Petitie

Klik hier om de petitie te ondertekenen!

Moerdijk, een landelijke gemeente?

Op verzoek van het CDA Moerdijk hebben 4 professoren met onder andere Prof. van Wijmen in opdracht van de gemeenteraad de toekomst van de gemeente Moerdijk onderzocht. “Perspectief voor de Moerdijker”, is de naam van het rapport uit 2005. Hierin wordt aangegeven dat de burger in de gemeente Moerdijk centraal staat en de bevolking kiest voor een landelijke gemeente Moerdijk, en dus duidelijk niet open staat voor randstedelijke ontwikkelingen. Dit was het resultaat van gesprekken tussen de dorpsraden en de 4 professoren.

We vergeten blijkbaar snel, want de ontwikkelingen die nu op ons af komen beogen een totaal andere toekomst van Moerdijk. Stapje voor stapje.

Behoud buitengebied

Nadat Moerdijkse Hoek (600 ha zware industrie er bij) afgeblazen was toverde de provincie een ander plan uit de hoge hoed, het Logistieke Park Moerdijk (LPM). Nut en noodzaak van het LPM waren, evenals nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek, zeer twijfelachtig en Provinciale Staten vroegen om een second opinion. Wederom bogen zich 5 andere professoren over het plan LPM,, 150 ha. logistiek in de oksel van de A16 en A17.

De 5 professoren kwamen tot het vernietigende oordeel dat het plan aan alle kanten rammelde en financieel een zeer hachelijke zaak was. De voormalige directeur van het Havenschap Moerdijk, Dhr.Uijterwijk, wees daar ook al op.

Uiteindelijk draait de burger van Moerdijk voor de eventuele verliezen op en niet de bestuurders van de provincie. Bovendien ligt er op het huidige industrieterrein nog 350 ha. braak. Recycle de ruimte schijnt toch een lastige zaak te zijn voor de provincie bestuurders.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is nu het toverwoord om de Statenleden toch warm te krijgen voor het LPM na diverse bedrijfssluitingen in de regio. Wij vinden werkgelegenheid ook een ontzettend belangrijk item. Maar die kun je toch ook creëren op het bestaande terrein met zoveel vrije ruimte. Het lijkt ons beter om daar logistieke bedrijven te plaatsen in plaats van nog meer risicovolle bedrijven.

In het “Inrichtingsplan Shell reserveterrein Zuid” dat door RBOI in 2007 in opdracht van Havenschap, Shell, provincie Noord Brabant en gemeente Moerdijk is opgesteld, zit een variant die dit idee voor invulling van het Shell terrein met onder andere logistiek gestalte geeft.

Veiligheid

De inkt van de nota “Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018” opgesteld door de provincie is maar amper opgedroogd en dan blijkt dat zelfs bij Shell een echte ramp niet denkbeeldig is. Het was weer goed afgelopen……., tot het een keer niet goed afloopt. Maar de bedoeling is om risicovolle bedrijven elders uit Brabant te concentreren op de chemie cluster op de vrije ruimte van de voormalige Shell gronden op het industrieterrein. Dat moet je als volksvertegenwoordigers toch niet willen met de drie omliggende kernen Klundert, Moerdijk en Zevenbergen in de buurt.

Leefbaarheid

Nog meer zware industrie en een LPM erbij in de gemeente Moerdijk zal de leefbaarheid verder onder druk zetten. Er is geen enkele garantie in de Havenstrategie 2030 dat dit niet gebeurt. Milieuwetten zijn er juist om de bevolking te beschermen tegen de negatieve gevolgen en risico’s van een overkill aan industrie. Nu lijkt het er sterk op dat deze regels opgerekt moeten worden om uitvoering te kunnen geven aan een ongebreidelde expansiedrift van gemeente en provincie, omdat we tussen Rotterdam en Antwerpen zitten, omdat we multimodaal aantrekkelijk zijn, omdat we ……enz.

Met de 2600 ha industrieterrein die we nu hebben dragen we meer dan voldoende bij aan de Brabantse economie.

Laat onze volksvertegenwoordigers weten dat de grens bereikt is. Onderteken de petitie op: SBBM.ORG

Namens SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk)

W. Rijnart (Vz)