Bulletin 39

Inleiding

De beslissing over het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is gevallen. Op 30 september heeft de Raad van State de uitspraak over het Logistiek Park Moerdijk voor de SBBM negatief beslist.

LPM/RvS

Vooraf:

De Raad van State vond het nodig dat de provincie aanvullende maatregelen nam voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze genomen.

Op de zittingsdag op 8 september heeft ons bestuurslid Kees Nieuwenhuize naar voren gebracht dat het toch niet meer uit te leggen is dat de provincie Noord-Brabant boerderijen o.a. in Friesland opkoopt om de stikstoftoename door Logistiek Park Moerdijk (LPM) te compenseren. Dat is onbegrijpelijk “stikstofgegoochel”. De provincie heeft daarvoor de vergunningen van 6 veehouderijen gekocht, in en buiten Brabant. Slechts een deel van de stikstofruimte die door deze aankopen beschikbaar komt, is nodig voor het LPM. Van de totaal opgekochte stikstof mogen ze 30% niet gebruiken. Die valt nu onder stikstofreductie i.v.m. de klimaatdoelstellingen. Per saldo gaat er dus plaatselijk gewoon te veel stikstof geproduceerd worden in en rond Moerdijk. Maar op papier klopt het over heel Nederland bekeken. Dit allemaal ondanks de inspanningen van stikstofexpert bij uitstek, Gerard Cats, die voor ons de stikstofparagraaf verdedigde.

Uitspraak:

Op 30 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het LPM. Op grond van het feit dat de provincie de stikstoftoename heeft gecompenseerd, kan het LPM worden aangelegd. “We hebben het voor het kiezen”, juicht Ferdinand van den Over, directeur van het Havenschap. Hij voorziet dat eind volgend jaar de eerste vestigingen onderdak zijn. Hij wil snel gaan bouwen.

Wim Rijnart, voorzitter SBBM, “een trieste uitspraak. Het kapitaal heeft gewonnen. De provincie heeft op papier de handel eindelijk dichtgetimmerd. En dat terwijl er op het industrieterrein nog honderden hectares ongebruikt liggen”. Zou er nog voldoende stikstofruimte over zijn om daar nog activiteiten te ontplooien?

Op het LPM komen grootschalige value added logistics-bedrijven. Beter gezegd “blokkendozen” die het landschap ontsieren en extra stikstofproblemen opleveren voor de natuur in de nabijheid van Moerdijk.

Verder zijn zonnepanelen verplicht en mag er geen gas gebruikt worden om deze DC’s te verwarmen bijvoorbeeld. Ook kunnen we extra drukte op wegen zoals A16/A17 verwachten. Gegarandeerd dat de wegen vol slibben! Hoe werknemers uit het buitenland gehuisvest worden moeten we nog zien. De burgers van Moerdijk zijn omgekocht. “Gelukkig” mag bijvoorbeeld de kern Moerdijk nu eindelijk de haven opknappen en investeren in de leefbaarheid voor een bedrag van om en nabij 12 miljoen euro.

Vervolg

Het bestuur laat eerst maar eens de uitspraak bezinken. De Coronacrisis gooit roet in het eten om het bestuur bijeen te laten komen. Kan zijn dat digitaal overleg tot de mogelijkheden behoord.

Blokkendozen

Frappant en zeer tegenstrijdig is dat de provincie een paar dagen later (3/10) komt met een bericht dat “wildgroei aan enorme logistieke centra” moet worden voorkomen. De verdozing neemt toe. Zie maar naar Roosendaal, etc. Slechts weinig Brabanders vinden een job bij deze logistieke reuzen. Men reageert als volgt:

VVD-er Wilma Dirken: “Dozen met een groen dak, waar koeien kunnen grazen of waar fruitteelt plaats vindt”. FvD: “paal en perk stellen aan grootschalige distributiecentra”. PVV-er Maikel Boon over banen en stikstofprobleem: deze kolossale gebouwen voegen niets toe aan de werkgelegenheid van Brabanders”. PvdD Anne-Miep Vlasveld: “er is geen regie tegen de oprukkende mega-blokkendozen”.

Dit waren enkele uitspraken van “onze” volksvertegenwoordigers van de provincie tijdens een digitale themabijeenkomst over logistieke distributie centra.

Deze bijeenkomst was ook bedoeld voor bewonersgroepen en was oorspronkelijk gepland op 12 juni maar deze datum werd gecanceld. Op 28 september kregen we bericht van de provincie dat de themabijeenkomst nu op 2 oktober jongstleden zou plaats vinden. Twee dagen na de uitspraak van de Raad van State. Goed geregisseerd van de provincie!!!

Het bestuur van de SBBM valt nu bijna van haar stoel. Probeer dat maar eens te rijmen met de uitspraken door de statenleden.

Tot slot:

 We hebben in ieder geval bereikt dat er geen Moerdijk2” gekomen is (was 600 ha zware industrie. Het LPM wordt een stuk duurzamer dan aanvankelijk de bedoeling was.

We hebben al het mogelijke gedaan om de Blokpolder tussen de A-16 en de A-17 te redden. Helaas heeft de provincie met de inzet van vele miljoenen het LPM uiteindelijk wel erg aantrekkelijk gemaakt voor de politici van de gemeente Moerdijk en de Provincie. De tijd zal leren wie daar gelukkig mee zullen zijn.  Wij danken de donateurs en belangstellenden die “eenentwintigjaar” bij “Moerdijk 2 Nee” en het “LPM” hebben gesteund.

Wij houden jullie verder op de hoogte.