Logistiek.nl: Einde aan jarenlang gesteggel: groen licht voor Logistiek Park Moerdijk

De Raad van State heeft geoordeeld: er mag na jarenlang steggelen nu eindelijk een begin worden gemaakt met de ontwikkeling van Logistiek Plan Moerdijk. De provincie Noord-Brabant heeft het plan voor het logistieke bedrijvenpark voldoende aangepast om schade aan het milieu te voorkomen.

 Tegen de komst van Logistiek Park Moerdijk, een bedrijventerrein van ruim 140 hectare ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17), is jarenlang een juridische strijd gevoerd door omwonenden en natuurorganisaties. De Raad van State stelde eind vorig jaar in een tussentijdse uitspraak dat er nieuw natuuronderzoek nodig was. Afgelopen mei kwam de provincie Noord-Brabant met een aanvulling. De provincie kocht zes veehouderijen in en buiten Noord-Brabant op en besloot het nieuwe bedrijvenpark niet aan te sluiten op het aardgasnet. De aankoop door Brabant was omstreden en zorgde voor de nodige commotie bij de collega-provinciebestuurders, waar deze veehouderijen zijn gevestigd en in de Tweede Kamer.

Stikstofcompensatie

Met de uitkoop van de veehouderijen nam de provincie ook de stikstofuitstoot van deze bedrijven over. Deze moet de stikstof die vrijkomt bij de aanleg en het gebruik van het nieuwe logistieke bedrijvenpark compenseren. “Hierdoor neemt de neerslag van stikstof op natuurgebieden per saldo niet toe”, stelt de Raad van State woensdag in zijn uitspraak.

Brabant: stap voorwaarts maken

De Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) van ruimte en wonen toont zich verheugd met het groene licht van de Raad van State. “Brabant wil ruimte bieden aan bedrijven die waarde toevoegen aan de Brabantse economie. We zijn blij dat we nu een stap voorwaarts kunnen zetten in deze belangrijke, maar complexe ontwikkeling”, stelt de opgeluchte provinciebestuurder vast.

‘Eindelijk duidelijkheid’

Danny Dingemans, VVD-wethouder van Economische Zaken van Moerdijk, is eveneens tevreden. “Fijn dat er nu voor iedereen duidelijkheid is”, zegt hij in een persbericht van de provincie. “Voor ons gebied is een investering van deze orde van groot belang. Het levert banen op, extra woningen in de gemeente Moerdijk en de mogelijk om fors te investeren in de leefbaarheid van de omliggende woonplaatsen.”

Uitbouw multimodaal knooppunt

Directeur Havenbedrijf Moerdijk, Ferdinand van den Oever laat weten dat het goed is dat na al die jaren eindelijk een start kan worden gemaakt met de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de logistieke hotspot nummer 2 van Nederland. “Dit bedrijventerrein is een belangrijke toevoeging aan ons haven- en industrieel complex en de verdere uitbouw van het multimodale knooppunt Moerdijk. We hopen snel, opnieuw in dialoog met de provincie, gemeente maar ook met omwonenden, van start te kunnen gaan.”

Onbegrijpelijk stikstokgegoochel

De belangrijkste tegenstander van de aanleg van het bedrijvenpark, de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk stelde bij monde van woordvoerder Kees Nieuwenhuize stelde vorige week vast bij de Raad van State dat, “het toch niet meer uit te leggen is dat de provincie Noord-Brabant boerderijen in Friesland opkoopt om de stikstoftoename door Logistiek Park Moerdijk te compenseren. Dat is onbegrijpelijk stikstofgegoochel’.”

Stikstof plan is aangepast

De Raad van State heeft het stikstofplan van de provincie Noord-Brabant wel aangepast. De provincie wilde het recht houden om een of meer van de veehouderijen waarmee afspraken zijn gemaakt, te vervangen door een ander bedrijf. Volgens de Raad van State zou dat indruisen tegen de Wet natuurbescherming. “Alleen de voordelen van stoppende bedrijven die in de passende beoordeling zijn onderzocht, mogen worden meegenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak haalt die regel daarom zelf uit het inpassingsplan en laat het plan verder in stand.”

Plan LPM dateert van 11 jaar geleden

Het Rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk tekenden elf jaar geleden al een bestuursovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling rond Moerdijk. Dat concept, ook bekend als Moerdijk Meer Mogelijk, bevatte negen plannen, waaronder Logistiek Park Moerdijk.

Grond in handen Havenbedrijf Moerdijk

De provincie zegt dat met de uitspraak van de Raad van State de gronden kunnen worden overgedragen aan Havenbedrijf Moerdijk. Nadat het eerste deel bouwrijp is gemaakt, kan de gronduitgifte beginnen. De provincie verwacht dat het eerste bedrijf zich in de loop van 2021 op het terrein zal vestigen. De regionale overheid mikt niet alleen op logistiek dienstverleners, verladers en e-fulfilment bedrijven, maar ook op ondernemingen die assemblage- of montagewerk verrichten. De komende 10 jaar worden de gronden in 4 fasen uitgegeven.