Moerdijkse Bode: Leerlingen Rietvestschool weten nu alles van de bloemetjes en de bijtjes

KLUNDERT – In de ruime hal van de basisschool De Rietvest in Klundert sloot wethouder Désirée Brummans maandag de reeks bijenlessen voor de Moerdijkse basisschoolleerlingen af. Deze lessen werden gegeven door Bert Brakkee van de Stichting Bijen Educatie en Informatie (BEI) en door Wim Rijnart van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Brakkee nam de lessen voor de onderbouw voor zijn rekening, Rijnart die voor de bovenbouw.sisschoolleerlingen af. Deze lessen werden gegeven door Bert Brakkee van de Stichting Bijen Educatie en Informatie (BEI) en door Wim Rijnart van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Brakkee nam de lessen voor de onderbouw voor zijn rekening, Rijnart die voor de bovenbouw.

Uit het inleidende praatje van de wethouder en ook uit het verhaal van de gastdocenten bleek dat het voor de insecten, en speciaal voor de bijen, kort dag is. Brummens had een pop van de bekende Maya de Bij meegebracht. Zij vertelde dat deze pop al 117 jaar geleden het levenslicht zag in Duitsland en dat de bij toen nog niets te duchten had. Rijnart: “Op het ogenblik loopt de bijenstand bijna 3 procent per jaar terug en de verwachting is dat als dit zo doorgaat er over 100 jaar geen bijen meer over zijn. Voor de bijen zelf een ramp, maar ook voor ons omdat bijna al ons voedsel afhankelijk is, om vlucht te dragen, van de bestuiving door bijen. Het is dus 5 voor 12.”

Superdieren

De reeks lessen over bijen en de terugloop daarvan is een groot succes geworden.De gastdocenten lieten niet alleen zien wat voor fascinerende dieren bijen zijn, maar ook de manier waarop ze dat deden. Alles werd uit de kast gehaald. Bijna alle basisscholen in Moerdijk deden mee aan het project en dat betekende dat er 1400 scholieren werden bereikt. Wim Rijnart begon zijn verhaal met te vertellen dat er in Nederland ruim 300 soorten bijen zijn en dat het eigenlijk superdieren zijn. “Ze kunnen honderd vleugelslagen per seconde maken en tien kilometer ver ruiken.” Als illustratie liet hij de leerlingen hetzelfde doen, maar die kwamen maar tot drie slagen per seconde.

Kwispeldans

Uitgebreid vertelde Rijnart hoe het bevruchten van een bloem met stuifmeel in zijn werk gaat. “En dit is het resultaat”, vertelt hij, terwijl hij een appel doorsnijdt. Om aan te tonen hoe een bij aan zijn soortgenoten doorgeeft waar veel bloemen te vinden zijn, zet hij de kinderen op een rij om de kwispeldans te demonstreren. En de kinderen vinden het allemaal prachtig. Een praktijkles zoals de grote Franse pedagoog Rousseau het bedoelt heeft. Natuurlijk kwam ook het gebrek aan plekken waar de bijen bloemen kunnen vinden aan bod. “Bij wie liggen er stenen of tegels in de tuin?”, is dan ook zijn vraag. Dat bleken er, aan het aantal opgestoken vingers te zien, in Klundert heel veel te zijn. “Een paar tegels weghalen kan natuurlijk ook en daar kun je dan bloembollen inzetten.”

Tegels weg

Na de les kregen de kinderen een zakje van deze bollen mee. De wethouder vertelt dat de gemeente op diverse manieren probeert om meer bloemen in de gemeente te bewerkstelligen. Deze maatregelen zijn: de aanleg van bloemstroken, de open tuinen dag, de Operatie Steenbreek, bloemen op het schoolplein, schooltuintjes en een ander bermbeheer. De gemeente Moerdijk is, samen met 14 anderen, genomineerd voor de bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Brummans: “Als gemeente waarderen we de vrijwillige inzet van Wim en Bert enorm.”