Categorie archief: Ongecategoriseerd

Bulletin 40 (opheffing SBBM)

Opheffing SBBM

Tijdens de 125e en tevens de allerlaatste vergadering van de SBBM is de opheffing van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk aan de orde geweest. Een trieste gedachte. Ruim 21 jaar heeft de SBBM bestaan.

Nog voor de oprichten was er belangstelling voor het doen en laten van de SBBM. Carnaval 1998 liepen de oprichters als “mannen in witte pakken” om de aandacht te vestigen op het feit dat er een groot industrieterrein zou bijkomen onder de naam: Moerdijk 2.

Op 4 mei 1999 werd de SBBM opgericht met het doel: “de bestaande kwaliteiten van het buitengebied en in het bijzonder het open en landelijke karakter met name de gemeente Moerdijk en directe omgeving in stand te houden en de leefbaarheid in dat gebied te beschermen”

Over de afgelopen jaren is veel bereikt. Moerdijk2 (nee) heeft het bestuur kunnen tegenhouden.  Na Moerdijk2 werd het Logistiek Park Moerdijk uit de hoge hoed getoverd door de Provincie Noord-Brabant. Het bestuur heeft het LPM  lang kunnen tegenhouden. Helaas door gegoochel met stikstofemissies (opkopen van boerderijen uit andere provincies etc.) heeft de Provincie de Raad van State kunnen overtuigen van de noodzaak en mogelijkheid van het LPM. De noodzaak van het LPM is nadrukkelijk niet aanwezig. Daarnaast is er uit milieuoverwegingen ook alles voor te zeggen om het LPM niet te willen.

Complimenten aan het bestuur dat vanaf de oprichting haar schouders eronder heeft gezet. In de loop van haar bestaan heeft het bestuur versterking gekregen van bestuursleden en adviseurs. Al deze mensen waaronder Wim Rijnart, John Ettema, Cees Schuijt, Kees Nieuwenhuize en de adviseurs Paul Welschen en Lesly Herbert heel veel dank voor hun tomeloze inzet. Zonder hun medewerking, dit alles op vrijwillige basis, zou er veel meer industrie (Moerdijk2) bij zijn gekomen in de oksel van de A17 en A16. Zeker willen we de oud bestuursleden niet vergeten: Kees van Schenk Brill, Ton den Teuling, Marjolein Schuitemaker, Jaquo  Wenneker en ook de trouwe medewerkers van het eerste uur, Sylvia Boshamer, Dyanne Schrauwen en Toon van de Wal.

Dank aan de vele donateurs die ons financieel en moreel in al die jaren ondersteund hebben en dank aan alle achtergrond medewerkers die ons met raad en daad bijstonden.

Het bestuur heeft lief en leed met elkaar gedeeld en heeft er in die periode van 21 jaar heel veel energie in gestoken. Helaas is er een eind aan gekomen, mede gezien de hoge gemiddelde leeftijd van het bestuur. De SBBM is opgeheven te bestaan.

Wim Rijnart is als voorzitter overgestapt naar de gebiedstafel buitengebied en zal daar proberen iets te betekenen voor de belangen van de bewoners van het buitengebied in Moerdijk.

Wim Rijnart Voorzitter

 

BN/De Stem: Nóg zo’n grote logistieke doos erbij in Breda, daar moet je toch niet aan denken?

BREDA Waar maken de bewoners van de Oosterhoutseweg in Breda zich zorgen over? Dat er in hun ‘achtertuin’ een grote grijze doos wordt gebouwd. Zo’n raamloos distributiecentrum, zoals vorig jaar door Sligro is geopend op de hoek van Kapittelweg en noordelijke rondweg. ,,En weet je wat het ergste is? Het gevoel dat je niets kan doen om zo’n ontwikkeling tegen te houden.’’

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/breda/nog-zo-n-grote-logistieke-doos-erbij-in-breda-daar-moet-je-toch-niet-aan-denken~a1d297a7/

ED: “Brabant rekent creatief met stikstof: ‘Moerdijk’ kan tot verslechtering natuur leiden.” 14-11-2020

DEN BOSCH/MOERDIJK – Kan de provincie Noord-Brabant via de nieuwste stikstofregels garanderen dat de natuur er écht niet op achteruitgaat? Uit het eerste praktijkgeval, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk, blijkt al dat dat een illusie is.

 

Bulletin 39

Inleiding

De beslissing over het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is gevallen. Op 30 september heeft de Raad van State de uitspraak over het Logistiek Park Moerdijk voor de SBBM negatief beslist.

LPM/RvS

Vooraf:

De Raad van State vond het nodig dat de provincie aanvullende maatregelen nam voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze genomen. Verder lezen

BN/De Stem: Komst LPM ‘vliegwiel’ voor andere plannen in gemeente Moerdijk

MOERDIJK – Het groene licht voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) werkt ook in het voordeel van daarmee samenhangende ontwikkelingen, zoals plannen voor een truckparking en arbeidershuisvesting in Moerdijk. ,,Het werkt als een vliegwiel, we gaan als gemeente nu alles oppakken en doorpakken wat in het verlengde ligt van LPM”, zegt wethouder Danny Dingemans.

Verder lezen…….

https://www.bndestem.nl/moerdijk/komst-lpm-vliegwiel-voor-andere-plannen-in-gemeente-moerdijk~a5417658/

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenlands bestuur: Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Een meerderheid van de Brabantse Provinciale Staten wil dat de provincie meer te zeggen krijgt over grote distributiecentra. De Brabantse oppositie, maar ook coalitiepartij Forum voor Democratie, wil dat er meer regie komt en de groei van het aantal grote ‘superdozen’ niet ten koste gaat van het Brabantse landschap.

Verdozing

Dat bleek tijdens het eerste deel van de online vergadering van Provinciale Staten donderdag. Noord-Brabant is in de afgelopen jaren het centrum geworden van de grote logistieke centra, van waaruit de rest van Nederland en delen van België en Duitsland wordt voorzien van producten die online zijn besteld. Maar de tegenstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap wordt steeds groter. Bewoners rondom de (geplande) nieuwe centra protesteren al jaren, zoals in Tilburg, maar na publicaties van het college van rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving kwam het onderwerp vorig jaar ook landelijk op de agenda.

 

Regie

Veel experts hebben vooral kritiek op de rol van de provincie. Die zou te weinig regie nemen in een overkoepelend beleid, waardoor gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het toelaten van een groot distributiecentrum, en ontstaat zelf concurrentie tussen gemeenten onderling: als een gemeente te strenge eisen stelt, dan dreigt een multinational gewoon om het XXL-distributiecentrum in een andere gemeente te bouwen. Een nieuwe discussie is de rol die de provincie speelt in de stikstofrechten die nodig zijn om een nieuw distributiecentrum te maken. Begin dit jaar bleek dat de provincie Brabant diverse veehouderijen heeft opgekocht om de bouw van Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Deze week gaf de Raad van State definitief groen licht voor de bouw van het bedrijventerrein.

 

Uitspelen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nu een breed onderzoek naar de toekomst van logistieke centra in Brabant, en Forum sloot zich daarbij aan. GroenLinks-Statenlid Michiel Philippart. ’De provincie moet meer inzetten op integraliteit, waarbij wordt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld.’ Hij noemde Zuid-Holland als voorbeeld waar de provincie wel een regierol vervuld.

 

Techniek

De online vergadering werd tijdens de behandeling van het onderwerp afgebroken en uitgesteld: de techniek faalde, waardoor gedeputeerde Ronnes (CDA) de Staten niet van repliek kon dienen.

Bn/DeStem: Grote bedrijven staan in de rij voor Logistiek Park Moerdijk: ‘We hebben ze voor het uitkiezen’

MOERDIJK – Grote bedrijven staan in de rij voor een vestiging op Logistiek Park Moerdijk. ,,We hebben ze voor het kiezen”, juicht Havenbedrijf-directeur Ferdinand van den Oever. Hij voorziet dat eind volgend jaar de eerste vestigingen onderdak zijn.

Sinds de Raad van State woensdagochtend bekend maakte dat er geen juridische bezwaren meer zijn tegen het Logistiek Park  Moerdijk,…….

BN/De Stem: Na jaren groen licht voor Logistiek Park Moerdijk: 142 hectare grond wordt bebouwd voor nieuwe bedrijvigheid

MOERDIJK/DEN HAAG –  Het jarenlang omstreden Logistiek Park Moerdijk krijgt groen licht van de Raad van State. Het plan van de provincie Brabant mag doorgaan. Dat heeft de hoogste rechter in Den Haag woensdag besloten. De uitspraak zorgt voor vreugde op het provinciehuis en in het gemeentehuis van Moerdijk, maar is een teleurstelling voor een protesterende groep van omwonenden en natuurliefhebbers.

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/moerdijk/na-jaren-groen-licht-voor-logistiek-park-moerdijk-142-hectare-grond-wordt-bebouwd-voor-nieuwe-bedrijvigheid~a6fd9f03/