Bestuur

Voorzitter
Wim Rijnart
wim.rijnart@gmail.com

Secretaris
John Ettema
johmary@ziggo.nl

Cees Schuijt
cschuijt@hetnet.nl

Kees Nieuwenhuize
kees.nieuwenhuize@home.nl

Mailadres secretariaat: sbbm.mailing@gmail.com

Ondersteund door een aantal leden met juridische, planologische, milieukundige, financiële en bestuurskundige expertise.