Provincie Noord-Brabant: Gemeente en provincie verzelfstandigen Havenschap Moerdijk

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant verzelfstandigen het Havenschap Moerdijk op 1 januari 2017. Het havenschap wordt een bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. De haven wil hiermee haar concurrentiepositie versterken.

De haven van Moerdijk, 4e zeehaven van Nederland, verbindt het achterland via water, buisleiding, weg en spoor. Zij heeft korte verbindingen met havens in heel Europa en vervult een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. De haven telt 420 bedrijven in onder andere chemie en logistiek, die direct en indirect werk bieden aan 17.000 mensen. De bedrijven weten door bewerking van inkomende goederen relatief veel waarde toe te voegen.

Verzelfstandiging

Het nieuwe Havenbedrijf Moerdijk NV staat op meer afstand van overheden waardoor zij bedrijfsmatiger en slagvaardiger kan opereren en samenwerken met anderen. Bovendien zal een commerciëler havenbedrijf eenvoudiger nationale en internationale bedrijven en goederenstromen binnenhalen. Door uitgifte van aandelen kan meer vermogen worden aangetrokken voor ontwikkeling van het havengebied. Het havenbedrijf wil zich verder ontwikkelen door te groeien in omgang en in toegevoegde waarde. Hiermee wil de haven haar positie versterken als centraal knooppunt voor de logistiek en als gunstige vestigingslocatie voor de procesindustrie.

Bestuur met nieuwe Raad van Commissarissen

Gemeente en provincie zijn de enige aandeelhouder van het havenbedrijf. Zij houden samen altijd een meerderheidsaandeel, ook als een derde aandeelhouder toetreedt. De huidige directeur van het havenschap, Ferdinand van den Oever, is benoemd tot CEO van het havenbedrijf Moerdijk. Er is een Raad van Commissarissen aangesteld. Directie, de Raad van Commissarissen en aandeelhouders werken aan een economisch krachtige haven in met oog voor belangen van omwonenden en natuur en milieu.