Adviesbureau VEM: Logistiek Park Moerdijk. 20-09-2011

In de oksel van de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk ontwikkelt de provincie in de komende jaren Logistiek Park Moerdijk. Dit park van 150 ha richt zich speciaal op transport en logistiek, er komt geen (zware) industrie.

Werkzaamheden VEM
VEM heeft in opdracht van het Havenschap Moerdijk de ruimtelijke en financiële invulling verzorgt van het stedenbouwkundig ruimtelijk ontwerp LPM van Studio Marco Vermeulen.
Tevens behoorde het inventariseren van de rapportages en onderzoeken van derden tot onze werkzaamheden. Ook hebben wij gerekend aan een mogelijk alternatief voor de zogenaamde ‘Interne Baan’. Deze Interne Baan verbindt het Logistiek Park met het havengebied.
Investeringskosten ca. € 72 miljoen, prijspeil 2de kwartaal 2010.

Meer informatie: http://www.vemadvies.nl/vem_pages_pr_go_logistiekparkmoerdijk.php