Omroep Brabant: Drie directeuren van afvalbedrijf in West-Brabant opgepakt voor mengen afval met brandstof

ROTTERDAM – De politie heeft maandag drie directeuren van een afvalbedrijf in West-Brabant aangehouden. Om welk bedrijf het gaat heeft justitie niet bekendgemaakt. De directeuren worden verdacht van betrokkenheid bij het illegaal mengen van gevaarlijke afvalstoffen met brandstof voor stookinstallaties in de glastuinbouw en op zeeschepen.

Justitie vermoedt dat het bedrijf zich hieraan vanaf 2010 schuldig maakt en hiermee miljoenen euro’s heeft verdiend. Een vierde leidinggevende zal later gehoord worden.

Grote winsten
Met het illegaal wegmengen van afvalstoffen in brandstoffen zijn grote winsten te behalen. De verantwoorde verwerking van gevaarlijke afvalstoffen kost geld. Het illegaal mengen van stookolie met afvalstoffen levert geld op.

Aan de ene kant doordat de vaak hoge kosten van verwerking worden uitgespaard, aan de andere kant doordat een groter volume aan brandstof verkocht kan worden. Verbranding van het illegale mengsel veroorzaakt schade aan milieu en volksgezondheid.

Oneerlijke concurrentie
Met afval vervuilde brandstof vormt ook een veiligheids- en gezondheidsrisico voor werknemers die werken met installaties waarin die stookolie wordt gebruikt.

Het gebruik van deze kwalitatief slechte stookolie kan onveilige situaties opleveren door het stilvallen en daarmee stuurloos worden van schepen. Verkoop van deze brandstof vormt oneerlijke concurrentie voor eerlijke brandstofleveranciers en afvalverwerkers.

Monsters
Aanleiding voor het onderzoek vormden monsters genomen uit vrachtwagens tijdens een zogenaamde Waakzaam-actie in 2011. Dit zijn grootschalige controleacties waaraan politie en vele andere toezichthouders deelnemen.

De politie heeft in april vorig jaar bij het bedrijf administratie in beslag genomen. Op het bedrijfsterrein zijn toen monsters van opgeslagen stoffen genomen. Het bedrijf heeft een vergunning voor het opslaan en bewerken van oliehoudende afvalstoffen.
print corrigeer