Artikel BN/DeStem: Raad langs saneer- plekken. 12-06-08

door Kees den Exter kees.denexter@bndestem.nl. donderdag 12 juni 2008

ZEVENBERGEN – De gemeenteraad van Moerdijk maakt vrijdagmiddag een uitstapje met de bus.
De rit voert langs plaatsen waar wat staat te gebeuren in het kader van de overeenkomst ‘Port of Brabant’, waarin zijn vervat de aanleg van het Logistiek Park en de sanering van een aantal ongewenste situaties.

De raad krijgt een presentatie van twee ontwikkelingsvisies die binnenkort in de openbaarheid komen. De ene heeft betrekking op de Noordrand van Zevenbergen, de andere op de haven van het dorp Moerdijk, in gemeentejargon Waterfront Kern Moerdijk.

De bus rijdt langs het gebied rond het NS-station Lage Zwaluwe, dat de gemeente Moerdijk zelf wil gaan ontwikkelen, met name met logistieke activiteiten.

Ook gaat het gezelschap naar Zevenbergschen Hoek waar het terrein van de voormalige Campinafabriek wordt bezocht. In het kader van de gebiedsovereenkomst Moerdijk wil het gemeentebestuur dat terrein saneren om de kern te verlossen van transportbewegingen. In Klundert stapt het gezelschap uit bij het terrein Vlietweg/Schansweg.

Het college wil daar een paar dingen tegelijk: het transportbedrijf Leijten saneren, het bedrijventerrein minder rommelig maken en ruimte scheppen voor woningbouw en voor bedrijven die moeten verdwijnen uit de kern Klundert.

In Zevenbergen tot slot gaat de raad langs het terrein van transportbedrijf Mulders, dat ook gesaneerd moet worden.

Op alle halteplaatsen van de bus kunnen raadsleden hun gedachten de vrije loop laten over de mogelijke invulling van saneren terreinen. Die gedachten kunnen ter plaatse worden vastgelegd, want aan boord van de bus bevindt zich tekenaar Pim Schots.

Al bij terugkeer op het gemeentehuis geeft Schots een eerste presentatie van schetsen. Die zullen vervolgens nader worden uitgewerkt, gebundeld en overhandigd aan de gemeenteraad.

Noot voorzitter:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op dinsdag 10 juni hebben de SBBM, Hart van Moerdijk en Milieudefensie de gelegenheid gekregen van de Raad om hun visie d.m.v. verschillende presentaties te laten zien in de raadzaal.
Milieudefensie sprak vooral over nut en noodzaak.
SBBM en Hartvan Moerdijk zetten vooral in op de gevolgen voor de leefbaarheid van de kern Moerdijk en de nog vrije ruimte op Moerdijk1.
Volgens SBBM kunnen daar drie logistieke parken gerealiseerd worden. Deze visie werd onderstreept door berekeningen uitgaande van officiele cijfers en verder gevisualiseerd met behulp van google earth beelden van uit de ruimte.
Wij zijn benieuwd hoe de Raad van State daar mee om gaat.