Artikel BN/De Stem: Gemeenten pas op uw tellen!

West-Brabantse gemeenten moeten op hun qui-vive zijn. Als ze niet uitkijken, geven het Rijk en de provincies grote bedrijven straks de vrije hand om de regio vol te bouwen met windmolens, waarschuwt deskundige Henk Daalder.
Dit is onbespreekbaar, foeterde wethouder Jan van Meggelen van de gemeente Drimmelen nadat de provincie Noord-Brabant hem net voor de zomervakantie had laten weten dat er mogelijk veertien windmolens in de Zonzeelsepolder gebouwd gaan worden.

Dat was tegen het zere been van de wethouder en de rest van de gemeenteraad, die kort daarvoor nog duidelijk had gemaakt dat ze helemaal geen windmolens in de polder wil.Hooguit een paar nieuwe molens langs de A16 of A59. Dat was alles waarover met Drimmelen te praten viel.

Toch is de kans groot dat de windmolens in de Zonzeelse polder er gewoon komen. Want de spelregels voor de bouw van nieuwe windmolens zijn aan het veranderen. De zeggenschap of ergens wel of niet mag worden gebouwd, ligt straks niet meer bij de gemeente, maar bij de provincie (als om een middelgroot windmolenpark gaat) of bij de rijksoverheid als het om een groot park gaat.

Dat Drimmelen het kind van de rekening dreigt te worden, mogen de plaatselijke bestuurders zichzelf aanrekenen, vindt Henk Daalder, projectleider van ODE, Wind voor Iedereen. ODE is een organisatie die zich inzet voor de bouw van nieuwe windmolens waar ook de gewone burger in kan investeren én op die manier meedeelt in de opbrengst.

Daalder: “Drimmelen had de kans om zelf met initiatieven voor nieuwe windmolens in de gemeente te komen. Maar als je dat nalaat, loop je het risico dat anderen het voor je gaan doen. Dat zouden andere poldergemeenten in West-Brabant zich ook eens wat beter mogen realiseren.”

Want West-Brabant is een goudmijn voor commerciële windparkontwikkelaars, waarschuwt de windenergiedeskundige uit het Oost-Brabantse dorpje Gerwen, onder de rook van Eindhoven. “Niet eens omdat het er veel waait, dat doet het op veel meer plaatsen in Nederland, maar omdat het zo dunbevolkt is.”

De regio in de toekomst volgebouwd met windmolens? Dat lijkt weinig aannemelijk met het huidige kabinet dat gedoogd wordt door de PVV die niets van die ‘subsidieslurpende’ windmolens moet hebben. “Luister”, reageert Daalder, “We zitten als Nederland nu op 4% duurzame stroom, dat moet in 2020 37% zijn. Dat zijn binnen negen jaar een paar duizend extra windmolens.”

Met name Moerdijk gooit hoge ogen bij het Rijk. Het vorige kabinet wees de gemeente al aan als één van de elf concentratiegebieden in Nederland waar een nieuw, groot, windmolenpark zou moeten verrijzen. Tot afgrijzen van veel lokale politici die direct aangaven daar niet mee akkoord te gaan.

Maar volgens Daalder helpt verzet in de toekomst niet meer. “De gemeenten hebben bij dit soort grote plannen straks simpelweg niets meer te vertellen. Daarom doen ze er veel verstandiger aan zelf met initiatieven te komen. Als je als gemeente zelf met een windmolenplan komt, is de kans veel kleiner dat het Rijk nog eens besluit om bij jou zo’n groot park te gaan bouwen.”

Zelf het initiatief nemen, heeft volgens Daalder nog een ander voordeel. “Het geeft je de mogelijkheid je eigen burgers bij zo’n windmolenplan te betrekken. Geef ze de mogelijkheid om mee te investeren en te profiteren van de opbrengsten. Drie- tot vijfduizend euro investeren, levert twintig jaar gratis duurzame stroom voor een gezin op.”

Dat het merendeel van de Nederlanders per definitie weinig op heeft met een windmolenpark bij hem of haar in de buurt, berust volgens Daalder op een misverstand.

“Omdat de tegenstanders het hardste roepen, lijkt het vaak alsof de Nederlander niets met windenergie heeft. Maar het tegendeel is waar. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlanders in vier groepen te verdelen zijn: 20 procent is altijd voorstander van een windpark, omdat ze duurzame energie toejuicht, 30 procent vindt windmolens oké, mits het zakelijk en eerlijk geregeld wordt, 35 procent is niet geïnteresseerd en maakt het eigenlijk allemaal niks uit en maar 15 procent is echt tegen.”