af te wijzen en de Oude Prinsenlandse polder en de Blokpolder open en groen te houden.

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk is onnodig en ongewenst. Nut en noodzaak van het bedrijventerrein zijn niet aangetoond. Dat blijkt ook uit de recent verschenen rapporten ´Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk´ van onderzoeksbureau OTB (TU Delft) in opdracht van Milieudefensie en ‘Moerdijk 1, the place to be’ van de lokale groepen ‘Hart van Moerdijk’ en ‘Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk’.
Op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk is de komende vijftien jaar nog voldoende ruimte voor bedrijven om zich te vestigen en te groeien. Het is daarom niet nodig dat de agrarisch waardevolle Blokpolder wordt opgeofferd.

Bij de ontwikkeling van het Agro & Food Cluster tussen Dinteloord en Stampersgat gaat meer dan 500 hectare open groene ruimte verloren. Bedrijventerrein en kassen dreigen hiervoor in de plaats te komen. Glastuinbouw echter ontsiert het landschap, veroorzaakt veel lichtoverlast en kost teveel energie. Op dit moment is al voldoende ruimte beschikbaar om alle glastuinbouwbedrijven van Noord-Brabant een plek te geven en de gewenste concentratie van verspreide kassen mogelijk te maken. Ook aan nieuwe bedrijventerreinen is geen behoefte. In West-Brabant zijn genoeg bedrijventerreinen beschikbaar, bovendien ligt er een enorme opgave voor herstructurering.

Op 23 mei vroegen de bewonersgroepen Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, Hart van Moerdijk, Behoud Open Polders, Glashard Nee! en Milieudefensie u de plannen voor het Agro & Food Cluster West-Brabant en het Logistiek Park Moerdijk te schappen uit de Interimstructuurvisie. De muur van ellende, d.w.z. de aantasting van de leefbaarheid van de bewoners die beide projecten tot gevolg hebben, is op die dag onder uw ogen door de bewoners omgegooid.

Wij vragen u daarom: spaar het landschap, recycle de ruimte: schrap de plannen voor AFC en LPM!

Hoogachtend, (was getekend)

Klaas Breunissen
Campagneleider Ruimte en Landschap