Artikel BN/De Stem: ‘Goed leefmilieu belangrijk’

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk vindt dat de economische groei van de Moerdijkse haven niet de leefkwaliteit van de omgeving en haar inwoners mag aantasten.
Daarom is een goede infrastructuur nodig.

Het college schrijft dat in een brief aan directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam. Onlangs was Smits te gast bij de Moerdijkse gemeenteraad die hij bijpraatte over de Havenvisie Rotterdam 2030. Daarin speelt Moerdijk als vierde zeehaven van Nederland en liggend tussen de havengiganten Rotterdam en Antwerpen, een belangrijke rol.

In de Havenvisie staat dat de economische potentie van Moerdijk groot is en dat goederenstromen van en naar het industrie- en haventerrein fors zullen toenemen. Eerder zei Smits al dat het Rotterdams Havenbedrijf mee wil doen in de ontwikkeling van het nog aan te leggen Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de A16 en A17.

De gemeente Moerdijk wil best meedenken, maar leest in de Rotterdamse havenvisie niets over de aanleg van infrastructuur en maatregelen om een goed leefklimaat in de omliggende dorpen te waarborgen. “Wij willen best praten over de Rotterdamse ambities, maar willen dat de economische ontwikkeling gepaard gaat met een gezond en bovenal veilig leefmilieu voo