Artikel Milieudefensie. De tijd van praten is voorbij

Aanbeveling Herstructureringfonds terecht overgenomen door Noordanus
Milieudefensie: “De tijd van praten is voorbij‘

Amsterdam, 9 september 2008 — Milieudefensie roept regering en parlement op snel aan de slag met het advies van de commissie Noordanus en de herstructurering van bedrijventerreinen. “De tijd van praten en
mooie woorden is voorbij, we willen nu concrete daden zien‘, aldus campagneleider ruimte en landschap Klaas Breunissen. Milieudefensie is blij dat de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen onder leiding
van Peter Noordanus – in navolging van Milieudefensie – in zijn rapport pleit voor de oprichting van een Herstructureringsfonds.

Het rijk moet niet langer zijn tijd verdoen met vrijblijvende afspraken met provincies en gemeenten, maar heldere richtlijnen opstellen voor de decentrale overheden, vindt Milieudefensie. De lagere overheden moeten
worden verplicht de SER-ladder toe te passen: eerst de bestaande bedrijventerreinen beter benutten voordat ze overgaan tot de aanleg van nieuwe, en lagere behoefteramingen gebruiken. Gemeenten moeten, zoals de
commissie Noordanus schrijft, samenwerken aan zowel de planning en de financiering van herstructurering als de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.

Breunissen: “Het is cruciaal dat een einde wordt gemaakt aan het huidige overaanbod van bedrijventerreinen, waardoor de herstructurering van bestaande terreinen niet van de grond komt. Het is jammer dat de commissie Noordanus geen rijkstaak ziet weg gelegd om de provincies te
verplichten tot lagere behoefteramingen.‘

Zelf moet het rijk het goede voorbeeld geven. Zij moet haar medewerking stopzetten aan de geplande aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Dat nieuwe bedrijventerrein is helemaal niet nodig omdat op het bestaande
bedrijventerrein in Moerdijk nog honderden hectares ongebruikt beschikbaar zijn.

Om de veroudering van bestaande bedrijventerreinen tegen te gaan pleit Milieudefensie naast de door de commissie Noordanus voorgestelde maatregelen voor de introductie van een leegstandsheffing. Die moet ervoor te zorgen dat kavels met verouderde bedrijfspanden snel weer in gebruik komen.