Provincie Noord-Brabant: Aanleg Logistiek Park Moerdijk nog niet van start 19-02-2016

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft vernietigd.

containeroverslag

Een inpassingsplan, zoals dat van LPM, mag voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. PS wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen.

De provincie neemt contact op met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om deze vormfout, waar naar nu blijkt meerdere investeringsvoorstellen in Nederland nadeel van ondervinden, op de kortst mogelijke termijn hersteld te zien krijgen.

De Raad van State heeft ook bekend gemaakt de overige beroepen van vier bezwaar makende partijen tegen het inpassingsplan LPM te hebben afgewezen.

Havenstrategie

Met de Havenstrategie, waar LPM een belangrijk onderdeel van is, wil de provincie de economische structuur in (West-) Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio. Alleen al bij het LPM gaat het naar verwachting om zo’n 6.000 arbeidsplaatsen. LPM biedt ruimte aan aantrekken van grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL) die zich naast reguliere opslag en distributie ook richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Inzet blijft om de havenstrategie onverminderd te realiseren, met evenwichtige a