Artikel BN/DeStem:’Oude terreinen verbeteren’

door Mariëtte den Engelse.

ZEVENBERGEN – Milieudefensie is verbijsterd over de 37,2 miljoen die het rijk en de provincie Noord-Brabant betalen voor de aanleg van het Logistiek Park in de oksel van de A16 en de A17. “Het is onbegrijpelijk dat er zoveel overheidsgeld gaat naar een nieuw industrieterrein.
Landelijk is afgesproken dat er geld gestopt moet worden in het verbeteren van verouderde industrieterreinen. Het ontwikkelen van het Logistiek Park staat daar haaks op”, zegt Klaas Breunissen van Milieudefensie.

Provincie en gemeente hebben eerder deze week laten weten dat de ontwikkeling van het Logistiek Park financieel haalbaar is. “We zullen dat onderzoek grondig bestuderen en Provinciale Staten en de gemeenteraad met een brief waarschuwen voordat ze een besluit nemen”, stelt Breunissen.

Milieudefensie vindt de komst van een Logistiek Park onnodig. Er zou genoeg ruimte zijn op industrieterrein Moerdijk als daar de gronden beter verdeeld worden.

De milieu-organisatie weet dat met de vele miljoenen ook een aantal projecten worden gefinancierd die de leefbaarheid in de gemeente moeten vergroten. Het uitkopen van chemiebedrijf Caldic is daar een voorbeeld van.

“Door veel geld uit de kast te trekken proberen provincie en rijk de gemeente over de streep te trekken om mee te werken aan het Logistiek Park”, oordeelt Breunissen.

Voorzitter Wim Rijnart van Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) deelt die mening. “Het is in de geest van deze tijd om hinderlijke bedrijven te verplaatsen en een rondweg aan te leggen als dat noodzakelijk is. Dat hoeft niet gekoppeld te worden aan een logistiek park.”

SBBM vindt evenals Milieudefensie dat er nog voldoende ruimte is voor bedrijven op industrieterrein Moerdijk. “En de verschillende overheden hebben nog niet aangetoond dat wij daar geen gelijk in hebben. Laten we dat industrieterrein eerst goed invullen voordat we iets nieuws bouwen”, zegt Rijnart.

SBBM zet ook grote vraagtekens bij de verwachte milieuwinst van een logistiek park. De stichting heeft wetenschappers van de Universiteit van Wageningen daarom onderzoek laten doen naar de effecten op milieu en leefbaarheid bij de komst van een logistiek bedrijventerrein. “Toename van vrachtverkeer en uitstoot van gassen zorgt juist voor een aanslag op het milieu.” De leefbaarheid gaat er wel op vooruit maar het staat in schril contrast met het milieuverlies meent SBBM.

Het rapport met de titel Moerdijk Milieuwinst Mogelijk? is naar de gemeenteraad gestuurd die op 16 juli besluit over het al dan niet realiseren van het Logistiek Park.