Categorie archief: Krantenartikelen

Artikel BN/DeStem: Versnellen Logistiek Park Moerdijk: provincie stoot neus bij Raad van State

MOERDIJK -Een poging van de provincie om vaart te krijgen in het sterk vertraagde Logistiek Park Moerdijk (LPM) is mislukt. De nieuwe tegenslag voor het bedrijvenpark dat duizenden banen moet opleveren is deze week door gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) gemeld aan Provinciale Staten.. Hij  ….

Lees hier het hele artikel.

 

 

Algemeen Dagblad: Brabant loopt vol met logistieke reuzen

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM – De grote logistieke complexen schieten de laatste jaren letterlijk uit de grond in Noord-Brabant. Van Helmond en Eindhoven via Tilburg en Waalwijk tot Roosendaal en Bergen op Zoom.

Het zuiden is de logistieke hotspot van Nederland en misschien zelfs wel van Europa. Met Noord-Limburg speelt Brabant in elk geval op het allerhoogste niveau mee. De komst van een groot distributiecentrum voor de e-commerce van de Duitse supermarktketen Lidl naar Roosendaal is de meest recente aanwinst voor de regionale logistiek. Verder lezen

Artikel BN/DeStem: ‘Dit is geen terrein om mee te stunten’

Het industrial park op voormalig Shell terrein komt van de grond.
“Gewone” logistiek is er niet welkom, zegt Havenschap Moerdijk.

MOERDIJK

De interesse van een grote asfaltcentrale is beleefd afgewimpeld. Past er niet, want het voegt niks toe aan de chemische bedrijven die er al zitten. “Dit is geen terrein om mee te stunten op de markt. Er moet synergie zijn, bedrijven moeten elkaar versterken”, zegt Ferdinand van den Oever, directeur van Havenschap Moerdijk.

Verder lezen

Artikel BN/DeStem: “Dorpsraad verbaast de SBBM”

LOGISTIEK PARK MOERDIJK MOERDIJK

Net voor de vakantie zei dorpsraad Hart van Moerdijk het verzet tegen het LPM te staken. Daar is de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk verbaasd over. Kees  Nieuwenhuize en Wim Rijnart leggen uit waarom.

HENK DEN RIDDER

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk kan maar niet vatten waarom dorpsraad Hart van Moerdijk de strijd tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk heeft gestaakt.”Wij Verder lezen

Brabants Dagblad: Plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen moeten misschien worden ‘heroverwogen’, zegt de provincie. – Te veel bedrijfsgrond Brabant

16-12-2014

door Wim Arts

DEN BOSCH – Brabant heeft in de huidige plannen meer dan genoeg ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, maar die ruimte ligt niet altijd op de juiste plek en voldoet ook niet meer precies aan wat de markt vraagt. Dat staat in een gisteren gepubliceerd rapport van de provincie Brabant over de behoefte aan bedrijfsterreinen. Verder lezen

Petitie

Klik hier om de petitie te ondertekenen!

Moerdijk, een landelijke gemeente?

Op verzoek van het CDA Moerdijk hebben 4 professoren met onder andere Prof. van Wijmen in opdracht van de gemeenteraad de toekomst van de gemeente Moerdijk onderzocht. “Perspectief voor de Moerdijker”, is de naam van het rapport uit 2005. Hierin wordt aangegeven dat de burger in de gemeente Moerdijk centraal staat en de bevolking kiest voor een landelijke gemeente Moerdijk, en dus duidelijk niet open staat voor randstedelijke ontwikkelingen. Dit was het resultaat van gesprekken tussen de dorpsraden en de 4 professoren.

We vergeten blijkbaar snel, want de ontwikkelingen die nu op ons af komen beogen een totaal andere toekomst van Moerdijk. Stapje voor stapje. Verder lezen

De Telegraaf: Miljarden besparen op megaprojecten. 11-11-2013

Door Joris Polman

Amsterdam. Een nieuw handboek voor megaprojecten kan miljarden aan belastinggeld besparen. Hadden bestuurders zich in het verleden aan de belangrijkste principes uit dit handboek kunnen houden, dan waren mijardenverslindende projecten als de Betuwelijn en de HSL-Zuid er misschien wel nooit gekomen, zegt professor Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft.

Het hanboek wordt nu al gezien als een nieuw internationaal standaardwerk en is geschreven door 27 wetenschappers uit binnen- en buitenland. Twee professoren van de TU Delft, onder wie de eerder genoemde Bert van Wee en zijn collega-professor Hugo Priemus, voerden de redactie.

Het handboek bevestigt veel hardnekkige vooroordelen over ministers, gedeputeerden en wethouders. Van Wee: “bestuurders” willen graag de geschiedenisboekjes in met zo’n project. Maar de vraag of het in een behoefte voorziet, wordt nauwelijks gesteld. Besluiten over dergelijke megaprojecten zijn dan vaak slecht onderbouwd. Politieke ijdelheid, gebrek aan flexibiliteit en de angst voor gezichtsverlies doen de rest.
Dergelijke drijfveren leiden ertoe dat bestuurders ook nog eens hun ambtenaren onder druk zetten om gekleurde documenten te produceren, zegt Van Wee. “Dat is zeer kwalijk”. In feite ondermijnen bestuurders daarmee de democratie. Volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden, moeten besluiten kunnen nemen na onafhankelijke en onbevooroordeelde informatie.

Voorbeelden van dramatische projecten zijn de Betuwelijn en de HSL-Zuid. Daarvan kun je je echt afvragen of die ooit nog rendabel worden, aldus Van Wee. Zouden bestuurders zich daadwerkelijk opstellen tijdens de besluitvorming, dan zijn er miljarden te besparen. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat in Nederland 55% van de infrastructurele projecten uiteindelijk meer hebben gekost dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Artikel BN/De Stem: PvdD vertrouwt LPM-verhaal niet

Door John Bas

MOERDUK – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren gelooft niet in nut en noodzaak van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat blijkt uit kritische vragen van de Statenfractie van de PvdD aan
Gedeputeerde Staten.
Naar aanleiding van uitspraken van gedeputeerde Yves de Boer, onlangs in BN DeStem uit het Brabantse Statenlid Marco van der Wel van de PvdD zijn zorgen. Hij betwijfelt of bedrijven straks wel zo’n grote belangstelling hebben om zich op het LPM (142 hectare) te vestigen als De Boer verwacht. Van der Wel gelooft niet dat het logistiek park het komende decennium zes- tot zevenduizend banen kan oplevere4 zoals de gedeputeerde in deze krant beweerde.
Van der Wel benadrukt dat op het industrieterrein nog 131-hectare voormalige Shell-grond vrij
ligt. Grond die is aangekocht door het Havenschap Moerdijk waarvan Yves de Boer ook bestuurder
is namens de provincie, voor de helft aandeelhouder van het schap (de gemeente Moerdijk
heeft de andere helft, red.). Hij wil weten of die grond geschikt kan worden gemaakt voor logistieke bedrijven, die daarmee ook nog dichter dan het nieuwe LPM in de buurt van een van de binnenhavens zouden komen te liggen. Van der Wel vraagt op welke recente cijfers en marktonderzoeken GS hun optimisme over LPM baseren. Hii wil die gegevens op tafel, evenals de bedragen die de laatste jaren zijn uitgegeven voor de aankoop van gronden op het industrieterrein en in de driehoek voor het LPM bij knooppunt Klaverpolder. Het Statenlid van de PvdD zegt info te hebben over aanzienlijke financiële verliezen en noemt dat ‘zorgwekkend’.

Statenlid Marco van de Wel gelooft niet dat LPM het komende decennium 6.000 banen oplevert