Artikel BN/De Stem: Moerdijk moet kansen benutten’

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk moet de komende jaren de kansen die het industrieterrein en het omliggende water bieden, aangrijpen om de leefbaarheid in alle kernen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. “Vroeger werd er vrij negatief gedaan over de nabijheid van de industrie die veel ontwikkelingen in de weg zou staan”, zegt wethouder Cors Punt van de gemeente Moerdijk. “Nu draaien we het om. De industrie en straks het Logistiek Park Moerdijk (LPM) bieden weer veel kansen. Die mogen we zeker niet laten liggen.”

Cors Punt zei dat bij de presentatie van de Structuurvisie Moerdijk 2030. In de Structuurvisie wordt beschreven hoe de gemeente Moerdijk er over twintig jaar uit moet zien en welke projecten daar voor nodig zijn. De Structuurvisie is eigenlijk een kompas voor plannen die de gemeente Moerdijk wil ontwikkelen. Cors Punt: “Deze structuurvisie is de opvolger van de Structuurvisie Plus uit 1999. In de nieuwe visie staan weinig verrassingen. Dat betekent dat we tien jaar geleden de zaken goed hebben ingeschat en daarop kunnen voortborduren.”

Volgens Punt moet de gemeente Moerdijk vooral uitstralen dat het trots is op de mooie polders, maar ook op het industrieterrein. Punt: “Moerdijk ligt gunstig tussen Antwerpen en Rotterdam. Dat moeten we uitbuiten, de mogelijkheden goed benutten en zo werkgelegenheid scheppen.”

Maar belangrijk is volgens hem ook dat de elf kernen het dorpse karakter en hun leefbaarheid behouden. “We hebben veel ruimte. Die moeten we goed gebruiken en invullen. Tot 2020 is er nog groei en is woningbouw nodig. We mogen 825 extra woningen bouwen. Nee, die zijn nog niet precies ingepland, maar wel meegenomen in de structuurvisie. ”

Met de opbrengst van het Logistiek park Moerdijk hoopt de gemeente de komende jaren negen plannen te realiseren. Die plannen zijn ondergebracht in Moerdijk Meer Mogelijk. Punt: “De eerste schop voor het LPM gaat in 2012 de grond in en snel daarna zullen de eerste hoeken van het terrein ontwikkeld worden.”

Hij wijst er op dat de gemeente bij Zevenbergen Caldic en in Klundert het bedrijf Leijten al heeft opgekocht. “We willen de leefbaarheid vergroten door minder geur-, geluid- en verkeersoverlast. De vrijkomende gronden worden herontwikkeld.” In de structuurvisie is ook aandacht voor windenergie.
Wethouder Cors Punt: “We streven naar een duurzaam Moerdijk. Daarin is voor windenergie zeker plaats. Er zijn al plaatsen aangewezen, maar we moeten goed kijken waar in de toekomst nog meer windmolens geplaatst kunnen worden. We moeten in ieder geval zuinig zijn op ons buitengebied.”

Veel aandacht is er ook voor de veiligheid. “Daar komt een aparte notitie voor. We moeten dat goed in kaart brengen. Hoe gaan we om met de scheepvaart bij het drukke sluizencomplex Volkerak, met het buisleidingennet? De veiligheid is in onze uitgestrekte gemeente uitermate belangrijk.”

Toerisme en recreatie zijn eveneens speerpunten voor de gemeente Moerdijk. Punt: “De ligging aan het Hollandsch Diep is beter te benutten, maar ook het kleinschalig rivierenlandschap langs de Mark en Dintel nodigt uit voor recreatie.

Dat gaat niet altijd om grote projecten. Maar kleinschaligheid kan ook aantrekkelijk zijn.”

Zes weken lang kan de bevolking reageren op deze structuurvisie. Maandag 21 maart is een informatie-avond in het gemeentehuis.

De gemeenteraad buigt zich in juni over de structuurvisie.