Artikel BN/DeStem: “Dorpsraad verbaast de SBBM”

LOGISTIEK PARK MOERDIJK MOERDIJK

Net voor de vakantie zei dorpsraad Hart van Moerdijk het verzet tegen het LPM te staken. Daar is de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk verbaasd over. Kees  Nieuwenhuize en Wim Rijnart leggen uit waarom.

HENK DEN RIDDER

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk kan maar niet vatten waarom dorpsraad Hart van Moerdijk de strijd tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk heeft gestaakt.”Wij zijn consequent in ons denken. Vanaf dag één tot nu zijn wij tegen het LPM op die plaats”, zegt Wim Rijnart van de SBBM.

Hart van Moerdijk was ook tegen de komst van het park in de oksel van de A17 en de A16. Het LPM zou de leefbaarheid van het dorp nog verder aantasten.

Begin dit jaar haalde de Raad van State een streep door het inpassingsplan voor het LPM. Niet op inhoudelijke gronden maar omdat de Crisis- en Herstelwet en de wet Ruimtelijke Ontwikkeling conflicterend waren toegepast. Het inpassingsplan werd gerepareerd en opnieuw in procedure gebracht. Nu gaat Hart van Moerdijk niet meer in beroep. Onder meer omdat in het dorp steeds vaker te horen is dat het LPM er maar moet komen. Vooral omdat dan 12 miljoen vrijkomt om te investeren in de leefbaarheid van het dorp.

Voor het eerst reageert SBBM daarop. “Hart van Moerdijk wil meewerken aan een ontwikkeling die de leefbaarheid in het dorp aantast om daarmee geld te krijgen om de leefbaarheid te bevorderen”, zegt Kees Nieuwenhuize. Hij kan goed begrijpen dat het dorp Moerdijk blij is met de maatregelen, zoals het opknappen van de haven, de nieuwe Ankerkuil en het opknappen van de Julianastraat. “Eerder noemde de burgemeester dat achterstallig onderhoud!”, zegt Wim Rijnart.

Waar liggen 12 miljoen voor Moerdijk nu?  Bij de provincie?  Bij het havenschap?              Kees Nieuwenhuize, SBBM

Uit oogpunt van duurzaam grondgebruik blijft SBBM pleiten voor een logistiek park op de 150 hectare die het havenschap heeft teruggekocht van Shell Moerdijk.

“Alles ligt er al: wegen, spoor, water, een buisleidingenstraat. de overheid predikt duurzaam ruimtegebruik maar dat is niet het beleid”, zegt Rijnart. “Daarom blijven we tegen LPM strijden.” Hij hoop dat de Raad van State nu wel ingaat op de inhoudelijke bezwaren.