Artikel BN/DeStem: SP: ‘College passeert raad steeds meer’.11-06-08

door Wim van den Broek. dinsdag 10 juni 2008

FIJNAART – – SP-fractievoorzitter Chris Verschuuren zegt zich steeds vaker te verbazen over het ‘voorbarige karakter’ van persberichten die het college onder de media verspreid.
Burgemeester en wethouders van Moerdijk formuleren volgens de SP-er vaak uitvoerig hun voornemens om daarna pas goedkeuring van de raad te vragen. “Daarmee worden via de pers de burgers op het verkeerde spoor gezet.”

Verschuuren vindt dat elk persbericht vergezeld zou moeten gaan van een passage dat het ‘alleen maar om ideeën, plannen of ambities’ gaat. “Als de berichtgeving in met name digitale media dan één op één wordt overgenomen, ontstaat een scheef beeld. Voor de lezer lijkt het dan alsof de planvorming al een voldongen feit is. En als raadslid bekruipt me het gevoel dat we niks meer in de pap te brokken hebben. De geloofwaardigheid van de gemeente staat op het spel.”

Verschuuren stelde deze week artikel 37-vragen aan het college. In zijn kritiek verzuimde hij voorbeelden te geven. Wijzend naar recente persberichten lepelt de Fijnaartse politicus die zo op. “Alles wat over het logistiek park naar buiten gebracht wordt suggereert dat het nieuwe industrieterrein er hoe dan ook komt. Aanstaande vrijdag worden wij als raadsleden opgetrommeld om het gebied te verkennen en ideeën aan te dragen hoe we Moerdijkse Hoek gaan inrichten. Dat is het paard achter de wagen spannen.”

De golfbaan op de voormalige vuilstort langs de A17 is volgens Verschuuren ook een goed voorbeeld. “De wens is de vader van de gedachte bij het college, maar Essent heeft gewoon heel andere plannen met die vuilstortplaats. Het heeft dan geen zin om te roepen dat die golfbaan er volgend jaar wel ligt.” Vorige week vroeg Verschuuren zich nog af wat hij over de bibliotheekvisie moest zeggen in de eerstkomende raadsvergadering. “Als de wethouder nu al een huurovereenkomst van 90.000 euro met de Rabobank heeft gesloten, kunnen wij alleen maar ‘ja en amen’ zeggen.”

Gemeentevoorlichter Joost Claassen vindt Verschuurens reactie wat vergezocht. “Uiteraard wordt alles nog afgetikt door de raad. Maar het college moet ook slagvaardig te werk kunnen gaan.”