ANP: Logistiek Park Moerdijk (LPM) vertraagd

MOERDIJK – Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) loopt opnieuw aanzienlijke vertraging op. Provincie, gemeente en Havenbedrijf Moerdijk verwachten dat de Raad van State pas na de zomer uitspraak doet over drie bezwaren die tegen het LPM zijn ingediend. De uitspraak stond dit voorjaar gepland.

Een woordvoerster van de Raad van State zegt dat het LPM een van de zaken is die het Haagse rechtscollege even laat liggen nu er onduidelijkheid is ontstaan over toepassing van de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Volgens haar hebben partij-en in verschillende zaken die bij de Raad van State lopen, aangegeven dat deze nieuwe landelijke wet voor het verminderen van stikstofuitstoot niet in de pas loopt met de habitatrichtlijn, natuurwetgeving van de Europese Unie. ,,Wij overwegen daarom om negen zaken te bundelen en als soort van pilot voor advies voor te leggen aan het Europese Hof.”

Het LPM zit daar niet bij, maar wordt wel aangehouden. De woordvoerster benadrukt dat nog niet zeker is dat de Raad van State bij het Europese Hof aanklopt. Een procedure daar is volgens haar ‘tijdrovend.’ Het 150 hectare grote logistieke park moet komen in de oksel van de A16/A17.

Vorig voorjaar wees de Raad van State alle inhoudelijke bezwaren tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) af, maar haalde toch een streep door het LPM omdat er een vormfout zat in de toegepaste Crisis- en Herstelwet. Nadat die fout was hersteld, werd gehoopt de Raad van State dit voorjaar uitspraak zou doen, maar daar ziet het dus niet naar uit. Volgens de zegsvrouw van de Raad van State staat er nog niet eens een zittingsdatum gepland. ,,Dus het kan nog lang duren.”

Er bestaat nu vooral onzekerheid over hoe lang het nog gaat duren, zegt directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk. ,,Het vertrouwen in de economie groeit, overal op ons industrieterrein zie je activiteit. Ook voor het LMP is veel interesse. Maar ja, handtekeningen worden niet gezet zolang niet zeker is of het doorgaat.” Het havenbedrijf heeft onlangs als voorbereiding op de aanleg van het park grote hoeveelheden grond aangevoerd. ,,Om de bodem alvast voor te belasten.”

Handtekeningen worden niet gezet zolang niet zeker is of het doorgaat zei Ferdinand van den Oever