Logistiek, in hoeverre doorgaan?

“De logistiek is niet de banenmotor die de economie van West-Brabant uit de crisis trekt. Terwijl de werkgelegenheid in deze streek met twee procent is gegroeid, neemt het aantal banen in de veelgeprezen sector vervoer en opslag alleen maar af”, aldus BN/de Stem van 20 november. Als het aantal banen in de logistiek afneemt kan je tot de conclusie komen dat de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) te hoog gegrepen is en een financieel debacle kan worden. Kijk eens om je heen: op alle fronten worden terreinen aangelegd voor logistieke centra zoals bij  plaatsen als Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Iedere plaats wil graag met logistiek in de belangstelling staan. Echter, er zijn grenzen aan verbonden.

Behalve het feit dat de banen afnemen in de logistiek blijkt het ook een probleem om mensen te vinden die er willen werken. Bovendien neemt de automatisering in de logistiek in snel tempo toe. Het is voor ons dubbel duidelijk dat het LPM er niet moet komen.

Is het grootsheidwaanzin om dit aan te leggen of het gevolg van een politiek spel? Geen Moerdijk2, dan maar een logistiek park! Het Havenschap gaat er vanuit dat dit logistiek park er komt. Vele tonnen zand zijn reeds op de kostbare grond in de Blokpolder uit gereden. Vanaf de A/17 is dat een trieste aanblik, zonde van de mooie polder.

SBBM gaat er van uit dat “welzijn” beter is dan “welvaart”.

We hebben het toch nog altijd over een enorm aantal vrachtwagenbewegingen  per week als het LPM gerealiseerd zou worden. Dit komt de luchtkwaliteit rondom de A-16, A-17 en het LPM niet ten goede. Integendeel de overheid heeft niet voor niets  de intentie om het fossiele brandstofverbruik sterk terug te dringen.

We gunnen de mensen een gezond en goed leven maar tot welke prijs?  Robots nemen onze taak over. En dan maar denken: het is goed voor de economie. Aan alle kanten wordt gewaarschuwd over de opwarming van de aarde. De plasticberg neemt een omvang die haar weerga niet kent. Het geeft de SBBM te denken.