Provincie: Havenstrategie Moerdijk stap dichterbij

Onderzoek naar partnerships voor versterking van de nationale en internationale acquisitie, goed nabuurschap en een onderzoek naar oprichting van een warmtebedrijf. Deze en andere onderwerpen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2015-2017.

Uitvoeringsprogramma Moerdijk 2015-2017

Het programma beschrijft niet alleen welke organisatie voor welke opgave aan de lat staat, maar ook de fasering in de aanpak. Het programma is vooral een agenda voor de komende jaren. Het is ingedeeld in drie onderdelen: People, Planet, Profit. Het onderdeel Profit schenkt onder meer aandacht aan het onderzoek naar partnerships voor versterking van de acquisitie. In het deel People gaat het onder meer over goed nabuurschap. Het onderdeel Planet behandelt de verdere uitvoering van het actieprogramma ‘Samen werken aan veiligheid’ en het onderzoek naar de oprichting van een warmtebedrijf.

Intensieve samenwerking

Het programma is opgesteld onder leiding van de Stuurgroep Havenstrategie. Daarin werken de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk samen.
De uitvoering van de Havenstrategie is niet alleen van de drie partners, ook van andere betrokken partijen. “Om het Uitvoeringsprogramma compleet te maken gaan we nu in gesprek met andere onmisbare partners over de uitwerking van de opgaven op hun terrein. Intensieve samenwerking tussen al deze partijen is nodig om een optimaal resultaat te behalen”, licht Bert Pauli, voorzitter van de Stuurgroep Havenstrategie, toe.

Excellent

In juni 2014 is de Havenstrategie Moerdijk 2030 vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat Port of Moerdijk in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta is. Port of Moerdijk is excellent in duurzaamheid en veiligheid. Stuurgroeplid Thomas Zwiers: “Ambities uit de Havenstrategie –zoals goed nabuurschap, en ambities op het gebied van volksgezondheid en onderwijs en arbeidsmarkt- zijn in het Uitvoeringsprogramma concreet gemaakt. Daarmee is realisatie weer een stap dichterbij.”

Drie fases

De uitvoering van de Havenstrategie verloopt langs drie fases. In fase een zijn drie urgente trajecten met voorrang opgepakt: de aanpak van de leefbaarheid van het dorp Moerdijk (met o.a. de Moerdijkregeling), de herijking van de governance van het Havenschap en de Europese subsidieaanvraag voor het onderzoek naar de verbetering van het spoor. In de tweede fase hebben de drie kernpartners het Uitvoeringsprogramma opgesteld. “Bij het Havenschap hebben we het realiseren van de opgaven en ambities uit de Havenstrategie ook al in de reguliere werkprocessen opgenomen. Onze begroting voor 2016 sluit bijvoorbeeld naadloos aan op de Havenstrategie,” aldus stuurgroeplid Ferdinand van den Oever.
Met de derde fase wordt nu gestart. De Stuurgroep gaat met partners in gesprek over uitwerking van de opgaven.

Dynamisch proces

Het programma biedt een breed scala aan projecten en activiteiten. Het document is een momentopname, de uitvoering een dynamisch proces. Daarom heeft dit eerste Uitvoeringsprogramma een looptijd tot 2017. Daarna zal een volgend Uitvoeringsprogramma opgesteld worden, aangepast aan de actualiteit.