Logistiek.nl: Komst Logistiek Park Moerdijk weer stap dichterbij

Provinciale Staten hebben ingestemd met de Havenstrategie Moerdijk. Door de meerderheidssteun van het provinciale bestuur lijkt de weg vrij voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk.

Logistiek Park Moerdijk
Als het aan Provinciale Staten ligt, wordt Moerdijk ontwikkeld tot een industriƫle en logistieke hotspot. Met de havenstrategie spreken de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant de ambitie uit om Moerdijk voor 2030 te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie.

Aparte procedure

Voor de Havenstrategie is de komst van LPM cruciaal. LPM is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Provinciale Staten stellen naar verwachting eind 2014 het inpassingsplan en exploitatieplan voor LPM vast. Op dit moment liggen de ontwerpplannen ter inzage en kunnen belanghebbenden tot en met 23 juli hun zienswijze indienen.

Kritiek

De komt van LPM is nog geen uitgemaakte zaak. Er is veel kritiek op de plannen. De provincie wil grote logistieke ondernemingen aantrekken, die per bedrijf minimaal 5 hectare groot zijn. De twijfels over de haalbaarheid daarvan zijn er al langer in de Brabantse politiek. Een ‘second opinion’ over de haalbaarheid heeft die nog niet weg kunnen nemen.