SBBM: Staten twijfelen over doorgaan LPM 25-02-2016

Twee Statenfracties, CDA en Groen-Links  twijfelen of het LPM doorgang kan vinden. Bert Pauli, gedeputeerde, waren er al bedrijven (vijf hectare) die zich in onze polder willen vestigen maar zoeken nu elders onderdak.

Wellicht moet de businesscase (bedrijfsplan) voor het LPM wel worden aangepast, aldus beide partijen.

Hoe gaat het nu verder?. Wanneer wordt het bestemmings- en exploitatieplan opnieuw aan de Staten voorgelegd.

SBBM: In voorgaande jaren is aan Gedeputeerde gevraagd hoeveel bedrijven er zich op het LPM zouden vestigen. Nooit antwoord op gekregen. Nu staan ze schijnbaar te dringen en vestigen ze zich elders.