Tagarchief: CDA

Artikel BN/DeStem: Zorgen in Provinciale Staten over zoveelste uitstel van aanleg LPM

MOERDIJK – CDA en GroenLinks in Den Bosch vrezen dat steeds meer bedrijven afhaken voor het Logistiek Park Moerdijk, nu de aanleg van dat bedrijventerrein keer op keer vooruit wordt geschoven.

De ontwikkelingen liggen zo goed als stil. In 2016 trok de Raad van State een streep……

Lees hier het hele artikel.

https://www.bndestem.nl/moerdijk/zorgen-in-provinciale-staten-over-zoveelste-uitstel-van-aanleg-lpm~aa22e862/

 

 

Artikel BN/De Stem: Zes diensten houden oog op risicovol bedrijf

Den Haag. Vanaf volgend jaar houden zes gespecialiseerde regionale diensten toezicht op risicovolle bedrijven, zoals Chemie-Pack in Moerdijk. Dat heeft staatssecretaris Joop Astma (Milieu) geschreven aan de Tweede Kamer. Nu ligt de taak van het toezicht op deze bedrijven nog bij de provincie en gemeenten.
De reorganisatie is bedoeld om de veiligheidscultuur bij bedrijven, provincies en gemeenten verder te stimuleren. Met de maatregel volgt Astma adviezen uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in 2011

Artikel BN/De Stem: Chemie-Pack handelde tegen de regels; toezicht te coulant

MOERDIJK – Het bedrijf Chemie-Pack handelde in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De overheid heeft zich vervolgens traag en te coulant opgesteld bij het toezicht en de handhaving.
Dat meldt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid woensdag in een persbericht. Het is de uitkomst van het onderzoek naar de brand bij het bedrijf in Moerdijk in 2011.
Containers
Nadat brand op het bedrijf uitbrak, escaleerde deze snel doordat er massaal brandbare vloeistoffen stonden opgeslagen in kwetsbare plastic containers. Deze containers stonden op plaatsen waar dat niet was toegestaan.
Communicatie
Er was geen regie op de crisiscommunicatie die volgde op de hevige brand en de overheid speelde onvoldoende in op de informatiebehoefte van de samenleving. De Onderzoeksraad constateert dat een ingewikkelde structuur in werking treedt zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt.
Ingewikkeld
Volgens de Onderzoeksraad ‘treedt er een ingewikkelde structuur in werking’ zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio
Ontstaan brand
Doordat een vastgelopen pomp tegen de regels werd opgewarmd met een gasbranders, brak op 5 januari 2011 brand uit bij Chemie-Pack. Het brandbare xyleen dat in de opvangbak zat, vatte vlam. De brand ontstak ook de hars, die via een afgebroken leiding uit de pomp naar buiten stroomde.
De brand breidde zich uit en bereikte ruim honderd plastic containers met brandbare vloeistoffen. Deze containers waren in strijd met de vergunning opgeslagen op het middenterrein van Chemie-Pack. Toen ook deze containers vlam vatten, was de brand onbeheersbaar.

Artikel BN/DeStem: Gemeenteraad roept al jaren om een kazerne

door Henk den Ridder

ZEVENBERGEN – “Nu roept de regering dat de brandweer van Moerdijk professioneler moet worden opgezet.
Als we de afgelopen tien jaar niet waren gekort op de uitkering uit het Gemeentefonds hadden we die brandweer al lang gehad.”

Marco Weda (Onafhankelijk Moerdijk) klinkt een beetje wrang in zijn reactie op minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) die zegt dat Moerdijk meer brandweermensen moet hebben, dat die beter inzetbaar moeten zijn en dat er een schuimblusvoertuig moet komen.

“Omdat het havenschap veel ozb oplevert – 9,2 miljoen per jaar – zijn we jarenlang gekort op het Gemeentefonds, 7,4 miljoen per jaar. Met dat geld hadden we al heel veel kunnen doen.”

Ook Kees van Schenk Brill (VVD) kijkt achterom: “Toen Siebe Kramer vijftien jaar geleden wethouder was vroeg hij al om een brandweerkazerne op Moerdijk. Maar Moerdijk zou een plattelandsgemeente zijn, dus de kazerne kwam er nooit.”

Jan Ooijen (GroenLinks) zegt dat niemand tegen het opschalen van de brandweerorganisatie kan zijn. “Maar als de regio een beroepsbrandweer wil, dan moet de regio ook bereid zijn in het kostenplaatje te delen”, zegt Ooijen.

“Als het korps er alleen voor het industrieterrein komt en Moerdijk alles zelf moet betalen, dan kan het niet.”

Bij de discussie over het spreidings- en dekkingsplan van de brandweer heb ik namens het CDA gezegd dat het plan niet was toegespitst op Moerdijkse risico’s”, zegt Cors de Visser (CDA). “Daarop heeft de Veiligheidsregio het plan aangepast en al 1 miljoen beschikbaar gesteld als beginkapitaal.”

In dat kader geeft Henk Schouwenaars (PvdA) de complimenten aan oud-burgemeester Wim Denie. “Hij wees op de risico’s. Hij was al jaren bezig met de veiligheid op Moerdijk.” Juist die veiligheid kostte Denie de kop.

Een ‘ingevlogen’ crashtender in actie bij de brand bij Chemie-Pack. Minister Ivo Opstelten zegt Moerdijk nu een eigen schuimbluswagen toe.

Artikel BN/DeStem: Zorg over uitspraken van havendirecteur

PETROCHEMIE Statenfractie CDA trekt aan de bel

door Peter Ullenbroeck.

– Hans Smits, directeur Havenbedrijf Rotterdam, wil
petrochemisch cIuster in Brabantse delta.
– CDA vindt dat provincie zelf met visie moet komen.

BREDA – De CDA-statenfractie in Brabant wil opheldering over uitspraken van directeur Hans Smit van het Havenbedrijf Rotterdam over de toekomst van West-Brabant.
Smits schetste recent in deze krant zijn visie voor het gebied tussen de haven van Rotterdam en Antwerpen. Als het aan de havendirecteur ligt worden beide havens en het gebied ertussen in de toekomst aaneengesmeed tot hét petrochemische duster van Europa, het ‘Houston van Europa’ zoals hij zelf zei.
De christendemocraten staan op voorhand niet te juichen bij zo’n ontwikkeling. “Deze Rotterdamse ambitie kan een kans zijn voor West-Brabant, maar ook een genheid ook een bedreiging. Het is maar net hoe ver je bereid bent te gaan. Laat ik het zo zeggen:als het leidmotiv van Rotterdam puur is om zo’n petrochemisch cluster hier te ontwikkelen, dan zijn ze bij ons aan het verkeerde adres”, zegt CDA fractievoorzitter Conny Kerkhof uit Roosendaal.
Smits deed zijn uitspraken tijdens de recente presentatie van de Havenvisie Rotterdam 2030. De havendirecteur maakte bij die gelegenheid ook bekend dat Rotterdam en Antwerpen met elkaar gaan samenwerken.
Beide havens hebben een taskforce opgericht die ervoor moet gaan zorgen dat er in de toekomst veel meer pijpleidingen tussen de twee havens wordel aangelegd. Leidingen waarmee grondstoffen en fossiele brandstoffen als olie en gas getransporteerd kunnen worden.
Ook wil het Rotterdamse havenbedrijf meedoen in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk, het nog aari te leggen nieuwe industrieterrein in de oksel van de A16 en Al7.
De christendemocraten vragen zich af of de provincie van die Rotterdamse plannen wel op de hoogte is. En hoe ze de plannen van Smits beoordeelt. “Belangrijk is”, zegt Kerkhof, “dat de regio West-Brabant en de provincie zelf
met een duidelijke ruimtelijke en economische visie voor het gebied komen. De commissaris van de koningin zei al eens dat, als het om West-Brabant gaat, we op onze tellen moeten passen. Dat
we zelf initiatief moeten nemen, anders doen anderen het. Daar sluiten wij ons graag bij aan.”

Artikel BN/De Stem: Kamerlid naar industrieterrein Moerdijk

door Wim van den Broek

Woensdag 14 november 2007 – MOERDIJK – De jongerenafdeling van het CDA Brabant haalt op 7 december enkele CDA-politici naar Moerdijk. Zij brengen dan een werkbezoek aan het industrieterrein Moerdijk.

De volksvertegenwoordigers zijn Tweede Kamerlid Ruud van Heugten, Statenleden Jacques Ermen en Renze Bergsma en gemeenteraadslid Ineke Peters-van de Weijgaert. Van Heugten maakt deel uit van de Vaste Kamercommissie van VROM. Hij ging in september de strijd aan met GroenLinks over de intentieovereenkomst die het Rijk op het punt stond te tekenen met provincie en de gemeente Moerdijk over het logistiek park. Van Heugten pleitte voor een snel compromis. Het werkbezoek op 7 december is een verkenning van Moerdijk als satellietehaven van Rotterdam en Antwerpen.

Artikel BN/De Stem: Moerdijkse Hoek op een kier voor CDA

Door Frank Timmers

Woensdag 20 september 2006 – Volgende week vrijdag hakken Provinciale Staten in Den Bosch de knoop door over de Moerdijkse Hoek. Daarbij lijkt een sleutelrol weggelegd voor het CDA, dat nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Verslaggever Frank Timmers peilde daarom de mening van CDA-fractievoorzitter Jan Melis en diens fractiegenoot Angela Weeterings.

DEN BOSCH – ‘Eerst moeten we antwoord krijgen op onze vragen en daarnaast wachten we de discussie af in de Provinciale Staten.“
Eén ding wordt al meteen duidelijk in het dubbelgesprek met Jan Melis en Angela Weeterings: voor de CDA-fractie in de Provinciale Staten blijven er te veel vragen onbeantwoord om nu al definitief te kunnen zeggen wat er in de Moerdijkse Hoek moet gebeuren.
Toch hamert ook Melis op vaart in het dossier. ‘Omdat de mensen die daar wonen en ook het bedrijfsleven terecht duidelijkheid verlangen.“
De voorstellen van gedeputeerde Onno Hoes mogen dan concreet lijken, voor de CDA-fractie zijn ze dat (nog) niet. Het CDA is de grootste fractie in de Staten en de mening van deze partij kan volgende week doorslaggevend zijn. De fractie wil vooral eerst weten wat de vervolgonderzoeken (zie kader) gaan opleveren, voordat een definitief standpunt wordt ingenomen. ‘En we willen weten wat de gemeente Moerdijk vindt, net zoals we willen weten of het bedrijfsleven akkoord kan gaan met het uiteindelijke voorstel. Pas dan maken we een keuze“, zegt de fractievoorzitter Melis.

Milieubelasting
Namens het CDA voert Angela Weeterings in de Staten het woord over het dossier Moerdijkse Hoek. Tijdens de laatste vergadering van de provinciale commissie Moerdijkse Hoek onthield zij zich van een standpunt over het voorstel van Hoes.
Twee weken later houdt de partij nog altijd een slag om de arm. ‘Als het masterplan van Shell niet doorgaat of als de gemeente Moerdijk niet akkoord gaat, hebben we een probleem. Als er meer industrie op Moerdijk I komt, is er ook meer milieubelasting. Wil de gemeente Moerdijk dat wel?“, vraagt Weeterings zich onder meer af.
In de discussie over Moerdijk klinkt met name in de gemeente soms de vrees door dat het CDA in de Staten de oren te veel laat hangen naar de werkgevers.
Als oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onderhoudt Melis immers warme contacten met de werkgeversorganisaties, en die pleiten voor meer bedrijventerrein dan de 150 hectare waar momenteel sprak van is.
Van een lobby via een old-boys-network, zoals wel wordt gesuggereerd, is volgens Melis geen beslist sprake. ‘Ik heb momenteel over deze zaak geen lijnen liggen met de KVK of BZW (Kamers van Koophandel of Brabants Zeeuwse Werkgevers, FT).
De suggestie wordt ook weggewuifd dat het CDA de besluitvorming bewust vertraagt en de hamer pas na de verkiezingen van de Provinciale Staten, komend voorjaar, wil laten vallen. ‘Zodra onze vriend Hoes met de cijfers komt, zullen we besluiten. Tot die tijd zeggen we dat hij verder moet gaan op de ingeslagen weg“, aldus Melis. Die weg houdt wel in dat er van zeshonderd hectare bedrijventerrein in de Moerdijkse Hoek geen sprake meer is. Het gaat Melis echter te ver om dat oude plan definitief te schrappen.

‘Omdat de zeshonderd hectare nog steeds in het streekplan staan. Als straks blijkt dat het alternatief niet van de grond komt, moeten we daar op terug kunnen vallen“, houdt Melis een slag om de arm.

REACTIES
Niet alleen het CDA houdt de deur op een kier. In feite zijn het de 3 partijen die de coalitie vormen in den Bosch ( CDA/VVD/en PvdA) die nog steeds geen afstand hebben genomen van hun regeerakkoord waarin de realisatie van 600 hectare Moerdijkse Hoek staat vermeld. Duidelijke besluitvorming wordt vooruitgeschoven. Ook al zegt het CDA bij monde van de heer Melis dat er vaart in het dossier moet komen omdat de mensen die daar wonen en ook het bedrijfsleven terecht duidelijkheid verlangen. Die duidelijkheid kan gegeven worden, omdat uit de eerste afgeronde studie blijkt dat nut en noodzaak van 600 ha. Moerdijkse Hoek niet aangetoond is noch aangetoond kon worden. Dus simpel: schrap die 600 ha. dan. En doe de deur op slot. Sluit dat boek. En begin nu niet aan een nieuw Moerdijkse |Hoek in de vorm van een logistiek park. Dat overigens niet 150 hectare groot is maar dat ligt rond de 250 hectare. Immers die 150 hectare die steeds genoemd wordt is een netto getal. Je moet uitgaan van ongeveer 250 hectare bruto. En als je dat vergelijkt met de 600 hectare bruto van Moerdijkse Hoek, dan zie je dat er nu iets naar voren wordt gebracht dat ongeveer de helft kleiner is dan het oospronkelijke plan. Daar wordt door iedereen ( bewust?) aan voorbij gegaan. Is dat om de burger zand in de ogen strooien? Die tijd hebben we toch gehad? Dus iedereen die betrokken is bij dit nieuwe verhaal schrijf gewoon over 250 ha. dan vergelijk je tenminste appels met appels als je dat plaatst tegenover de oude plannen van 600 ha.
Frans Fakkers

Artikel Moerdijkse Bode: RAADSRUBRIEK CDA “WAT SPEELT ER BLJ DE RAAD’. 2005

Naam: Jan Reijnders
Partij: CDA
Functie: Fractievoorzitter
Commissie: Bestuur en Middelen

MOERDIJKSE HOEK: PROVINCIE MOET KLEUR BEKENNEN
Het CDA in Moerdijk is tegen de ontwikkeling van Moerdijkse Hoek. Het CDA is daar nooit voor geweest, maar het heeft de provincie weljarenlang de gelegenheid geboden om aan te tonen dat de aanleg van nog een groot industrieterrein in de gemeente Moerdijk bittere noodzaak is. De provincie is voor die proef met glans gezakt.

Met veel mooie praatjes en een lawine aan (veel te) dikke rapporten probeert de provincie nu het te keren, maar erg geloofwaardig zijn die pogingen nu natuurlijk niet meer. Al jaren heeft de provincie er de mand van vol dat haar industrieterrein Moerdijkse Hoek ‘vernieuwend duurzaam’ moet worden. Maar tot op de dag van vandaag kan niemand uitleggen wat dat is: een onthutsende en schaamteloze vertoning.

Ook ken tot op de dag van vandaag niemand vertellen welke bedrijven dan wel in de rij staan om zich in Moerdijkse Hoek te vestigen, en dan nog wel ‘vernieuwend duurzaam’. De provincie belegt een aantal van haar eigen vergaderingen in het gemeentehuis in Zevenbergen. Aan de ene kant getuigt dat wel van een zekere lef en transparantie, aan de andere kant legt het pijnlijk bloot dat onze provinciebestuurders veelal in de ruimte zitten te kletsen. Zo’n provincie wordt onmiskenbaar bestuurd door bergen ambtenaren en ambtelijke types, die helemaal opgaan in wezenloze nota’s van weer andere ambtenaren. Gewone burgers zoals u en ik worden zo murw gemaakt.

Maar dat laten we natuurlijk niet gebeuren. De gemeente Moerdijk heeft haar portie wel gehad. We hebben hier al een van de grootste industrieterreinen van Nederland op ons grondgebied, me dunkt. Er melden zich nogal eens scholieren en studerenden bij mij die scripties schrijven over onze gemeente en in het bijzonder over Moerdijkse Hoek, maar ik heb er nog niet één. ontmoet die zei: hé, joh, je moet onze toekomstige werkgelegenheid niet om zeep helpen. Onze toekomstige werkzame bevolking ziet ook: genoeg is genoeg. We willen werk, maar we hebben ons aandeel geleverd en ons leefmilieu is ons ook wat waard. De opstelling van de Moerdijkse jeugd hierin is een veelzeggend signaal.

Sommige tegenstanders, vooral vanuit de ‘milieuhoek’, bepleiten een maximale benutting van het bestaande industrieterrein Moerdijk. Als je dat in de laatste hoekjes volplempt, schiet het milieu er echter ook niet veel mee op. Of de (vervuilende) bedrijven nu 1 km meer naar links of naar rechts staan maakt zoveel niet uit. We moeten gewoon zuinig zijn op ons milieu.

Het CDA Moerdijk steekt zijn kop niet in het zand. We denken dat we kunnen aantonen dat Moerdijkse Hoek niet gewenst en ook niet nodig is. Mocht de provincie er echter in slagen om haar plannen toch door te zetten, dan moet ze dat doen op de best denkbare manier. De provincie heeft haar mond vol over haar goede bedoelingen met Moerdijk. Nu, die moet ze van ons waarmaken. Of wij nu voor of tegen Moerdijkse Hoek zijn, mag daarbij niet uitmaken.
Mocht Moerdijkse Hoek onverhoopt doorgaan, dan eist het CDA dat Moerdijk en haar inwoners er zoveel als mogelijk beter van worden. Niet als beloning voor goed gedrag,. naar omdat de provincie haar eigen woorden moet waarmaken.
Ook als wij tegen blijven. Zo valwassen moeten we met elkaar kunnen omgaan. Kortom, de provincie moet kleur bekennen. Moerdijk laat niet met zich sollen.

Jan Reijnders. fractievoorzitter CDA in de gemeente Moerdijk

Artikel BN/De Stem: ‘Grootte Moerdijk II niet ter discussie’

Van onze verslaggever

DEN BOSCH – De CDA-Statenfractie wil de geplande omvang van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek (600 hectare) niet ter discussie stellen.

,,Over de definitieve omvang praten we pas als de resultaten van het milieuonderzoek naar Moerdijkse Hoek op tafel liggen‘, reageert voorzitter J. Melis van Brabants grootste Statenfractie op een poging van de PvdA om een bedrijventerrein van 600 hectare te verijdelen.
Volgens de PvdA kan Moerdijkse Hoek niet groter worden dan 350 hectare en moet de ontbrekende 250 hectare elders in West-Brabant worden gevonden. Deze fractie denkt hierbij met name aan benutting van 300 hectare braak liggende grand op het huidige industrieterrein Moerdijk. Het grootste deel hiervan is in handen van Shell.
Melis onderschrijft wél de andere PvdA-doelstelling om een einde te maken aan de ‘wanordelijke discussies’ over de totstandkoming van dit bedrijventerrein, waartegen plaatselijk veel verzet bestaat.,,Dit proces kan inderdaad veel beter. Daar moet de Statencommissie Moerdijkse Hoek afspraken over maken met VVD-gedeputeerde Hoes‘, vindt de CDA-voorman.