Tagarchief: Bewoners

Artikel BN/DeStem: Vloeivelden Zevenbergen: waterschap en ministerie leggen werk stil

Waterschap Brabantse Delta en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit hebben de werkzaamheden op de vloeivelden bij Zevenbergen stil gelegd.
De twee diensten deden vanuit hun eigen verantwoordelijkheden.

Zo is het waterschap verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Eigenaar D. Hage uit Strijen van de noordelijke vloeivelden heeft het grootste bassin van de vloeivelden leeg laten lopen zonder daarvoor toestemming te vragen.

Of er een verband is tussen het leeglopen van het vloeiveld en de vondst van vele dode visjes in de sloot langs de Achterdijk durft Brabantse Delta niet te zeggen

Artikel BN/DeStem: Eigenaar vloeivelden maakt zich niet druk

ZEVENBERGEN – Eigenaar D. Hage van de noordelijke vloeivelden bij Zevenbergen maakt zich niet zo druk over eventuele natuurwaarden in het gebied aan de Koekoeksedijk. “Ecologische Hoofdstructuur? Ja, dat heb ik me laten vertellen.
Maar ik begrijp echt niet waar men zich druk over maakt”, zegt Hage vanuit zijn woonplaats Strijen.

Waar bewoners van de Achterdijk en enkele gemeenteraadsfracties zich grote zorgen maken over vernieling van natuur in de vloeivelden, blijft Hage laconiek: “Er is water opgelopen en dat laten we nu weglopen.”

Hij zegt dat het gerenommeerde ingenieursbureau Haskoning een aantal jaren geleden de natuurwaarden van de vloeiweiden heeft onderzocht en dat er niets bijzonders is ontdekt.

Veel wil Hage er niet over kwijt. “Als ik word opgeroepen door burgemeester en wethouders, dan zal ik mijn zegje doen. Ik wacht het rustig af. Het is een storm in een glas water.”

Wethouder Louis Koevoets deelt de zorg van de bewoners, die zijn verenigd in de Belangen Buurtschap Achterdijk. Koevoets kan niet zeggen of er zaken gebeuren die niet mogen. “Oppervlaktewater is een zaak van het waterschap.” Brabantse Delta was gistermiddag niet meer bereikbaar.

Artikel BN/DeStem: Eigenaar vloeivelden Zevenbergen: ‘Storm in glas water’

ZEVENBERGEN – Eigenaar D. Hage van de noordelijke vloeivelden bij Zevenbergen maakt zich niet zo druk over eventuele natuurwaardenin het gebied aan de Koekoeksedijk. “Ecologische Hoofdstructuur? Ja, dat heb ik me laten vertellen.

Maar ik begrijp echt niet waar men zich druk over maakt”, zegt Hage vanuit zijn woonplaats Strijen.

Waar bewoners van de Achterdijk en enkele gemeenteraadsfracties zich grote zorgen maken over vernieling van natuur in de vloeivelden, blijft Hage laconiek: “Er is water opgelopen en dat laten we nu weglopen.” “Het is een storm in een glas water.”

Artikel BN/DeStem: Achterdijk: ‘Vloeivelden noord worden vernietigd’

ZEVENBERGEN – De vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk (BBA) heeft bij de gemeenteraad aan de alarmbel getrokken nu begonnen is met ‘het vernietigen van de noordelijke vloeivelden’ aan de Koekoeksedijk. Volgens de BBA maken deze vloeiweiden onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur.
Beschermde natuur dus.

Drie jaar geleden klom de buurtschap ook al in de pen toen de zuidelijke vloeivelden met een bulldozer en een kraan werden ‘opgeschoond’. Daar kon de BBA toen echter niets meer aan veranderen.

Nu wordt de natuurontwikkeling op de noordelijke velden met de grond gelijk gemaakt, zo heeft BBA geconstateerd.

Het vermoeden bestaat dat de opschoning te maken heeft met een milieu-effectenrapport dat moet worden opgesteld om de noordelijke randweg mogelijk te maken.

In dat rapport dient rekening te worden gehouden ‘met bestaande waarden’. Als er geen natuur meer is, hoeft er ook geen rekening mee te worden gehouden, zo vreest de BBA.

De gemeente was gistermiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Artikel BN/De Stem: Excuses aan omwonenden windpark

door Harry Veenstra.
DINTELOORD – “Excuses dat we ons pas later hebben gericht op de woningen aan de zuidzijde van de Dintel.”
Dirk Jan Matthijsse, projectleider windmolenpark Oud Dintel, gaf maandagavond ruiterlijk toe dat bij het plan voor een veertiental molens rond de Dintel bewoners van de Galgendijk in Dinteloord over het hoofd zijn gezien. Dit ondanks het feit dat in de startnotitie voor de milieu-effectrapportage (mer) een van de huizen op de dijk gebruikt is als meetpunt. Matthijsse trok het boetekleed aan op een infoavond over de startnotitie. “We hebben vorig jaar op verzoek van Moerdijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan. In de communicatie hebben we ons toen met name gericht op de Moerdijkse kant.” Moerdijk nam vorig jaar juli een besluit over de windmolens. “Pas in september kwam het idee dat ook aan de andere kant van de Dintel woningen binnen het gebied vallen.” Nu drie initiatieven zijn samengevoegd, wordt het hele gebied in de mer betrokken. Op de avond in het Hervormd Centrum, waarvoor de belangstelling niet erg groot was, werden vooral vragen gesteld over nut en noodzaak van de windmolens en de procedure. De Dorpsraad Dinteloord vindt de procedure vreemd en plaatst vraagtekens bij de rol van de provincie. Die maakt meer werk van duurzaam energiebeleid en is gebaat bij het vinden van locaties voor grootschalige windmolenparken. “De provincie is duidelijk belanghebbende”, aldus Kuun de Boer van de dorpsraad.

Tegelijkertijd is de provincie echter het bevoegd gezag dat moet beslissen of een park in een bepaald gebied past. “Dat noemen we in gewoon Nederlands twee petten op hebben.” De dorpsraad vindt dat de provincie ‘vanwege dit belangenconflict’ de beslissing aan de gemeente Steenbergen over zou moeten laten.

Wilfried Michels, mer-coördinator van de provincie, zei dat de procedure niet uniek is. “We houden het zo zuiver mogelijk. Op het niveau van gedeputeerden is het gescheiden. De mer valt onder ecologie en daar is een andere gedeputeerde verantwoordelijk voor dan degene die over de inpassing gaat.”

De dorpsraad houdt op de site www.dorpsraaddinteloord.nl een enqu’te om te weten te komen hoe inwoners er over denken.

De Stichting Dinteloord Beslist heeft het gevoel dat het met de windmolens dezelfde kant opgaat als met het AFC. “De turbines hebben een grote impact op de omgeving”, zei Rob Mes. “De plannen liggen er en dan mogen we pas inspreken. De inrichting en uitvoering is al beslist.”

Artikel BN/De Stem: Protest voorkeursrecht Logistiek Park afgewezen

De Zevenbergse fruitteler G’ van Beek neerleggen dat de gemeente Moerdijk een
Voorkeursrecht heeft gelegd op zijn kwekerij in het gebied waar het Logistiek Park wordt ontwikkeld’ Dit besliste de Raad van State gisteren. Van Beek zegt dat hij niet meer
Weet waar hij toe is en aarzelt om te investeren in nieuwe aanplant die nodig is voor ziin bedriif aan de Cultuurgrondweg Cultuurgrondweg in Zevenbergen. De meeste grond die bestemd is voor het Logistiek Park is in handen van Projectontwikkelaars. Om speculatie te voorkomen bracht Moerdiik de gronden van Van Beek onder het voorkeursrecht. Dat betekent dat de kweker zijn bedrijf eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De Raad van State vindt dat Moerdijk terecht de Wet voorkeursrecht gebruikt.

Artikel BN/De Stem: Moerdijk is redelijk leefbaar en veilig

door Mariëtte den Engelse. maandag 20 september 2010 | 08:26 | Laatst bijgewerkt op: maandag 20 september 2010 | 08:29
ZEVENBERGEN – De Moerdijkse burgers voelen zich over het algemeen veilig in hun gemeente.
Dat blijkt uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor die vorig jaar voor de tweede keer is uitgevoerd in diverse gemeenten.

De Moerdijkse bevolking geeft de gemeente een 6,8 voor veiligheid. Uit de monitor blijkt dat inwoners van kleine gemeenten (waar ook Moerdijk onder valt) minder vaak contact hebben met de politie dan inwoners van grote gemeenten. Maar de inwoners van kleine gemeenten zijn ook minder tevreden over de politie, het functioneren daarvan en de beschikbaarheid.

De Moerdijkse burgers zijn over het algemeen tevreden over het functioneren van de gemeente. Wel zijn ze wat negatiever over het verstrekken van informatie en het betrekken van burgers bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.

Met de leefbaarheid zit het ook wel goed in Moerdijk. De drie grootste buurtproblemen zijn te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. De burgers vinden wel dat het winkelaanbod in de dorpen te wensen overlaat.

Artikel Moerdijkse Bode: Ik ben inwoner van Moerdijk

Dat wil ik ook weten.
De verkiezingen staan bol van beloften. Maar wat van de beloften van 4 jaar geleden is waargemaakt? Wordt er door de politieke partijen en ambtenaren wel naar ons geluisterd? T weinig nieuwe woningen, te weinig onderhoud van onze leefomgeving.

Als we er wat van zeggen zijn we zeuren!
En dan de ernstige aantasting van onze leefomgeving.
Vooral in Zevenbergen, en de kernen Moerdijk en Zevenbergschenhoek.

De onnodige aanleg van een Logistiek Park. Op het huidige industrieterrein kunnen er wel 2 zo worden aangelegd. Op de grond die al 40 jaar braak ligt. Dat stoort ons inwoners mateloos. Met extra 20.000 vrachtwagens per week moeten we van dit college blij zijn.

We kijken daar door heen.
Dit prestige project diendt uitsluitend een aantal politieke bestuurders.
Ik ben inwoner van Moerdijk en ben daarom tegen. Ik laat me niets meer op de mouw spelden. Daarom kiezen wij een partij die echt voor de leefbaarheid van Moerdijk gaat!

Helaas is dat geen van de huidige college partijen (VVD, PvdA, CDA en Groen Limks)!

Een dringend appel van een aantal betrokken inwoners van Moerdijk!

Artikel BN/De Stem: BBA wil tij nog keren

door Wim van den Broek.
ZEVENBERGEN – – Als laatste strohalm om het Logistiek Park Moerdijk (LPM) én de aanleg van de Noordrand aan Moerdijk voorbij te laten gaan, stuurde de Vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk (BBA) gisteren een brandbrief rond.
Gemeentebestuurders en -raadsleden moeten morgenavond een oordeel vellen over de komst van 150 hectare industrieterrein in de Moerdijkse Hoek. Ter compensatie krijgt de gemeente onder de noemer Moerdijk Meer Mogelijk acht projecten, die milieuwinst opleveren en de leefbaarheid bevorderen. Eén daarvan is het verdwijnen van chemiebedrijf Caldic, zodat de Noordrand kan worden aangelegd.

Het tracé Noordrand snijdt de buurtschap Achterdijk straks in twee stukken. De belangengroep vindt het merkwaardig dat de raad zich veel aangelegen laat om zich over het logistiek park uit te spreken, maar een discussie over de noodzaak van een noordelijke randweg vooruit schuift. De Noordrand wordt mogelijk gemaakt als Caldic in 2016 het Zevenbergs grondgebied verlaat.

Volgens BBA heeft de provincie wel een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, maar de resultaten nooit openbaar gemaakt. De buurtschap maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving als de rondweg er komt en wil dat politiek Moerdijk ook alternatieven onderzoekt. Het protest van de Achterdijk richt zich ook op de schaarse informatievoorziening.

Artikel BN/De Stem:’Niks aan de hand’

ZEVENBERGEN – In de brief aan de voorzieningenrechter schrijft de BBA dat aannemer KWS de grond stort op een perceel dat volgens het kadaster geen eigendom is van KWS, maar van COSUN, het moederbedrijf van Suiker Unie.

In de aanvraag van KWS is volgens BBA sprake van een depot van 8120 kuub, terwijl het gemeentebestuur het in zijn persbericht heeft over een depot van 6000 kuub.

Leden van BBA constateerden deze week dat vanaf de Koekoeksedijk ter hoogte van de vrachtwagenparkeerplaats een brede strook grond werd afgegraven en voorzien van rijplaten.

Hanneke Blom: “We hebben direct aan de bel getrokken bij het gemeentebestuur, maar kregen nauwelijks informatie. Er zou nu een brief onderweg zijn, maar inmiddels wordt er volop met grond gereden.”

Volgens wethouder Wil Vissers (Groen Links, handhaving) is er ‘niks aan de hand’.

Ze zegt: “Wat er tot nu toe gebeurd is, is conform de afspraken die we hebben gemaakt met KWS.

Het depot wordt aangelegd aan de rand van de vloeivelden en niet in het water. Het gaat om schone grond en het gaat om een zeer tijdelijke zaak. Die grond moest weg in Klundert, om daar de werkzaamheden te kunnen afronden. Over een paar weken voeren we de grond weer af naar het tracé van de oostelijke randweg.”