Tagarchief: Chemie Pack

Provincie Noord-Brabant: Heijmans-BioSoil saneert ondergrond Chemie-Pack

De provincie Noord-Brabant heeft na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de combinatie Heijmans-BioSoil geselecteerd om de sanering van de ernstig vervuilde ondergrond bij Chemie-Pack uit te voeren.

Na ondertekening van de contracten start Heijmans-BioSoil begin september met de werkzaamheden. Voor de uitvoerende partijen Heijmans en BioSoil is het een ‘bijzonder en uitdagend project dat met een unieke mix van ondergrondse technieken wordt uitgevoerd’. De bedrijven staan klaar om jarenlange ervaring met bodemsaneringsprojecten en specialistische kennis van microbiologie in te zetten om de grond onder het terrein te saneren. Verder lezen

Artikel Logistiek: Opslag gevaarlijk stoffen nog altijd onder de maat

Bij ongeveer 121 bedrijven waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, is de brandveiligheid nog altijd niet op orde, blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bedrijven, die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan groter dan 10 ton, staan sinds 2010 onder extra toezicht van de ILT.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu en Infrastructuur stuurde gisteren een rapport van de ILT over de risicovolle bedrijven naar de Tweede Kamer. GroenLinks noemt in een eerste reactie de uitkomsten van het rapport onacceptabel.

Lokale overheden treden onvoldoende op:

Volgens GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren wordt er door provincies en gemeenten, verantwoordelijk voor het opleggen van eventuele sancties, niet voldoende opgetreden. Bedrijven gooien er met de pet naar en bij de lokale overheden zit er blijkbaar niet genoeg druk op om iets te doen, zegt Van Tongeren tegen het AD. “De bedrijven blijven gewoon open”, constateert ze.

Verscherpt toezicht:

In 2010 stelde de inspectie na onderzoek in totaal 151 risicovolle bedrijven, onder verscherpt toezicht omdat bij controles was gebleken dat ze de regels op het gebied van brandveiligheid niet voldoende naleefden. Het betreft bedrijven die moeten voldoen aan het zogenaamde beschermingsniveau 1, het hoogste beschermingsniveau. Om hieraan te voldoen kunnen bedrijven gebruik maken van een automatische brandbeveiligingsinstallatie of van bedrijfsbrandweer.

121 PGS 15 bedrijven onvoldoende beveiligd:

De voorschriften voor risicovolle bedrijven zijn opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nummer 15 (PGS 15). Uit onderzoek bij deze ‘PGS15-bedrijven’ blijkt volgens het rapport van ILT dat de brandbeveiligingsinstallaties of bedrijfsbrandweer in 2012 bij nog altijd 121 bedrijven niet meer aan de eisen voldeden. Van dit aantal maken zijn er 58 die Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) plichtig zijn.

Brzo-bedrijven nemen niet hun verantwoordelijkheid

De inspectie stelt in het gisteren verschenen rapport dat er sinds de onder extra toezichtstelling in 2011 bij deze bedrijven niet veel is verbeterd. De ILT stelt ook dat: “Met name van Brzo-bedrijven mag verwacht worden dat ze hun eigen verantwoordelijkheid serieus nemen en de maatregelen treffen die nodig zijn om risico’s te beheersen. Die verantwoordelijkheid wordt in deze gevallen niet genomen.”

Het ILT constateert wel als lichtpuntje dat het aantal bedrijven dat de brandveiligheid op orde heeft tussen 2010 en 2012 is toegenomen van 42 tot 64 procent het afgelopen jaar.

Brand Chemie-Pack:

In 2011 brak er een grote brand uit bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk waarbij onder meer de grond ernstig vervuild raakte. De Onderzoeksraad constateerde achteraf dat het bedrijf de regels niet naleefde en dat de overheid zich te coulant had opgesteld bij het toezicht.

Handhaving van vergunningen is lastig:

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) belooft in een begeleidende brief bij het ILT-rapport dat zij ook dit jaar de bedrijven in de gaten zal blijven houden en de directeuren van de concerns op het onderwerp aan te spreken. De handhaving en het aanpassen van vergunningen blijkt desondanks lastig, schrijft de ILT in het rapport.

GroenLinks-kamerlid Van Tongeren gaat vandaag een debat aanvragen in de Tweede Kamer over het onderwerp.

Artikel BN/De Stem: Onderzoeksraad wint zaak tegen Chemie-Pack. 18=01-2012

DEN HAAG – De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) hoeft het afgebrande bedrijf Chemie-Pack niet meer tijd te geven om te reageren op het rapport naar de enorme chemische brand bij de onderneming op 5 januari vorig jaar. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald.
De standaardtermijn om te reageren op een conceptrapport is vier weken. Chemie-Pack kreeg wegens de feestdagen een week uitstel. De deadline werd daarom vastgesteld op 10 januari. Chemie-Pack zegt meer tijd nodig te hebben voor een goede reactie.
Reactietijd
Volgens de rechter is de reactietijd wettelijk vastgesteld om de gelegenheid te geven te reageren op feitelijke onjuistheden. Deze termijn is niet bedoeld voor een contra-expertise, die Chemie-Pack wil uitvoeren. De rechter: “De conclusies van het onderzoek zijn de verantwoordelijkheid van de Onderzoeksraad.” Overigens heeft de OVV Chemie-Pack toegezegd het bedrijf nog een week uitstel te geven, als het de rechtszaak zou verliezen, wat nu het geval is.
Chemie-Pack was op 9 punten ontevreden over de OVV en zijn rapport. De rechter heeft Chemie-Pack op alle punten ongelijk gegeven.
Bedrijfsleiding
Een van de bezwaren ging erover dat de onderzoeksraad zich alleen maar op fouten van de bedrijfsleiding had gericht. Het optreden van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, heeft de OVV ten onrechte buiten het onderzoek gehouden, aldus Chemie-pack. De kortgedingrechter is het ermee eens dat de raad een completer beeld had kunnen schetsen van de brand en de bestrijding ervan, maar zegt tegelijk dat de OV niet verplicht was om de brandweer ook onder de loep te nemen.
Vrijheid
De rechter wijst op de grote vrijheid die de onderzoeksraad heeft bij de beslissing of er onderzoek naar een gebeurtenis wordt gedaan en op welke manier hij dat doet. Dat het onderzoeksrapport wemelt van de fouten, zoals Chemie-pack betoogde, is volgens de rechter vooralsnog niet gebleken. Bovendien krijgt de directie van het bedrijf de tijd om te reageren op feitelijke onjuistheden.

Artikel BN/De Stem: Chemie-Pack daagt onderzoeksraad. 03-02-2012

MOERDIJK – Chemie-Pack in Moerdijk spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
De bedrijfsleiding wil meer tijd om te kunnen reageren op het conceptrapport dat de onderzoeksraad maakte over de enorme brand op 5 januari vorig jaar. Advocaat Robert van ‘t Zelfde van Chemie-Pack heeft dat maandag bevestigd naar aanleiding van een bericht van de NOS. Het lukt vanwege de feestdagen en verschillende andere juridische procedures niet om binnen de tijd te reageren op een dik rapport waar een jaar aan gewerkt is, legde de advocaat maandag uit.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar de directe aanleiding en de achterliggende oorzaken van de brand. Ook keek de raad naar de rol, de voorbereiding en de uitvoering van de hulpverlening.
De standaardtermijn om te reageren op een conceptrapport is vier weken. Chemie-pack kreeg vanwege de feestdagen een week uitstel, zei een woordvoerster van de onderzoeksraad maandag. De deadline is vastgesteld op 10 januari. Publicatie van het onderzoek staat gepland aan het eind van de maand.
Voor het kort geding heeft de rechtbank in Den Haag de datum van 11 januari gereserveerd, zei een rechtbankwoordvoerster.

Artikel BN/De Stem: GroenLinks: inspecties bij chemiebedrijven

DEN HAAG – GroenLinks wil burgerinspecties bij gevaarlijke chemiebedrijven mogelijk maken, omdat de handhaving van de veiligheid nog steeds te wensen over laat. Dat heeft de partij zondag laten weten.
“Er wordt veel te weinig gebruik gemaakt van de expertise van mensen die vlakbij chemiebedrijven wonen. Zij zijn direct betrokken, zij ruiken en zien het vaak als eerste als er iets ongebruikelijks is bij een lokaal chemiebedrijf”, zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.
Zij stelt dat de overheid verantwoordelijk is voor adequate handhaving van de veiligheid, maar dat betrokken burgers daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
Aandacht zwakt af
Volgens GroenLinks worden de regels nog altijd overtreden door veel bedrijven. “Na een grote ramp wordt er tijdelijk wat beter opgelet, maar na verloop van tijd zakt de aandacht voor veiligheid weer af”, aldus Van Tongeren.
Burgerinspecties
GroenLinks gaat in de Tweede Kamer voorstellen om burgerinspecties mogelijk te maken als aanvulling op regulier toezicht en handhaving in de chemiesector. De partij geeft na de zomer zelf het goede voorbeeld. Van Tongeren zal samen met raadsleden, Statenleden en betrokken burgers een aantal ,,risicobedrijven” bezoeken.
Volgens een rondgang van de NOS langs alle provincies worden gevaarlijke bedrijven strenger gecontroleerd en vaker tot de orde geroepen sinds de brand bij Chemie-Pack begin vorig jaar in Moerdijk.

Artikel BN/DeStem: 2,5 miljard liter water vervuild in Moerdijk

MOERDIJK – Tijdens de sanering op het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk moet in totaal 2,5 miljard liter regen- en grondwater worden gezuiverd.
Zie ook: Dossier Brand Moerdijk

De kosten op dit moment bedragen 35 tot 45 euro per 1000 liter. Dit geldt voor de eerste 50.000 liter waarbij nog onderzocht wordt wat de beste methode is om het water te zuiveren. Het onderzoek naar de beste methode duurt nog ruim twee jaar, daarna zal volgens de beste manier van zuiveren de rest van de 2,5 miljard liter regen- en grondwater worden gezuiverd. Het is nog niet bekend of de prijs per duizend liter dan nog steeds 35 tot 45 euro zal bedragen.

Projectleider Jeroen de Vugt van de gemeente Moerdijk verwacht dat de kosten nog aanzienlijk zullen dalen als de juiste zuiveringstechniek is uitgedokterd. Hij heeft dat gezegd in een presentatie aan de gemeenteraad. Tot dusver is voor de hele schoonmaakoperatie 70 miljoen euro begroot. Vooralsnog zijn er geen indicaties dat de raming niet binnen budget blijft, vertelden de projectleider en burgemeester de raad.

Omdat er in Nederland geen enkel bedrijf is dat het water mag verwerken, is voor de zuivering van het vervuilde water een klein prototype installatie op het industrieterrein gebouwd. Het gezuiverde water wordt geloosd in de haven. Als experiment wordt de komende 2 jaar gezocht naar de juiste techniek. De projectleider kan niks concreets zeggen over de zuiveringskosten op langere termijn.

De grondwatersanering moet tegen die tijd nog worden aanbesteed en komt voor rekening van de provincie Noord-Brabant. De hele operatie duurt vermoedelijk nog 5 tot 10 jaar.

Artikel BN/De Stem: Nadruk op veiligheid bij Moerdijk

Auteur: door Mariëtte den Engelse

MOERDIJK – De nadruk ligt op veiligheid bij het nieuwe bestemmingsplan voor industrieterrein Moerdijk. In het bestemmingsplan worden de kaders gesteld van wat wel en niet mag op het industrieterrein.
De lessen die geleerd zijn van de grote brand bij Chemie-Pack zijn ook verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Zo moet er straks een grotere afstand bewaard worden tussen risicovolle activiteiten bij chemische bedrijven. Ook moeten bedrijven verplicht van twee kanten bereikbaar zijn. Dit zorgt voor een betere bestrijdbaarheid en bereikbaarheid bij calamiteiten.
“En de vluchtmogelijkheden nemen toe. Tijdens de brand bij Chemie-Pack konden enkele werknemers van andere bedrijven geen kant op. Dat mag niet meer gebeuren”, stelt burgemeester Jac Klijs.

In het herziene bestemmingsplan wordt het industrieterrein opgedeeld in zones (zie kaartje). Nieuwe chemische of andere risicovolle bedrijven kunnen zich alleen nog vestigen in zone 1. In de andere zones is uitbreiding van risicovolle bedrijven niet of nauwelijks toegestaan. Bestaande bedrijven blijven gehandhaafd op de huidige plek.

De risicovolle bedrijven (vooral zone 1) moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Op de Plaza (zone 4) is alleen nog maar plek voor kantoren. “Kantoren mogen zich niet meer vestigen in de andere zones omdat het vaak gebouwen zijn waar op een realtief klein oppervlak veel mensen werken. Die lopen in de buurt van chemische bedrijven onnodig risico”, verduidelijkt wethouder Cors Punt.

Verder wordt onder bepaalde voorwaarden de bouw van windmolens toegestaan op openbare gedeelten van het terrein.

Niet alle veiligheidsaspecten kunnen in het bestemmingsplan worden geregeld. “De publieke brandweerzorg, medische zorg en evacuatieplannen worden apart geregeld”, zegt Klijs.

Het plan ligt vanaf 31 mei tot en met 11 juli ter inzage. Dan kunnen ook bezwaren worden ingediend. Vervolgens wordt het plan aangepast en volgt een inspraakronde.

Halverwege 2013 wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

Artikel Bn/De Stem: Voorkomen nestelen van vogels op terrein Chemie-Pack

Om broedende meeuwen, kauwen en eksters te voorkomen op de saneringslocatie van Chemie-Pack, worden nestelende vogels afgehouden van het terrein. De vogels worden verjaagd ter bescherming van henzelf en hun broedsel, maar ook omdat broedende vogels het saneringswerk kunnen belemmeren, vanwege de wettelijke bescherming van broedende vogels. Voor het verjagen is een ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd en verkregen bij het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

Risico’s
Ondanks het ogenschijnlijke slechte habitat voor vogels vestigen zich op de locatie van Chemie-Pack kauwen, eksters en meeuwen (Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw). Onder meer de meeuwen, en dan vooral hun jongen, lopen grote kans in aanraking te komen met de chemische smurrie op de saneringslocatie. Hierdoor kunnen zij erg beschadigen en zelfs doodgaan.

Nesteling voorkomen
Om zowel de vertraging als zieke vogels te voorkomen neemt de uitvoeringsorganisatie van de sanering daarom maatregelen om broeden te voorkomen. Door propaangaskanonnen in te zetten (zoals ook in de landbouw gebeurt), wordt voorkomen dat vogels een nest bouwen op de locatie. Als er toch nesten gebouwd worden, worden die conform de ontheffing verwijderd.

Veiligheid medewerkers
Naast de negatieve gevolgen voor de vogels zelf, bestaat er ook een kans dat de oudermeeuwen de medewerkers op de saneringslocatie gaan aanvallen zodra er jonge meeuwen zijn geboren. Dit soort aanvallen kan leiden tot schrikreacties en onzorgvuldig werken van de medewerkers waardoor de kans op calamiteiten toeneemt. Als er nesten worden gemist tijdens het verwijderen en er toch jongen geboren worden, zullen deze daarom afgevangen worden en verplaatst worden naar het Vogelrevalidatiecenrum in Zundert. Deze werkwijze is vorig jaar (2011) ook al toegepast en er zijn toen twee vogels bij het vogelrevalidatiecentrum gebracht, opgevoed en weer losgelaten in de natuur.