BN/De Stem: Onbegrijpelijk stikstofgegoochel voor LPM Moerdijk

‘Het is toch niet meer uit te leggen dat de provincie Noord-Brabant boerderijen in Friesland opkoopt om de stikstoftoename door Logistiek Park Moerdijk (LPM) te compenseren. Dat is onbegrijpelijk stikstofgegoochel’, zei SBBM-woordvoerder Kees Nieuwenhuizen gisteren bij de Raad van State.

Die behandelde de waarschijnlijk allerlaatste rechtszaak over het plan om het 142 hectare grote Logistiek Park Moerdijk (LPM) aan te leggen. Vorig jaar wees de Raad al bijna alle inhoudelijke bezwaren van onder meer Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) tegen het plan af. De Raad zag alleen nog een probleem in de stikstofproblematiek. Omdat hetzelfde bestuursrechtscollege eerder een dikke streep door PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) had gehaald, moesten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant als de wiedeweerga een nieuw stikstofonderzoek doen. Daaruit bleek dat de extra stikstofuitstoot van LPM gecompenseerd moet worden. De provincie koos onder meer voor het opkopen van een zestal boerderijen in den lande, met natuurvergunningen met stikstof- en ammoniakrechten. Door die vergunningen uit de markt te nemen, daalt de stikstofneerslag en kan de toename van de stikstofuitstoot door bedrijven en vrachtwagenverkeer op het ‘gasloze’ LPM gecompenseerd worden. Alles bij elkaar daalt de gezamenlijke stikstofuitstoot een pietsie, of het blijft gelijk. Tijdens de rechtszitting ging het vooral nog over de cijfers achter de komma. De raadsman van SBBM had grote twijfels of alle stikstofreken- en salderingsprogramma’s wel kloppen. Volgens de provincie kloppen alle programma’s en stikstofcijfers als een bus. SBBM denkt dat het aan alle kanten rammelt en dat er maar één uitkomst mogelijk was: het LPM moet er komen, hoe dan ook. SBBM-woordvoerder Nieuwenhuizen noemde dat aan het eind van de zitting ‘stikstofgegoochel’. Volgens hem slaat het nergens op om overal in den lande veehouderijen op te kopen om het LPM in Brabant mogelijk te maken. Dan neemt de stikstofneerslag daar af, maar op en rond het LPM neemt het alleen maar toe, aldus Nieuwenhuizen. ,,Wij zijn er als SBBM van overtuigd dat het LPM een compleet foute keuze is. Niemand wordt daar beter van, de omwonenden niet, de Brabanders niet, Nederland niet en ook de natuur niet.” Uitspraak volgt later.