Artikel BN/De Stem: LPM is ‘multi-modaal genoeg’

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – Toekomstige bovenregionale bedrijventerreinen zoals het Logistiek Park Moerdijk moeten bij voorkeur per spoor en via het water bereikbaar worden. Dat staat in de door 19 West-Brabantse gemeenten opgestelde Visie Goederenvervoer voor de komende twintig jaar.
De mobiliteitswethouders van die gemeenten hebben zich in die visie uitgesproken ‘duurzaam goederenvervoer in en door West-Brabant te bewerkstelligen’.

Bundeling van goederenstromen en multimodaliteit moeten het vervoer een duurzaam karakter geven met als doel het vrachtverkeer op de weg bij toenemende bedrijvigheid niet evenredig te laten groeien. Multimodaal is het kernwoord. Het gaat daarbij om goederenstromen via water, buis of per spoor. Bij het Logistiek Park Moerdijk zijn die mogelijkheden weliswaar beperkt, maar gemeente en provincie denken dat te pareren met de aanleg van een interne baan. Deze weg is afgescheiden van het openbare wegennnet en koppelt het 160 hectare grote logistieke bedrijventerrein aan de zeehaven op Moerdijk en het nieuwe railservicecentrum. Een speciale shuttledienst met elektronische transportmidddelen tussen LPM en de zeehaven wordt nog onderzocht. Wethouder Cors Punt licht de vervoersvisie binnenkort toe aan de raad.