Milieudefensie: dankbrief aan SBBM kraakactie. 01-2005

Beste mensen van SBBM

Middels deze brief willen we jullie bedanken voor jullie samenwerking en
hulp aan de ‘kraak’actie van de braakliggende grond op industrieterrein
Moerdijk van 30 november tot en met 3 december. De actieweek was kon
niet niet zonder jullie medewerking en werd een groot succes. In razend
tempo werd het makelaarskantoor Milieudefensie en een bouwbord met
daarop onze boodschap ‘Hier maakt Milieudefensie Moerdijk-2 overbodig’
geplaatst. De rest van de week werden diverse activiteiten ondernomen in
het kader van onze themaweek ‘Nut en Noodzaak Moerdijkse Hoek’. Er
vonden onder meer een debat, masterclass, architectendag en
landschapswandeling plaats.

Beelden van de ‘kraak’actie waren te zien in het RTL-journaal van 16.00
en 18.00 uur. TV Brabant opende het avondjournaal met een reportage
over de actie en een verslaggever van Radio Brabant was de gehele week
bij onze activiteiten aanwezig. In editie Moerdijk van dagblad BN-De
Stem was de gehele voorpagina gewijd aan de actie en het in opdracht van
Milieudefensie door de TU-Delft verrichtte onderzoek Nut en Noodzaak van
Moerdijkse Hoek dat diezelfde ochtend werd gepresenteerd. Ook het
Brabants Dagblad, Rotterdams Dagblad en de Metro besteedden aandacht aan
de actie. Het radioprogramma Vroege Vogels zond op zondag 5 december een
uitgebreide reportage uit over Moerdijk.

De actie en de themaweek waren een protest tegen de aanleg van een
tweede grootschalig bedrijventerrein bij Moerdijk, Moerdijkse Hoek,
terwijl op Moerdijk-1 ruim 300 hectare grond al dertig jaar leeg staat.
Ook wilden we met deze actie de aandacht vestigen op het feit dat in
Nederland eenderde van de bedrijventerreinen er verwaarloosd bijligt of
leegstaat. Toch wil minister Dekker (VROM) dat de komende vijftien jaar
33.000 hectare (bruto) nieuwe bedrijventerrein worden aangelegd.

Het was onze bedoeling om op 6 december vanaf Moerdijk naar Den Haag te
reizen om daar de oproep om de plannen voor Moerdijkse Hoek én alle
andere overbodige bedrijventerreinen uit de Nota Ruimte te schrappen aan
de Tweede Kamer te overhandigen. Het debat over deze nota werd door het
overlijden van Prins Bernhard echter uitgesteld. Daarom besloten we de
actie op vrijdag 3 december na afloop van de activiteiten in het kader
van de themaweek vroegtijdig te beëindigen. Het debat zal nu op 17
januari plaatsvinden. Uiteraard zullen wij tegen die tijd nog
uitgebreid van ons laten horen.

Het was fijn om met jullie samen te werken. We willen graag begin
volgend jaar met jullie doorspreken hoe de komende tijd verder te gaan.

Met vriendelijke groet,

Willem Verhaak
Campagneleider Ruimte en Landschap