De Moerdijkse Bode week 05: Haalt Moerdijk 2025?

MOERDIJK – Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste inwoners van Moerdijk kozen voor een landelijke gemeente en niet voor “verrandstedelijking”.

Desondanks koos de gemeenteraad in 2007 met een kleine meerderheid voor het Logistiek Park Moerdijk (150 ha.). Hoe is dat gegaan?

In de tijd dat er in de gemeente Moerdijk over het Logistiek Park (LPM) een definitief besluit moest genomen (2007) was er duidelijk geen meerderheid in de raad voor het plan. Dat veranderde door allerlei toezeggingen, o.a. 12 miljoen van de provincie, wel afhankelijk van de exploitatie. Daar kunnen we wellicht nog lang op wachten. Het aanbod van bedrijven groter dan 5 ha is zeer schaars.

M.i. had Moerdijk daar sowieso recht op vanwege “achterstallig onderhoud”.

Omdat bv. GroenLinks Moerdijk niet afgerekend wilde worden op het niet krijgen van de spiegeltjes en kraaltjes van de provincie, hebben ze met tegenzin voor gestemd.

Net die ene stem die nodig was voor een meerderheid. Dit heet democratie. Ik vind het chantage. De provincie nam het LPM over en worstelt daar al jaren mee.

Vorig jaar werd de provinciale vertegenwoordiger van het CDA , Ronald van Vught, ineens vervangen werd door een ander CDA lid. Ronald verdiepte zich in het plan en was goed op de hoogte van de situatie hier in Moerdijk. Zijn plaatsvervangster hield een schijnbetoog in de Statenvergadering waarin geen enkel punt van kritiek op het plan LPM te bespeuren was. Follow the leader. Dit heet ook democratie! Niet de rede maar de macht lijkt te winnen.

Op 16 januari j.l. bleek in de Commissie vergadering in Den Bosch dat er een kleine meerderheid is voor het LPM.

De voortuin van Shell mag eindelijk in de verkoop, omdat deze jaren ligt te verinteresten. Volgens de provincie is dit echter alleen de kade bij Shell. Tijdens een gesprek met Joke Driesen (ex directeur Shell 2014) kwam naar voren dat de enige restrictie voor de invulling van de “voortuin” is, dat het bedrijf “moet voldoen aan de passende veiligheidseisen en veiligheidscontouren”. Wie spreekt hier de waarheid? Met de intentie dat nu er ook andere bedrijven op mogen is dat HET moment om de aanleg van het LPM te heroverwegen dan wel uit te stellen.

En in dat licht is het vast blijven houden aan het LPM door de genoemde partijen in de staten alleen maar te zien als een bevestiging van het feit dat het LPM voor de provincie een prestigeproject is, waar elke werkelijkheidszin aan ontbreekt.

Hoe kun je nu zeggen dat de bevolking gekend wordt en dat de leefbaarheid vergroot wordt. De bestaande ruimte op het huidige industrieterrein moet nog opgevuld worden terwijl het gebied milieutechnisch al op verschillende punten tegen het plafond zit. Nog los van alle overlast en risico’s de laatste jaren.

Toch vinden de VVD, PvdA en CDA in de provincie dat het LPM door moet gaan. De SP twijfelt nog, de rest van de partijen is uitgesproken tegen. De bewoners mogen het tegen de verdrukking in slikken.

De SBBM organiseert i.s.m. Hart van Moerdijk een debat over overlast en leefbaarheid op 27 januari bij van der Hooft te Zevenbergen, in de hoop dat we in 2025 niet weer de discussie krijgen over het voortbestaan van de kern Moerdijk.

Wim Rijnart (vz SBBM)