KRO-NCRV 2Doc: Beerput Nederland 4 dec 2017 om 20:25

Overheid beschermt milieucriminelen

Eind 2016 staan oliemaatschappij BP en een inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de rechter. Ze worden ervan verdacht 30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola illegaal naar Nederland te hebben verscheept en te hebben gesjoemeld met transportdocumenten. Op papier is de giftige substantie keurig verwerkt, maar het gros van de betrokken afvalverwerkers kan volgens het strafdossier niet goed uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan. De politie vermoedt dat een groot deel in het milieu is beland, wellicht ook in het IJ in Amsterdam.

De zaak is voor filmmaker-journalist Wilfried Koomen aanleiding voor een diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland. Milieurechercheurs vertellen in de documentaire Beerput Nederland hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord hun gang kunnen gaan. Onderzoeken van inspecteurs naar milieumisdrijven worden gesaboteerd en verdachte bedrijven worden van hogerhand getipt over naderende politie-invallen.

Politici betrokken
Rode draad in Beerput Nederland is de bescherming die vervuilende bedrijven krijgen van zowel lokale als nationale politici. Bij alle grote milieuschandalen van de afgelopen 50 jaar, waaronder die van de bedrijven Booy Clean, EMK (Exploitatie Maatschappij Krimpen), Uniser en TCR (Tanker Cleaning Rotterdam) zijn Nederlandse politici betrokken, sommige zeer prominent.

Beerput Nederland kijkt mee met milieu-inspecteurs in de Rotterdamse haven en spreekt met criminologen, rechercheurs en politici. Angst voor aantasting van de economische reputatie van Nederland en marktwerking hebben de bedrijven ruim baan gegeven en onze gezondheid op het spel gezet. Ook bij recente milieuschandalen rond de bedrijven North Refinery, Odfjell en Chemie Pack knijpen politici willens en wetens een oogje dicht. Criminoloog Toine Spapens: “Iedereen profiteert, behalve het milieu en de leefomgeving van de mensen.” Ben Ale, emeritus hoogleraar van de TU in Delft: “De overheid is er niet om de burger te beschermen tegen vervuilende bedrijven, maar om de winst van bedrijven te maximaliseren.”

Bedrijfsleven
Het beeld dat oprijst uit Beerput Nederland is verontrustend. Kabinet Rutte III heeft met de installatie van het nieuwe ministerie van Economie en Klimaat aangekondigd klimaatplannen te gaan ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven. Maar als er één les getrokken kan worden uit de documentaire is het dat de handhaving van milieuregels niet aan het bedrijfsleven kan worden overgelaten. Als de overheid moet kiezen tussen economie en milieu, dan delft de laatste altijd het onderspit, luidt de onmiskenbare conclusie van Beerput Nederland.

Deze documentaire is geproduceerd door Talent United International.


KRO-NCRV 2Doc: Beerput Nederland, maandag 4 december, 20.25 uur, NPO 2

Noot SBBM:

Ook de ontstaansgeschiedenis van het industrieterrein Moerdijk komt uitgebreid aan de orde. (interessant om te bezien of er een parallel is met de ontstaansgeschiedenis van het voorgenomen LPM)

Zie ook: https://pers.kro-ncrv.nl/programmas/documentaires/kro-ncrv-2doc-beerput-nederland