Logistiek.NL: Second opinion Logistiek Park Moerdijk vertraagd. 18-12-2013

Het wil maar niet vlotten met de definitieve goedkeuring voor de bouwstart van het Logistiek Park Moerdijk. Zo heeft de second opinion over de toekomst van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vertraging opgelopen. Vijf experts zouden in november hun bevindingen bekend maken, maar zeggen nu meer tijd nodig te hebben, meldt BN DeStem.

Yves de Boer, de verantwoordelijk gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, had, zo meldt BN DeStem afgelopen donderdag, Provinciale Staten begin november met de hand op het hart beloofd dat de contra-expertise op tijd zou worden afgerond.
Deadline verschoven
Hij was daarin zo stellig omdat hij wist dat het onderwerp zeer gevoelig ligt in zowel de staten als in Moerdijk zelf. Toch hebben de onderzoekers de deadline verschoven ‘om de bruikbaarheid van de second opinion te vergroten’. De onderzoekers willen onder andere dieper ingaan op de afspraken die er bij de ontwikkeling van het LPM zijn gemaakt over de leefbaarheid van het dorp.
Meer wederhoor
Ook is er meer tijd nodig om de Stec Groep, die het eerste rapport over het logistieke park heeft opgesteld, ruimte te geven voor wederhoor. Een woordvoerder van Stec verklaart desgevraagd dat in dezer dagen een reactie komt van de commissie op het advies. “Het zit in een afrondende fase dus er kan ieder moment een reactie volgen.”
Is LPM nog nodig?
Het onderzoek werd ingesteld nadat CDA en SP in Provinciale Staten afgelopen september aangaven dat er een nieuw onderzoek moet komen naar het nut van het LPM. Beide partijen vragen zich af of het nieuwe bedrijfsterrein gezien de economische recessie nog wel nodig is. Ze vroegen daarom om een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiĂ«le risico’s.
De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie Noord-Brabant gaat uit van zo’n zesduizend arbeidsplaatsen, maar dat aantal wordt in twijfel getrokken door de Brabantse politiek.