Artikel BN/De Stem: Caldic wacht in spanning af. 2008-11-17

ZEVENBERGEN; – Met enige regelmaat verbaast Caldic-directeur Lieven Braber zich over de saneringsplannen van zijn bedrijf.
Met een financiële injectie van twaalf miljoen euro door eht rijk bovenop de reeds gereserveerde 24 miljoen, zou het uitplaatsen van het petrochemische bedrijf aan de Schansdijk al helemaal bekostigd zijn en daarmee een belangrijke hobbel naar het Logistiek Park genomen.

En kort voor het zomerreces deed wethouder Louis Koevoets tegen de gemeenteraad nog de boude uitspraak dat Caldic binnen vier jaar kan worden uitgeplaatst.

Zo stellig wil Braber dat niet herhalen. “Wij wachten in spanning af. Ik lees dat er door de projectgroep onder leiding van meneer Fleischeuer intensief wordt onderhandeld met Caldic. Ik heb meneer Fleischeuer nog nooit gezien.”

Over het uitkoopbedrag doen de wildste verhalen de rondte. Ook Braber wil en kan er geen slag naar slaan. “Misschien zeggen we ja tegen 60 miljoen en blijkt het achteraf 80 miljoen te kosten. Wij doen daar geen onderzoek naar. Dat is een taak voor de drie partijen die zowel het logistiek park willen als ons naar een terrein naast bijvoorbeeld Shell willen hebben. Technisch is het allemaal mogelijk, zitten we op industrieterrein Moerdijk milieutechnisch beter maar dan worden we nog voor enorme kosten geplaatst.”

Braber kan amper geloven dat alles binnen anderhalve maand rond komt. Eind december moet de haalbaarheidsstudie naar het logistiek park met het verdwijnen van Caldic uit Zevenbergen als wisselgeld zijn afgerond. “Maar voor hetzelfde geld staat er op 5 december een sinterklaas met een smak geld op de stoep. Het kan morgen ineens heel anders zijn.” Als de kogel toch door de kerk is, duurt het volgens de directeur jaren vooraleer het bedrijf echt weg is.