Bulletin 40 (opheffing SBBM)

Opheffing SBBM

Tijdens de 125e en tevens de allerlaatste vergadering van de SBBM is de opheffing van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk aan de orde geweest. Een trieste gedachte. Ruim 21 jaar heeft de SBBM bestaan.

Nog voor de oprichten was er belangstelling voor het doen en laten van de SBBM. Carnaval 1998 liepen de oprichters als “mannen in witte pakken” om de aandacht te vestigen op het feit dat er een groot industrieterrein zou bijkomen onder de naam: Moerdijk 2.

Op 4 mei 1999 werd de SBBM opgericht met het doel: “de bestaande kwaliteiten van het buitengebied en in het bijzonder het open en landelijke karakter met name de gemeente Moerdijk en directe omgeving in stand te houden en de leefbaarheid in dat gebied te beschermen”

Over de afgelopen jaren is veel bereikt. Moerdijk2 (nee) heeft het bestuur kunnen tegenhouden.  Na Moerdijk2 werd het Logistiek Park Moerdijk uit de hoge hoed getoverd door de Provincie Noord-Brabant. Het bestuur heeft het LPM  lang kunnen tegenhouden. Helaas door gegoochel met stikstofemissies (opkopen van boerderijen uit andere provincies etc.) heeft de Provincie de Raad van State kunnen overtuigen van de noodzaak en mogelijkheid van het LPM. De noodzaak van het LPM is nadrukkelijk niet aanwezig. Daarnaast is er uit milieuoverwegingen ook alles voor te zeggen om het LPM niet te willen.

Complimenten aan het bestuur dat vanaf de oprichting haar schouders eronder heeft gezet. In de loop van haar bestaan heeft het bestuur versterking gekregen van bestuursleden en adviseurs. Al deze mensen waaronder Wim Rijnart, John Ettema, Cees Schuijt, Kees Nieuwenhuize en de adviseurs Paul Welschen en Lesly Herbert heel veel dank voor hun tomeloze inzet. Zonder hun medewerking, dit alles op vrijwillige basis, zou er veel meer industrie (Moerdijk2) bij zijn gekomen in de oksel van de A17 en A16. Zeker willen we de oud bestuursleden niet vergeten: Kees van Schenk Brill, Ton den Teuling, Marjolein Schuitemaker, Jaquo  Wenneker en ook de trouwe medewerkers van het eerste uur, Sylvia Boshamer, Dyanne Schrauwen en Toon van de Wal.

Dank aan de vele donateurs die ons financieel en moreel in al die jaren ondersteund hebben en dank aan alle achtergrond medewerkers die ons met raad en daad bijstonden.

Het bestuur heeft lief en leed met elkaar gedeeld en heeft er in die periode van 21 jaar heel veel energie in gestoken. Helaas is er een eind aan gekomen, mede gezien de hoge gemiddelde leeftijd van het bestuur. De SBBM is opgeheven te bestaan.

Wim Rijnart is als voorzitter overgestapt naar de gebiedstafel buitengebied en zal daar proberen iets te betekenen voor de belangen van de bewoners van het buitengebied in Moerdijk.

Wim Rijnart Voorzitter