Provincie Noord-Brant: Subsidie voor vernieuwende herstructurering bedrijventerreinen West-Brabant

De provincie stelt een subsidieregeling open voor economie en innovatie. Voor West-Brabant wordt een extra impuls gegeven van €1 miljoen voor herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen. De subsidie is bedoeld om een vernieuwende aanpak voor vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen op lange termijn te stimuleren. Verder lezen

Brief naar provincie: Heroverweging inpassingsplan LPM en toekomst Industrieterrein Moerdijk

Geachte Statenleden

Recent, op 17 februari 2016, heeft de Raad van State het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassings- en exploitatieplan “Logistiek Park Moerdijk” vernietigd. Uit een eerste reactie hierop van Gedeputeerde Staten komt naar voren dat een nieuw inpassingsplan wordt voorgestaan met dezelfde uitgangpunten en doelstellingen. Bij het proces om te komen tot een nieuw inpassingsplan past een heroverweging en een actualisatie van de (ruimtelijke) onderbouwing.

Met deze brief dragen wij een aantal zaken aan die bij de bedoelde heroverweging van belang zijn. Verder lezen

NRC: Angst voor chemische industrie 27-02-2016

Reportage Moerdijk Zorgen in Moerdijk over de grote chemische sector. De burgemeester wil weten wat er waar is van verhalen over kanker

Arjen Schreuder

26 februari 2016 

Wie in het dorp Moerdijk woont, spreekt vaak met een mengeling van berusting en zwarte humor over het industrieterrein ernaast. „Er zijn regelmatig incidenten, maar ik houd alle knalfuiven niet precies bij”, zegt Carlo Plooster. Verder lezen

Lezersbrief: Raoel Nuijten – Wegwezen

Vorige week las ik in BN/De Stem dat de Raad van State een streep haalt door Logistiek Park Moerdijk (LPM). Natuurlijk ben ik opgelucht. Het buitengebied Moerdijk blijft in haar glorie behouden, de snelwegen A16/A17 zullen niet verder dichtslibben en Moerdijk blijft het pittoreske dorpje dat het altijd was. Of toch niet? Omdat de plannen voor het LPM van tafel zijn geveegd, worden ook de miljoenen die beschikbaar werden gesteld om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren teruggetrokken. Verder lezen