Logistiek: ‘Brabant moet oppassen voor verdere ‘verdozing’’

Gemeenten in de provincie Noord-Brabant moeten voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan XXL-distributiecentra. “Er moeten meer eisen worden gesteld aan de vestiging van deze ‘dozen’ want anders dreigt onze provincie de rafelrand van de Randstad te worden”, stelt adviesorgaan BrabantAdvies.

In het vrijdag verschenen rapport – Brabantse werklocaties toekomstproof – stelt dit adviesorgaan, waar onder meer de Brabantse SER en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving deel van uitmaken, dat er actie moet worden ondernomen om bedrijventerreinen in deze provincie beter te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en digitalisering.

43 procent dc’s in Brabant

Volgens de opstellers van het advies staat van de 1760 distributiecentra die Nederland naar schatting rijk is, 43 procent in de provincie Brabant. Naar aanleiding van deze constatering waarschuwt BrabantAdvies ‘dat logistiek in Brabant onontkoombaar is, maar dat gemeenten zich veel nadrukkelijker moeten afvragen wat de toegevoegde waarde is voor de lokale economie’. Pieter Van Geel, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies, zegt in zijn reactie op het advies dat Brabant dat er eisen moeten worden gesteld ondanks dat Brabant een populaire vestigingslocatie is voor distributiecentra vanwege de gunstige ligging op de route Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en ook richting Duitsland. “We plukken er de economische vruchten van. Logistiek is méér dan grote distributiecentra. Maar als we willen voorkomen dat Brabant de rafelrand van de Randstad wordt, dan moeten we eisen stellen aan de ruimtevragers.”

Lees ook:

Merendeel logistiek dienstverleners zoekt nieuwe vestigingslocatie

Inzetten op klimaatadaptatie

Volgens de voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) kan niet alles overal en altijd. “Laten we aansturen op hoogwaardige terreinen die aansluiten op de lokale economie en omgeving en waar we randvoorwaarden stellen aan bijdragen in de energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde werkomgeving.”

Brabantse Werklocaties Toek

omstproof

Brabantse Werklocaties Toekomstproof

‘Stevig debat over XXL-dc’s’

In aansluiting op het commentaar van de oud-politicus zegt de voorzitter van het adviesorgaan – Ivka Orbon – in het Brabants Dagblad zaterdag dat er in de provincie Brabant ‘een stevig debat nodig is over XXL-distributiecentra’ omdat de provincie de komende jaren een belangrijke vestigingsplaats blijft voor logistieke bedrijven. “Je moet je als gemeente afvragen wat je wint of verliest als je nee zegt tegen grootschalige logistieke ruimtevragers. Niet alles kan altijd en overal”, aldus Orbon in het Brabants Dagblad. Volgens deze krant blijkt uit eerdere ramingen van de provincie Noord-Brabant dat er tot 2030 nog een uitbreidingsvraag is van rond de 500 hectare, goed voor rond de 100 distributiecentra.

Advies over verdozing van Nederland

In toenemende mate is er in logistieke hotspots -zoals Tilburg en in West-Brabant – maatschappelijke weerstand en zorg over het groeiend aantal XXL-distributiecentra. Deze ontwikkeling was eerder dit jaar aanleiding voor het College van Rijksadviseurs om onderzoek te doen naar de gevolgen van deze ‘verdozing’ voor het Nederlandse natuurlandschap. De resultaten van dit onderzoek worden dinsdag 29 oktober aanstaande gepresenteerd door het College van Rijksadviseurs en de TU Delft in het Nieuwe Instituut in Rotterdam.