Moerdijkse Bode: CO2-uitstoot industriegebied Moerdijk fors toegenomen

MOERDIJK – De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van haven- en industrieterrein Moerdijk is in 2017 fors toegenomen. Er werd dertien procent meer CO2 uitgescheiden dan in 2016. Dat blijkt uit de Milieumonitor 2017.

In 2016 lag de CO2-uitstoot ongeveer gelijk aan de aantallen uit 2010. In 2014 en 2015 was er juist een afname te zien. Dat kwam, doordat een grote fabriek voor een groot deel stil lag. De stijgende uitstoot komt overeen met het landelijke beeld van de groei van de chemische industrie. Een aantal betrokken partijen stelt nu voor om de beleidsdoelen voor de uitstoot van koolstofdioxide aan te passen. Opgemerkt wordt wel dat verduurzaming van productieprocessen bij bedrijven wel aandacht verdient.

Fossiele brandstoffen

Uitstoot van koolstofdioxide komt van nature voor bij mensen en dieren, maar komt ook vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hierdoor neemt de concentratie van broeikasgassen toe wat bijdraagt aan de klimaatverandering. Verder blijkt dat de normen voor fijnstof, stikstofdioxide en benzeen in 2017 niet overschreden zijn op de luchtmeetstations rondom het haven- en industrieterrein.

Er wordt wel meer uitgestoten, doordat meer bedrijven zich vestigden op het bedrijvenpark. Dit zorgde volgens de Milieumonitor niet voor ‘een significante verslechtering’ voor de omliggende dorpen: “De invloed op de luchtkwaliteit in de omliggende woonkernen is de laatste jaren stabiel.”