Zitting Raad van State over inpassingsplan LPM

LAATSTE NIEUWS

OP 2 oktober jl. heeft de zitting bij de RVS plaats gevonden. Namens SBBM waren Paul Welschen en Wim Rijnart, bijgestaan door hun advocaat Jan Eelco Dijk, aanwezig. Verder uiteraard de provincie met een hele batterij deskundigen om de vertegenwoordigers van de provincie te ondersteunen. Wat een kapitaalverschil!

Verschillende onderwerpen zijn ter sprake geweest zoals: leefbaarheid in Moerdijk, SER ladder, het niet benutten van de voormalige Shell gronden, de prognoses van het Stec rapport, LPM op Moerdijk Oost of op Moerdijk West, ontsluiting van de kern Moerdijk en de Second Opinion.

De Raad van State stelde zeer kritische vragen aan SBBM maar vooral ook aan de provincievertegenwoordiger. Deze laatste had herhaaldelijk moeite om een goed antwoord op de vraag te formuleren, zelfs niet met behulp van de “achterban”.

Uiteindelijk duurde de zitting vijf en een half uur zonder pauze.

Over 6 tot 12 weken mogen we de uitslag verwachten.

BN/DeStem schreef er het volgende over:

“Provincie onder vuur met locatiekeuze

Logistiek Park Moerdijk”.

DEN HAAG/MOERDIJK – De provincie Noord-Brabant kon vrijdag bij de Raad van State niet goed uitleggen waarom het veel beter is om het 150 ha grote Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de A17 en A16 aan te leggen, dan ten westen van het huidige industrieterrein Moerdijk, of op ruim 140 ha braakliggende gronden op het voormalige Shell-terrein.

Vertrokken
Volgens de provincie heeft “Oost” het voordeel van twee aansluitingen op twee snelwegen, terwijl de locatie “West”, ten noorden van Zevenbergen, alleen op de A17 aansluit. Een nadeel van West was de nabijheid van chemiebedrijf Caldic. Maar die blijkt al te zijn vetrokken waardoor Oost op dat punt geen voordeel meer heeft.

En volgens Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart van Moerdijk is de aansluiting van West en de braakliggende gronden veel beter. Immers, het huidige A16/A17 knooppunt Klaverpolder is al overbelast en zou al het extra vrachtverkeer niet aankunnen.

Dun ijs
Verder zou Oost, oftewel de oksellocatie, volgens de provincie slechts een beperkt nadeel voor de leefbaarheid van het dorp Moerdijk op te leveren. Maar ook met die stelling begaf de provincie zich bij de Raad van State op erg dun ijs.

Vissenkom
Immers, Moerdijk wordt met het LPM in Oost nu ook van de zuidkant door industrie en bedrijven afgesloten. Omwonenden en milieuorganisaties benadrukten dat Moerdijk straks een vissenkom wordt, omgeven door snelwegen, spoorlijnen, vrachtwagens, megabedrijven en zware industrie.

‘We kunnen ons dorp straks alleen nog maar via industrieterreinen verlaten. Als die afgesloten worden zoals bij de brand bij Chemie-pack kunnen we geen kant op. De provincie maakt ons dorp kapot, Het dorp loopt straks helemaal leeg,’ zei een geëmotioneerde Ad Vermeulen van Hart voor Moerdijk.