Bulletin 38

Inleiding

Na het 20-jaar bestaan van de SBBM (nu alweer 21) is het LPM nog steeds volop in het nieuws in de media. Dit maal over de aanpak van de provincie van het stikstofprobleem. De provincie heeft haast omdat zij binnen  een halfjaar na de tussenuitspraak van de Raad van State vorig jaar een aangepast plan voor het LPM  in moeten sturen. Eind van dit jaar verwacht het bestuur dat de Raad van State met een finale uitspraak over het LPM komt. Verder lezen

BN/De Stem: LPM-besluit blamage voor West-Brabant

MOERDIJK  –  ‘Ongehoord, schandalig en onbegrijpelijk’. In die bewoordingen reageert Wim Rijnart van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) op het jongste besluit van Provinciale Staten waarmee het Logistiek Park Moerdijk (LPM) weer een stap dichterbij is gekomen.

Lees verder

https://www.bndestem.nl/moerdijk/lpm-besluit-is-blamage-voor-west-brabant~ae73f02f/

BN/De Stem: Actiegroep: ‘Doe onderzoek naar ruimte voor logistiek op industrieterrein zelf’ 25-04-2020

MOERDIJK – Hoeveel ruimte is op het bestaande industrieterrein Moerdijk beschikbaar voor de vestiging van logistieke bedrijvigheid? Hoog tijd dat de provincie daar onafhankelijk onderzoek naar doet. 

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/moerdijk/actiegroep-doe-onderzoek-naar-ruimte-voor-logistiek-op-industrieterrein-zelf~a9de77a2/

SBBM: reactie Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 23-04-2020

Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten heeft u een Statenvoorstel, nummer 27/20A, gestuurd met als onderwerp het gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk.

Als SBBM waren wij voornemens om met alle afzonderlijke fracties een dialoog aan te gaan om onze standpunten m.b.t. de verdozing van het Brabantslandschap en vooral de onbenutte mogelijkheden op het bestaande industrieterrein Moerdijk onder uw aandacht te brengen. Dat is bij 3 fracties gelukt waarna de corona crisis het verder overleg onmogelijk maakte. Daarom bieden wij u nu schriftelijk onze standpunten aan alle Statenleden aan waarbij wij nadrukkelijk verzoeken het hieronder gestelde bij uw besluitvorming over dit statenvoorstel te betrekken. Verder lezen

BN/De Stem: Stikstofactie Brabant blijft zonder gevolgen

VLISSINGEN – De stikstofruimte die de provincie Noord-Brabant heeft gekocht door een boerderij in Kerkwerve op te kopen, leidt niet tot problemen in Zeeland. Noord-Brabant heeft maar twintig procent van de vrijgekomen ruimte nodig. Over de andere tachtig procent gaat het Zeeuws provinciebestuur in overleg met de Brabantse buurman.

Lees verder:

https://www.bndestem.nl/zeeland/stikstofactie-brabant-blijft-zonder-gevolgen~afddea43/

Omroep Brabant: Excuusbrief van Brabant aan provincies na kopen van boerderijen in Noord-Holland, Drenthe en Zeeland. 03-04-2020

DEN BOSCH – Brabant heeft een excuusbrief geschreven aan alle Nederlandse provincies met een kopietje voor landbouwminister Carola Schouten. Brabant kocht in drie andere provincies boerderijen, zonder overleg. En dat zorgde de afgelopen tijd voor nogal wat ophef. Verder lezen