Tagarchief: Gemeente Drimmelen

Artikel BN/De Stem: Bakker wil debat over Moerdijk en umts

Door Peter de Jong

Dinsdag 29 november 2005 – MADE – Raadslid Harry Bakker wil een discussie in de gemeente Drimmelen over Moerdijkse Hoek. Ook wil de voorzitter van de gelijknamige fractie informatie over de mogelijke gevaren van umts-masten.
Beide zaken staan op verzoek van Bakker op de agenda voor de vergadering van de commissie Grondgebiedszaken van vanavond.
De Lijst Harry Bakker wil praten over het alternatief van de gemeente Moerdijk voor Moerdijkse Hoek. Volgens het plan Port of Brabant moet eerst Moerdijk I helemaal worden volgebouwd en iets uitgebreid. De aanleg van Moerdijkse Hoek zou dan niet nodig zijn.
‘In de vorige commissievergadering hebben we gevraagd of de overige fracties hier een standpunt over hadden en of een college een reactie kon geven. Voor de meeste partijen was het te vroeg en lag er geen concreet verzoek van de gemeente Moerdijk. Over zo’n belangrijk onderwerp moet je een standpunt innemen: of meegaan met Moerdijk of een eigen standpunt innemen. En je moet niet gaan onderhandelen met de provincie over een onderwerp als dit“, zegt Bakker, verwijzend naar de informatiebijeenkomst over Lage Zwaluwe van enkele weken geleden.

Toen verweten meerdere fracties dat het college van B en W medewerking aan Moerdijkse Hoek zouden hebben gebruikt als wisselgeld voor hulp bij het verplaatsen van voetbalvelden van VV Zwaluwe. Bakker wil een duidelijke stellingname van de raadsleden.
‘De planvorming van Moerdijkse Hoek brengt veel onrust in de gemeente vanwege een mogelijke invulling hiervan op Drimmels grondgebied. Een alternatief hiervoor is dus het bespreken waard. Dan kan ook de rol van de gemeente en de samenwerking in de regio op het gebied van bedrijventerreinen aan de orde worden gesteld“, aldus Bakker.
Het raadslid wil ook praten over umts-straling.
‘Er is veel onduidelijkheid over schadelijke gevolgen van umts-straling. Onderzoeken verschillen behoorlijk van elkaar. Veel inwoners hebben daar vragen over. Mensen willen duidelijkheid. We willen weten hoe de situatie in Drimmelen is. Ook zouden we graag een toelichting hebben van deskundigen waarbij alle voor- en nadelen worden belicht“, stelt Bakker.
De commissie buigt zich vanavond over de vragen van raadslid Bakker. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Artikel BN/De Stem: Relatie’ Lage Zwaluwe en Moerdijkse Hoek. ‘Truc college en provincie’

Door Peter de Jong

Vrijdag 4 november 2005 – MADE – De wethouders van de gemeente Drimmelen kregen gisteren tijdens een informatiebijeenkomst over het plan Lage Zwaluwe-west stevige kritiek over zich heen van diverse gemeenteraadsfracties.
Medewerking aan Moerdijkse Hoek zou door het college als ‘wisselgeld’ zijn gebruikt voor hulp bij het verplaatsen van de voetbalvelden van VV Zwaluwe. Ook hebben B en W volgens de fracties niet goed gecommuniceerd met de betrokkenen.
De commissies Grondgebiedzaken en Inwonerszaken kwamen gisteren gezamenlijk bijeen voor een informatie-avond over Lage Zwaluwe-west. In het dorp staat veel op stapel. Er komt woningbouw – uitgegaan wordt nu van 319 woningen – en er moet een nieuwe sporthal komen, een nieuw zorgcomplex, winkels en bedrijven. Maar een definitief plan is er nog niet, zo bleek ook gisteravond.
Wel werd duidelijk dat WSG en Goed Wonen samen een vereniging onder firma willen opzetten voor de realisering van een sporthal. Voor de bouw van die hal is de verplaatsing van de sportvelden van VV Zwaluwe noodzakelijk. Deze week gaven Gedeputeerde Staten toestemming voor de gefaseerde verplaatsing van de velden. In eerste instantie gaat er een veld naar het weiland aan de overkant van de Oude Weg, pas later volgen de andere.

Provincie
De provincie hield die verplaatsing altijd tegen omdat er dan activiteiten in de ‘groene contouren’ zouden plaatsvinden. CDA’er Goof Ansems stelde daar als eerste vragen over. ‘Ik hoop niet dat het college toezeggingen heeft gedaan over medewerking aan Moerdijkse Hoek. Wij zijn altijd tegen de komst van dat industrieterrein geweest. Nu werkt de provincie mee aan ons plan en hoop ik niet dat dit betekent dat we straks aan zaken mee moeten werken omdat er toezeggingen zijn gedaan.“ Ook Marijke Vos (Groen Drimmelen) trok fel van leer. ‘Het college heeft in een brief aan de provincie onderhandelingsruimte genomen zonder de gemeenteraad daarin te kennen. Dat was een stomme brief. Dat kan zomaar niet.“
Wethouder Frans Stoffels (Ruimtelijke Ordening) ontkende dat de koppeling tussen Moerdijkse Hoek en Lage Zwaluwe bestond. ‘Het is echt niet zo dat medewerking aan Moerdijkse Hoek betekent dat het andere gebeurt. Dat kan gewoonweg niet.“
Wethouder Van Meggelen gaf aan bereid te zijn opnieuw te gaan praten met projectontwikkelaar Van Hofwegen. Piet Meeuwissen, raadslid van de Combinatie Algemeen Belang en voorzitter van VV Zwaluwe over die zaak: ‘Hocla heeft, na gesprekken met de gemeente, een plan ontwikkeld voor een sporthal, die in combinatie met woningbouw voor de gemeente niets hoefde te kosten. En dan moet ik ineens vernemen dat WSG die sporthal gaat bouwen. Hocla is als oud vuil aan de kant geschoven.“
Meeuwissen kreeg bijval van onder meer Jan van Gurp (Mayse Partij) en PvdA’er Bart van Dijk. Ook Grietje Middelkoop (VVD) vroeg het college de onvrede bij projectontwikkelaar van Hofwegen weg te nemen.
Tot slot sprak wethouder Stoffels de hoop uit nog voor de verkiezingen in maart een voorontwerp-bestemmingsplan klaar te hebben voor behandeling door de gemeenteraad.

Artikel BN/De Stem: Contract Moerdijkse Hoek. Drimmelen voelt zich gepasseerd

Door Peter de Jong
Zaterdag 9 juli 2005 – MADE – De gemeenteraad van Drimmelen voelt zich gepasseerd. Een meerderheid van de raad heeft zich uitgesproken tegen de komst van Moerdijkse Hoek. En toch tekent gedeputeerde Onno Hoes met staatssecretaris Karien Van Gennip een overeenkomst voor het industrieterrein.
De boosheid ontstond al eerder door een actie van de provinciale SP. De partij had antwoordkaarten verspreid in de gemeente Drimmelen waarmee inwoners kunnen laten weten of ze voor of tegen het industriegebied Moerdijkse Hoek in hun gemeente zijn. In de toelichting schrijft de SP: ‘Door het verzet (in Moerdijk, red.) wil de provincie het industriegebied nu gedeeltelijk in Drimmelen realiseren. Het gemeentebestuur heeft al laten weten dat het daaraan wil meewerken.’
Dat is echter niet juist, zo stelt het college. ‘Het gemeentebestuur heeft op zich niets tegen acties waarbij burgers worden aangemoedigd hun mening te laten horen, maar de informatie waarop burgers hun mening baseren, moet wel juist zijn“, laten B en W weten.

Uitzondering
Het college verwijst naar de commissievergadering Grondgebiedszaken van 8 juni. Met uitzondering van de VVD varieerden de meningen van de andere fracties van ‘absoluut nee’ naar ‘neigen naar nee’. De VVD wilde nog geen uitspraken doen omdat er nog te veel onduidelijkheden waren. ‘De meningen kunnen nooit worden uitgelegd als: het gemeentebestuur heeft al laten weten medewerking te verlenen aan het omklappen van een deel van Moerdijkse Hoek op het grondgebied van Drimmelen“, stellen B en W.

De raadsleden wonden zich donderdag op nadat ze in deze krant hadden gelezen dat gedeputeerde Onno Hoes zei dat de ‘gemeente (Moerdijk, red.) geen partij was bij de overeenkomst’. ‘De uitspraak van de commissie over Moerdijkse Hoek was toch heel duidelijk“, zei Marijke Vos van Groen Drimmelen. ‘Voorlopig zeggen we nee.“

Noodzaak
Ook Gemeentebelangen meldde bij monde van Ton Verhulst dat zijn fractie nog steeds tegen was zolang de noodzaak van het nieuwe industrieterrein niet was aangetoond. Mayse Partij en PvdA stelden ook nog altijd tegen Moerdijkse Hoek te zijn. Burgemeester Gert de Kok zei dat het college de standpunten van de fracties kende. ‘We moeten wachten op de milieu-effectrapportage en daar kritisch naar kijken. De geluiden uit de raad zijn het college goed bekend. Den Bosch weet dat ook“, aldus De Kok.

De gemeenteraad van Moerdijk voelt zich eveneens geflikt door Hoes, die woensdag achter de rug van Moerdijk om het contract met Van Gennip tekende. Net nu de provincie en Moerdijk weer met elkaar in gesprek zijn over de komst van het industriegebied, tekenden Hoes en Van Gennip een afsprakenkader waarin onder meer de grootte van zeshonderd hectare is vastgelegd. De raad van Moerdijk is verontwaardigd en wil snel opheldering uit Den Bosch.

Artikel BN/De Stem: Drimmelse raad zegt ‘nee’ tegen plannen Moerdijkse Hoek. dd

Door Paul Verlinden

Donderdag 9 juni 2005 – MADE – Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Drimmelen wil niet dat het nieuwe industrieterrein Moerdijkse Hoek ook op grondgebied van Drimmelen wordt gevestigd.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de commissie Grondgebiedszaken. De provincie wil een groot industrieterrein (600 hectare) aanleggen bij het huidige industrieterrein Moerdijk. Een deel daarvan zou oostelijk van de A16 moeten komen. Dat gebied, ten westen van Lage Zwaluwe, hoort bij Drimmelen.

Vrijwel alle partijen in de raad van Drimmelen zien dat niet zitten. Alleen de VVD twijfelt. Die partij vindt dat ze in dit stadium geen duidelijke uitspraak kan doen. De stemming bij de andere partijen luidt van ‘absoluut tegen’ tot ‘neigen naar nee’. Groen Drimmelen, Lijst Harry Bakker, Gemeentebelangen en CDA zijn ronduit tegen het plan en vinden dat Drimmelen geen medewerking moet verlenen aan de plannen van de provincie. De PvdA en de Mayse Partij zeiden iets minder hard ‘nee’. De Mayse Partij zei in de persoon van Jan van Gurp te ‘neigen naar nee’. Hij kon zich echter voorstellen dat de provincie het plan er doorheen drukt. ‘Als er dan een plan ontwikkeld zou moeten worden, zou er hooguit een terrein moeten komen voor lichte industrie. Maar in principe zijn ook wij tegen.“

Ook Combinatie Algemeen Belang ‘neigt naar nee’. ‘We moeten wel oppassen dat we de consequenties overzien als we nee zeggen,“ zei CAB’er Cees Vermeulen. De VVD nam daar al een klein voorschot op. ‘Indien we medewerking zouden verlenen, dan alleen onder stringente voorwaarden,“ aldus Middelkoop. Zo vindt de VVD dat strenge eisen moeten worden gesteld aan de opzet en logistiek van het terrein. Ook zou Drimmelen gecompenseerd moeten worden door extra woningen te mogen bouwen.

Inwoner R. Garvelink van Lage Zwaluwe maakte gisteren gebruik van zijn inspreekrecht. Hij wees op de gevaren die zo’n industrieterrein met zich mee kunnen brengen. Ook al komen er niet de zwaarste categorie (chemische) bedrijven op Moerdijkse Hoek, de categorie daar onder kan ook gevaarlijk zijn. Wethouder Frans Stoffels zei toe het standpunt en de vragen van de raad door te spelen aan de provincie. Stoffels wil verder duidelijkheid van de provincie.

Moerdijkse Hoek moet volgens de provincie in fases worden aangelegd. Het deel in Drimmelen zit in de laatste fase. Maar het zou, aldus de provincie, kunnen zijn dat het Drimmelse deel tegen die tijd niet meer nodig blijkt te zijn.

Artikel BN/De Stem: Lage Zwaluwe vreest Moerdijkse Hoek

Door Corné Luyken

LAGE ZWALIJWE – De ontwerpen van industriegebied Moerdijkse Hoek lonken naar de gemeente Drimmelen. Er ligt een vergevorderd plan op tafel
waarbij een deel van het terrein wordt aangelegd tussen dé A16 en Lage Zwaluwe. De ontwikkelingen worden in het dijkdorp met argwaan gevolgd.

“Wat zijn ze nou eigenlijk van plan? Met maakt nogal wat uit of we het hebben over de komst van een timmerfabriek of een raffinaderij‘, vertelt Robert Carvelink.
De Zwaluwse ingenieur heet’t dertig jaar als veiligheidskundige gewerkt in de zware industrie. Als geen ander kent hij de gevaren. En daarom is hij op zijn hoede. ,.Lage Zwaluwe ligt letterlijk onder de rook van Moerdijk. Gasemissies en explosies kunnen desastreus zijn voor de omgeving.‘ Garvelink heeft de ontwikkelingen aanvankelijk maar zijdelings gevolgd. Moerdijkse Hoek zou ten westen van A16 worden aangelegd. ,,Op een aanvaardbare afstand‘, zegt Garvelink. Maar nu is het onderzoeksgebied uitgebreid. Er wordt onderzocht of ook aan de andere kant van de AI6 industrie kan komen.
Gedeputeerde Onno Hoes heeft op een informatieavond in Made toelichting gegeven op de plannen. Net gebruik van de Zwahiwse polder zou het dorp Moerdijk kunnen ontlasten, vertelde hij. Maar Garveling heeft geen antwoord gehoord op de hamvraag: wat voor bedrijven kunnen de Zwaluwnaren in hun nabijheid verwachten?
De reden is simpel, blijkt uit een gesprek met de woordvoerder van Hoes. De kavels moeten nog in de verkoop. Er zijn vooralsnog geen gegadigden.
Maar in het verplichte onderzoek naar de effecten van Moerdijkse Hoek, de zogenoemde Milieu Effect Rapportage, wordt bekeken of het mogelijk is om er bedrijven te vestigen ‘van de ‘categorieën vier en vijf. Met een dergelijke typering kan Garvelink niet uit de voeten. ..Categorie vijf, maakt dat veel lawaai?‘, vraagt hij zich af. Dit keer biedt de site van de provincie Noord-Brabant enige duidelijkheid. ‘Geen rokende schoorstenen maar vooral grootschalige bedrijven: voedings- en genotmiddelen, hightech, logistiek, metaal en recycling’, zo wordt de doelgroep voor Moerdijkse Hoek omschreven.
Het stelt Garvelink niet gerust. ,,Eén kleine container met chemicaliën kan al een hoop problemen veroorzaken. Er botst een heftruck tegen aan en de container gaat lek.
Het spul loopt in de grond en dan heb je de poppen aan het dansen. Er zijn chemicaliën die zich heel snel via water verspreiden. Er zijn ook veel Zwaluwnaren die een put hebben geslagen om grondwater omhoog te pompen. Geen beste combinatie. Met dit soort zaken moet rekening worden gehouden.‘
Met stoort Garvelink dat de inwoners van lage Zwaluwe pas laat bij de plannen zijn betrokken. ,,De discussie woedde al een tijd in Moerdijk. En ineens kwamen wij erbij. We hebben een hoop informatie gemist.‘
Na de informatie-avond in Made hadden de Zwaluwnaren ruim een week de tijd om bezwaar te maken tegen de procedure. ,.Veel te kort‘, meent Garvelink. Toch klommen enkele mensen in de pen om hun ongenoegen kenbaar te maken.
Volgens Jos van der Wijst, die controleert of de Milieu Effect Rapportage wet naar behoren wordt uitgevoerd, is er niets mis met de procedure. De geldende termijnen zijn in acht genomen
en de Gedeputeerde is zelfs nog toelichting gaan geven. ,,Dat is in dit stadium nog helemaal niet nodig.‘ Toch zal Garvelink een vinger aan de pols blijven houden. ,Er zijn nog zoveel vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de ontsluiting. Komt er een nieuwe afrit op de A16 of moeten wij straks bij de vrachtwagens aanschuiven? En hoe gaat het over tien jaar, als Moerdijkse Hoek vol zit? Komt er dan weer een uitbreiding, en waar? Ik ben in principe geen tegenstander van industrie. 1k zie wel degelijk de noodzaak. Maar ik vind wet dat de betrokken inwoners fatsoenlijk moeten worden voorgelicht. Dat is nu niet het geval. De mensen weten niet wat hen boven het hoofd hangt.‘

Artikel BN/De Stem: Fel protest tegen plan industrie

Door Mathieu Kothuis

Donderdag 10 maart 2005 – MADE – De protesten tegen de gewijzigde plannen voor de aanleg van Moerdijkse Hoek waren gisteravond in Made niet van de lucht. Met name inwoners van Lage Zwaluwe lijken niet zonder meer bereid zich neer te leggen bij een gedeeltelijke aanleg van Moerdijkse Hoek ten oosten van de A16 en HSL.
Speelde de discussie over de aanleg van het 600 ha. grote industrieterrein zich in de afgelopen jaren vooral af in buurgemeente Moerdijk, gisteravond was het de beurt aan inwoners van de gemeente Drimmelen om zich op een inspraakavond in het gemeentehuis uit te spreken over die plannen.
Vorige maand kwam gedeputeerde Onno Hoes (Economische Zaken) in het gemeenteraad van Drimmelen uitleggen dat een deel van het nieuwe industrieterrein het best op Drimmels grondgebied kan worden aangelegd. Die wijziging in de oorspronkelijke plannen is volgens GS nodig om te voorkomen dat aan de westzijde van de A16 hele dorpen geïsoleerd raken door de komst van nieuwe industrie.
Maar zo simpel komen GS in Drimmelen niet met deze wijziging van de plannen weg, zo gaven verschillende vertegenwoordigers van bewoners, natuurverenigingen en het bedrijfsleven te kennen.

Onbestaanbaar
‘Deze procedure is onbestaanbaar. Dit kan helemaal niet“, zo verdedigde een woordvoerder van de stichting Behoudt Buitengebied Moerdijk de belangen van de inwoners van Drimmelen. GS kunnen zich er, aldus zijn betoog, niet zo maar van afmaken. Bij deze aanvulling van de startnotitie voor Moerdijkse Hoek gaat het immers om een geheel nieuwe locatie. ‘Er is nu sprake van een geheel nieuw gebied en dus ook een nieuwe groep belanghebbenden (de inwoners van de gemeente Drimmelen, M.K.) die tot nu toe geen gelegenheid heeft gehad bezwaar te maken.“ Bovendien is de bezwaartermijn, tot 17 maart, ook veel te kort, zo betoogden ook andere bezwaarmakers.
Zijn pleidooi werd ondersteund door de stichting bewonersbelangen Lage Zwaluwe. ‘Als zelfs de leden van de gemeenteraad nog niet weten wat ze ervan moeten vinden, wat moeten wij er dan van denken?“, aldus een woordvoerster van de bewoners.

Gezondheid
Bovendien, zo onderstreepten verschillende andere bezwaarmakers, welke industrie willen GS dan zoal aan de oostkant van de A16 plaatsen? Wat zijn daarbij de gezondheidsrisico’s en wat zijn de gevolgen van het toenemende vrachtverkeer? Op al die vragen zijn nog geen antwoorden gekomen.
José Mureau van de afdeling Drimmelen van de ZLTO vroeg zich onder meer af hoe consequent GS eigenlijk zijn. Het gebied onder Lage Zwaluwe is immers steeds aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. ‘Waar zijn al die ondernemers nu aan toe?“, aldus Mureau.
Wethouder Cors Punt van Moerdijk nam het bij deze gelegenheid ook al op voor de inwoners van zijn buurgemeente. Hij verwoordde de bezwaren tegen deze ‘move’ van GS misschien nog wel het beste. ‘Het hele proces rond Moerdijkse Hoek is niet meer te volgen. Deze nieuwe aanvulling van GS op de startnotitie is zeer discutabel en strijdig met de richtlijnen. Het zoekgebied voor Moerdijkse Hoek wordt hiermee immers ruimschoots overschreden.“

Artikel BN/De Stem: Gelatenheid in de Schuddebeurspolder

Door Corné Luyken

LAGE ZWALUWE – De Schuddebeurspolder bij Lage Zwaluwe is zeer geschikt voor de komst van 100 hectare industrie, zo blijkt uit onderzoek. Bewoners halen de schouders a over op. ,,Dit klinkt misschien gek, maar we denken dat het goed is voor het algemeen belang.‘

Moerdijkse Hoek lonkt naar Lage Zwaluwe. Het zeshonderd hectare grote industriegebied zou aanvankelijk ten westen van de A16 worden aangelegd. Maar dit plan stuitte op grote weerstand in Moerdijk. Logisch, het dorpje zon ingeklemd raken tussen zware industrie, de snelweg en het Hollandsch Diep. Moerdijk krijgt weer wat lucht als een deel van het nieuwe industriegebied aan de andere kant van de snelweg wordt gebouwd. Een plan dat inmiddels uitvoerig is onderzocht. En dit heeft weer geresulteerd in een voorkeursmodel van de provincie.
Hierin staat dat de provincie 100 hectare Moerdijkse Hoek wit aanleggen. in het dunbevolkte landbouwgebied tussen de Streeplandsedijk en de spoorweg, zo’n drie kilometer van Lage Zwaluwe.
Een logische keuze, vindt een bewoner van de, Streeplandsedijk. Er loopt een spoor, er is een snelweg en er is diep vaarwater in de buurt. En dan loopt er ook nog een olieleiding door de polder. ,,Gaat een, kraantje op, en er is olie. Alles bij de hand. Het lijkt me een ideaal gebied voor bedrijven.
Toos Dekkers woont al 53 jaar op de Stneeplandsedijk. Haar boerderij wordt alleen nog gebuikt als woning. En dit lot staat meer agrarische bedrijven in de polder te wachten, weet ze. De meeste boeren lopen tegen de zeventig. Er zijn geen opvolgers, dus het houdt hier een beetje op.‘
Aan de keukentafel maakt ze de balans op. ,,Ik geloof dat er zeven woningen in het gebied staan. In twee daarvan wonen jonge gezinnen. Voor die mensen is het erg als ze weg moeten. Maar ik verwacht zeker geen massale protesten.
Buurtbewoner Willem Wolves heeft in ieder geval niet de behoefte om op de barricade te gaan staan.
Dit gaat om grote belangen. Het is vechten tegen de bierkaaië, weet hij. De woning van Wolvers valt
net buiten bet geplande industrieterrein.
Maar blij is hij allerminst.,,We zijn hier vijfjaar geleden komen wonen vanwege de rust en de ruimte. Van mij hoeft die industrie dus niet.‘
Toch begrijpt bij de gelaten houding van zijn buurtbewoners. ,,Veel landbouwers zijn aan het afbouwen. En dan krijgen ze op de valreep een flinke zak geld van de provincie voor hun grond. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.‘
De provincie zoii deze zomer de knoop doorhakkeu. Maar Dekkers gaat er vast van uit dat ze haar huis voortijdig moet verlaten. ,,De vraag is alleen wanneer. Waar beginnen ze met bouwen. Aan de andere kant van de A16 of hier. Dat scheelt ai gauw een paar jaar.‘
Misschien dat gedeputeerde Onno Hoes morgenavond uitsluitsel geeft. Hij komt de ontwikkelingen rond Moerdijkse Hoek toelichten tijdens een speciale zitting van de Drimmelse gemeenterand.
De openbare vergadering begint 19.30 uur in het gemeentehuis in Made.

Artikel BN/De Stem: Politiek Drimmelen: Scepsis over plan Moerdijk2

Door Corné Luyken

MADE – De premature plannen om bedrijventerrein Moerdijkse Hoek deels aan te leggen tussen de hsl en Lage Zwaluwe, is gisteravond met grote scepsis ontvangen in de Commissie Grondgebiedzaken van de gemeente Drimmelen.

De commissie is in de eerste plaats boos omdat de gemeente niet eerder van de plannen op de hoogte is gebracht. Daarnaast werden de nodige vraagtekens geplaatst bij de schetsstekingen die nu voorliggen.
Het CDA wil weten wat er met de agrariërs in bet gebied gaat gebeuren. En of de gemeente zelf mag bepalen welke bedrijven er gaat komen. Voor de PvdA is het volstrekt onduidelijk in welke fase de planvorming zich bevindt. Lokale partij CAB ziet geen meerwaarde voor de gemeente. En Groen Drimmelen vindt het hele plan bij voorbaat al niets.
De betrokken ambtenaar van de gemeente haalde zijn schouders op. Ook hij kon niet meer vertellen dan wat via de schetsen naar buiten is gekomen. ,,Het zit allemaal in de planvormende faseë, voegde hij eraan toe. Meer informatie hebben wij ook niet.‘
De gemeente heeft al eerder aan de bel getrokken bij het provinciehuis. Maar dat heeft niet geleid tot enige duidelijkheid. Voor de commissie is dit reden te meer, om een straffe’ brief naar Den Bosch te sturen. Deze brief moet in duidelijke bewoordingen duidelijk maken dat de gemeente Dnimmelen eerder bij de plannen betrokken had willen worden. Verder wil de commissie laten weten op dit moment niet positief tegenover de plannen te staan.
Een keihard nee uitspreken gaat de commissie te ver.
,,We hebben op dit moment te weinig informatie om een goede afweging te kunnen maken‘, meent de VVD. De overige partijen konden zich hier in vinden. In de straffe brief zal dan ook om aanvullende informatie worden gevraagd.