Artikel BN/DeStem: ‘De SP roept dingen in het wilde weg’. 12-06-08

door Kees den Exter kees.denexter@bndestem.nl. donderdag 12 juni 2008

ZEVENBERGEN – “Het zou goed zijn als de Socialistische Partij (SP) zich eerst verdiept in diverse zaken en vooral de stukken leest alvorens in het wilde weg wat te roepen.” Als door een horzel gestoken reageert de Moerdijkse wethouder Marjolein de Wit, ‘óók namens de drie andere wethouders’, op schriftelijke vragen die SP’er Chris Verschuuren eerder deze week stelde.
Volgens Verschuuren presenteert het college in persberichten zaken als voldongen feit, terwijl de raad er zich nog over moet buigen.

De Wit neemt niet de maximale termijn van zes weken voor een antwoord, maar reageert lik-op-stuk. “Iedereen in Nederland heeft de vrijheid om te communiceren met wie hij wil en op welk moment dan ook. Daar zal de SP ook respect voor moeten hebben. De SP kiest ook eigen momenten én middelen voor communicatie. Daar worden ook geen vragen bij gesteld. ”

De Wit vervolgt: “Het college heeft dus de vrijheid om te communiceren over de eigen besluiten en kiest daarvoor de methode die daarbij het beste past. In de vorm van een persbericht, een persconferentie, een nieuwsbrief, de website of een bewonersbrief. Besluiten die het college neemt zijn openbaar. De besluiten gaan onder meer over uitvoering van het College Werk Programma dat is goedgekeurd door de raad, over algemene uitvoeringszaken, wettelijke taken, zaken die binnen onze bevoegdheid vallen die door de raad is gegeven.”

De ervaring van De Wit is dat journalisten kritisch de berichten lezen en behandelen en dat er doorgevraagd wordt. “De bewering dat journalisten de persberichten niet nalopen op de waarheid, en dat journalisten daar blindelings op vertrouwen en klakkeloos overnemen is beledigend en werp ik dan ook zeer ver van mij. De media kiezen hun eigen methode en eigen woorden om het publiek te informeren.” Volgens De Wit kiest de SP uitermate zwakke voorbeelden. “In het persbericht over de bibliotheek staat glashelder vermeld dat de gemeenteraad nog moet besluiten. Wat het Logistiek Park betreft is volstrekt onduidelijk op welk bericht de SP doelt. Het college is bezig met de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven, de excursie is daar een onderdeel van. Als Verschuuren het heeft over de golfbaan Zevenbergen, dan gaat het om de Starnotitie MER. Dit is een bevoegdheid van het college. Vermeldenswaardig is dat de gemeenteraad dit op 29 maart 2007 behandeld heeft. In de notulen is te lezen dat de SP over dit onderwerp niets heeft gezegd en vervolgens waren zij vóór het voorstel. Blijkbaar is de SP vergeten dat er een raadsbesluit is genomen.”