Artikel BN/DeStem: Havenschap en SBBM worden het niet eens

Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) verzet zich nog steeds tegen het Logistiek Park Moerdijk (LPM) dat bij knooppunt Klaverpolder moet komen. SBBM meent dat een nieuw park overbodig is, omdat het havenschap met gronden die van Shell Moerdijk zijn terug gekocht, over voldoende ruimte beschikt. Maar dat terrein, het zogeheten industrial park, is er volgens het havenschap helemaal niet geschikt voor. Het schap heeft er heel andere plannen mee.

BN DeStem zet de twee meningen op deze pagina tegenover elkaar.

‘LPM op voormalig Shell-terrein’

MOERDIJK

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk was, is en blijft tegen het Logistiek Park Moerdijk in de oksel van de A16 en de A17. De club pleit voor het invullen van het voormalige Shell-gebied met bedrijven in de logistieke sector. In de voorliggende plannen moet daar juist zware chemie komen.                                                                                                        “We waren net klaar waren met de discussies over Moerdijk 2, waar 600 hectare zware industrie zou komen. En we moesten nog beginnen met praten over het LPM. Toen al pleitte het adviesbureau RBOI er al voor om op de voormalige Shell-gronden logistieke bedrijven te vestigen”, zegt SBBM-voorzitter Wim Rijnart.

Het gaat bij de SBBM vooral om duurzaam ruimtegebruik. Waarom 140 hectare bedrijfsterrein creëren als er tussen Shell Moerdijk en de Zuidelijke Randweg nog 150 hectare braak ligt?                                                                                                                                “Logistieke bedrijven werven is perfect”, zegt Kees Nieuwenhuize van SBBM enthousiast. “Maar daar is geen nieuw terrein voor nodig! Er liggen honderden hectaren al tientallen jaren braak.”                                                                                                                                             Bovendien, zo zegt Nieuwenhuize, is de infrastructuur al aanwezig ten zuiden van de Shell: “Spoor, wegen, snelwegen, water, een buisleidingenstraat. Alles is er al.” Volgens Wim Rijnart heeft een logistiek park op het huidige industrieterrein een bijkomend effect: “Het geeft rust. Door de gronden te bestemmen voor logistiek komt er veel minder kans op calamiteiten.”

Het Havenschap Moerdijk wil juist chemische bedrijven op het lege terrein. Directeur Ferdinand van den Oever wil ze er graag clusteren.

Kees Nieuwenhuize haalt zijn schouders op: “Die chemische jongens komen echt niet meer. Die gaan allemaal naar de lagelonenlanden. Dat is al enkele jaren aan de gang. Het renteverlies op de teruggekochte Shellgronden neemt nu alleen maar toe.”                 Daarnaast wijst Nieuwenhuize op de reputatie van de op Moerdijk gevestigde chemische bedrijven. “Die is niet best! In Rotterdam zitten tientallen nog grotere chemische bedrijven. Daar zijn minder incidenten!”                                                                                             Omdat SBBM het Logistiek Park Moerdijk op de geplande locatie niet ziet zitten, is de stichting opnieuw bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het inpassingsplan (bestemmingsplan).

Het vorige sneuvelde begin dit jaar op een detail. “Het ging om een conflict in de toepassingen van de wet Ruimtelijke Ordening en de Crisis- en Herstelwet. Dat is nu door de Tweede Kamer opgelost”, vertelt Wim Rijnart.                                                                                   Hij hoopt dat de Raad van State nu naar de inhoudelijke bezwaren gaat kijken. “Bijvoorbeeld naar duurzaam ruimtegebruik en nut en noodzaak van het LPM. Dat deed de Raad van State vorige keer niet omdat het om conflicterende wetten ging.”