SBBM: Moerdijk-dorp doet stof opwaaien. 20-11-2013

Geluiden dat het dorp Moerdijk van de kaart zal worden geveegd is schering en inslag. Het begon allemaal met de opmerking van Ed Nijpels die voorzitter is van de Commissie Advies voor het Havenstrategie. Hij wil mensen de kans geven om hun biezen te pakken. Een ander woord voor verhuizen! Daar staat een financieel plaatje tegenover. De leefbaarheid komt onder druk te staan. Wie die centen moet ophoesten wordt niet aangegeven.

Door zo’n uitspraak worden de eigen huizen minder waard. Iemand uit het dorp was in onderhandeling over de verkoop van zijn woning. De deal ging niet door!

Maar wat een tegenspraak! De gemeente Moerdijk zegt de leefbaarheid in het dorp te zullen waar borgen. Deze geloven nog steeds in de toekomst van het dorp. De Statenleden van Vugt (CDA) en Bouman (PvdA) zijn bang dat Moerdijk op de ondergang afstevent.

Nog een beetje olie op het vuur! De SER (Sociaal-Economische Raad) Brabant stelt in een concept aan de provincie geen brood meer te zien in Moerdijk. Secretaris Dubbeldam van de SER vind het beter dat verplaatsing op termijn beter is. Hij gaat verder dan de uitspraak van Nijpels. Burgemeester Klijs wilde niet ingaan op de visie van de SER.

De SBBM heeft een mail gezonden naar de SER hoe wij erover denken. Onze standpunten in de afgelopen 15 jaar (4 maart derde lustrum) blijven ongewijzigd. Eerst geen aanleg van Moerdijkse Hoek nu geen LPM! Ook hebben wij naar de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging de heren Swinkels en Van Beers een mail toegestuurd waarin wij vinden dat de gevolgen voor Moerdijk-dorp vergaand zijn en dat deze discussie wat ons betreft volstrekt overbodig zijn. Ook t.a.v. de Havenstrategie ((abstract gehalte), verdere ontwikkeling van het huidige industrieterrein, onderbouwing prognoses en scenario’s en modaliteit.

SBBM heeft al vaker aangegeven dat het dorp in al zijn glorie mag blijven bestaan. Men moet het dorp niet inklemmen tussen het industrieterrein Moerdijk en het Logistiek Park. Laatst genoemde kan makkelijk worden gepland op het huidige industrieterrein.