Shell: incident Shell Moerdijk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onderzoek gedaan naar het incident dat op 3 juni 2014 bij Shell Moerdijk plaatsvond. Vandaag is het rapport met de bevindingen van de Raad gepubliceerd (www.onderzoeksraad.nl).

De OVV heeft in haar onderzoek naar het incident in de MSPO2-fabriek duidelijke conclusies getrokken en aanbevelingen gedefinieerd. Het rapport sluit goed aan bij de conclusies van ons eigen onderzoek en de verbeteracties die al in gang zijn gezet. Zo ziet de OVV de onverwachte reactie tussen ethylbenzeen en de katalysator ook als de fysieke oorzaak van het incident.

Daarnaast doet de OVV twee aanbevelingen met name gericht op het alert zijn op veiligheidsrisico’s binnen de organisatie en leren van (bijna-)incidenten.
Wij kunnen ons vinden in de aanbevelingen en zullen nagaan hoe we deze gaan inpassen.

Veiligheid staat bij ons voorop en het is pijnlijk dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht of het rapport nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Paul Buijsingh

General Manager Site Moerdijk

Shell Nederland Chemie B.V.