Artikel BN/De Stem: Provincie akkoord met uitstel

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – Als het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders meer tijd nodig heeft om te onderhandelen met Caldic over uitplaatsing, vindt het de provincie en het rijk aan zijn zijde.
Vanavond vraagt wethouder Ada Grootenboer de gemeenteraad om het megaproject Moerdijk Meer Mogelijk een half jaar respijt te gunnen. Dat is nodig omdat het chemiebedrijf aan de Schansdijk bij Zevenbergen nog niet is overgehaald om zich op industrieterrein Moerdijk te vestigen.
Omdat de intentieovereenkomst in oktober vorig jaar door drie partijen is getekend, moeten ook provincie en rijk akkoord gaan met de eenmalige opschorting.
Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de zes maanden ‘extra speeltijd’ voldoende om tot een zogeheten sluitende business case te komen. “De termijn is ruim opgerekt, opdat we niet nóg eens met hetzelfde verzoek terug naar de raad komen.” De steun van provincie en Rijk lijkt een formaliteit te zijn. Het provinciebestuur legt de nieuwe situatie snel voor aan de Staten. De ministeries van Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening laten Moerdijk schriftelijk weten de vertraging te dulden.

Strijkt ook de gemeenteraad vanavond over het hart, dan wordt een nieuw document opgesteld die het verlengde onderzoek bekrachtigd.
Zo ver is het nog niet. De oppositiepartijen Onafhankelijk Moerdijk en SP willen dat wethouder Grootenboer vanavond eerst openheid van zaken geeft. OM-fractievoorzitter Frans Fakkers eist duidelijkheid omdat bewoners in het gebied Moerdijkse Hoek nu opnieuw een half jaar langer in onzekerheid verkeren.
Het financiële verhaal moet van hem eindelijk boven water komen. Oftewel: in hoeverre zijn met de 70,5 miljoen euro, die nu beschikbaar zijn, alle negen plannen van Moerdijk MeerMogelijk te verwezenlijken?
Fakkers hekelt de late aankondiging van de opschorting, temeer omdat in de euforie vaak geroepen werd dat juist eerder dan 31 december 2008 een akkoord kon worden bereikt.
Voor de oppositieleider eindigt het avontuur simpel met het aflopen van de intentieovereenkomst, de reeds gemaakte onderzoekskosten ten spijt.