Havenschap Moerdijk: REALISATIE LOGISTIEK PARK MOERDIJK WEER STAP DICHTERBIJ. 30-04-2020

Het bestemmingsplan van Logistiek Park Moerdijk wacht al sinds 2016 op goedkeuring van de Raad van State. De aanleg lijkt nu weer een stap dichterbij te komen. Een korte update.

De realisatie van Logistiek Park Moerdijk heeft wat voeten in aarde. Nadat eerder procedurele kwesties aan de orde waren, gooide in 2017 de discussie over de Nederlandse aanpak van de stikstofproblematiek roet in het eten. Ondanks allerlei pogingen van de provincie Noord-Brabant om dit probleem tussentijds op te lossen, duurde het tot ver na de algemene uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof voordat de Raad van State een oordeel over LPM wilde vellen.
In een tussenuitspraak in november 2019, waarbij alle inhoudelijke bezwaren over nut en noodzaak en inpassing ongegrond werden verklaard, gaf de Raad van State de provincie de gelegenheid om op basis van een nieuwe passende beoordeling, de stikstofdepositie van LPM teniet te doen. Door de aankoop van enkele boerderijen met stikstofrechten heeft de provincie Noord-Brabant deze depositie kunnen salderen. Hiermee lijkt ook dit laatste probleem opgelost.

Na besluitvorming in de Provinciale Staten vergadering op 8 mei a.s., kunnen de stukken ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd worden en het bestemmingplan onherroepelijk gemaakt worden. Het Havenbedrijf hoopt uiterlijk eind van dit jaar met de verkoop van kavels te kunnen starten.