Gem. Moerdijk: Burgemeester Klijs: “Veroorzaker gelukkig bekend maar natuurlijk veel te laat” 17-10-2014

“Vandaag is na afronding van uitgebreid onderzoek duidelijk geworden dat de veroorzaker van de roetdeeltjes in het dorp Moerdijk het bedrijf ATM is. Gelukkig wordt andermaal bevestigd dat gezien de samenstelling van de deeltjes de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. Ik moet er niet aan denken dat dit anders was geweest. We hebben als gemeente gelukkig snel het advies kunnen geven om het roet goed af te spoelen met warm water en zeep en intensief contact met het roet te vermijden. Dat advies is en blijft van kracht mocht u, ondanks de vele regen van de laatste dagen, ergens nog roetdeeltjes aantreffen.

Toch weet ik en begrijp ik heel goed dat de roetdeeltjes veel vragen opriepen en oproepen. We steken ook de hand in eigen boezem. Als uw burgemeester vind ik absoluut dat we, en het college deelt die mening, sneller hadden kunnen achterhalen wie de veroorzaker is. Ook wij vinden dat we de betrokken partijen – en daar horen provincie en gemeente ook bij – veel te lang tijd nodig hebben gehad. Dat is ook menigmaal gemeld. Dit wordt een heel stevig onderwerp van gesprek met de betrokken partijen. We stellen ook een onafhankelijk onderzoek in naar de gang van zaken om hiervan te kunnen leren. Als we sneller informatie hebben kunnen we ook sneller inwoners informeren. Dit mag gewoon niet meer gebeuren.

De provincie heeft als bevoegd gezag het bedrijf geïnformeerd over het onderzoek. Zelf heb ik ook contact gehad met de directeur van ATM en mijn teleurstelling richting hem uitgesproken. In het verleden heb ik met het Moerdijkse bedrijfsleven en met ATM in het bijzonder afspraken gemaakt over het nemen van verantwoordelijkheid bij incidenten en overlast naar de omgeving en ook hebben we afspraken gemaakt over pro-actief naar buiten treden. We weten nu dat het bedrijf ATM al eerder wist dat zij mogelijk veroorzaker van de neerslag was. Een andere houding en het nemen van verantwoordelijkheid, had eerder de onrust weg kunnen nemen en ons in staat gesteld eerder helderheid te verschaffen aan onze inwoners. Ik blijf het bedrijfsleven dan ook oproepen tot samenwerking met de overheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Om als overheid krachtig en adequaat te kunnen handelen, zeker wanneer er mogelijk schade is voor mens en milieu, is een coöperatieve houding vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk. Hier heeft ATM de gemeente, de andere overheidspartners en met name de inwoners van Moerdijk in de kou laten staan. We gaan ervan uit dat ATM zijn verantwoordelijkheid neemt en de schade van de dorpelingen compenseert. Verder beraden we ons samen met de provincie op stevige maatregelen richting ATM. Samen met bewoners zijn we aan het bouwen aan het vertrouwen in de toekomst van het dorp Moerdijk, duidelijke maatregelen richting veroorzakers is hierbij een noodzakelijke voorwaarde.”